Ktl-icon-tai-lieu

polime 12

Được đăng lên bởi thúy hà
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
POLIME
CHẤT DẺO
I. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit
1. Chất dẻo
- Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo (tính dẻo là tính bị
biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, của áp lực bên ngoài và vẫn
giữ được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng)
2. Vật liệu compozit
- Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất 2 thành phần
phân tán vào nhau mà không tan vào nhau.
- Thành phần của vật liệu compozit gồm chất nền (polime) và chất
độn, ngoài ra còn 1 số phụ gia khác.
- Vật liệu compozit có tính chất của cả polime và chất độn, nhưng
độ bền, độ chịu nhiệt,… của vật liệu tăng lên rất nhiều so với polime
nguyên chất.
II. MỘT SỐ POLIME DÙNG LÀM CHẤT DẺO
1. Polietilen (PE) : ( CH2-CH2 )
a. Phương pháp điều chế: trùng hợp etilen điều kiện to, áp suất, xúc
tác.
n CH2=CH2 →(CH2-CH2)n +nH2O
b. Tính chất:
- Vật lý: Polyetylen là chất dẻo mềm, nóng chảy ở trên 110oC màu
trắng, hơi trong, không dẫn điện và không dẫn nhiệt, không
cho nước và khí thấm qua.
- Hóa học: Polyetylen không tác dụng với các dung
dịch axít, kiềm, thuốc tím và nước brôm.Ở nhiệt độ cao hơn
70oC PE hòa tan kém trong các dung môi

như toluen, xilen, amilacetat, tricloetylen, dầu thông. dầu
khoáng... Dù ở nhiệt độ cao, PE cũng không thể hòa tan
trong nước, trong các loại rượu béo, aceton, ête
etylic, glicerin và các loại dầu thảo mộc.
c. Ứng dụng: polyetylen được dùng bọc dây điện, bọc hàng, làm
màng mỏng che mưa, chai lọ, chế tạo thiết bị trong ngành sản xuất
hóa học.

2. Polivinylclorua (PVC) ( CH2-CHCl)
a. Phương pháp điều chế: trùng hợp vinylclorua điều kiện to, áp suất,
xúc tác.
n CH2=CHCl → ( CH2-CHCl)n
b.

Tính chất:

Vật lý: PVC là chất rắn vô định hình, có dạng bột màu trắng hoặc
màu vàng nhạt. PVC không độc, nó chỉ độc bởi phụ gia. PVC là loại vật
liệu cách điện tốt, các vật liệu cách điện từ PVC thường sử dụng thêm
các chất hóa dẻo tạo cho PVC này có tính mềm dẻo cao hơn, dai và dễ
gia công hơn.
-

Hóa học: bền với axit

c. Ứng dụng: dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che
mưa,…

3.

Poli metyl metacrylat (PMM): (CH2-C(CH3)(COOCH3))

a. Phương pháp điều chế: trùng hợp metyl metacrylat điều kiện to, áp
suất, xúc tác.
n CH2-C(CH3)(COOCH3) → (CH2-C(CH3)(COOCH3))n
b.

Tính chất:

Vật lí: poli metyl metacrylat là chất rắn trong suốt, cứng, bền với
nhiệt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt ( gần 90% ), khi va chạm
mạnh nó bị vỡ thành những hạt không có cạnh sắc, dễ pha màu, dễ tạo
dáng ở nhiệt độ cao.
Hóa học: bền với nước, bazơ, axit, xăng, ancol nhưng bị hòa tan...
POLIME
CHẤT DẺO
I. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit
1. Chất dẻo
- Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo (tính dẻo là tính bị
biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, của áp lực bên ngoài và vẫn
giữ được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng)
2. Vật liệu compozit
- Vật liệu compozit vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất 2 thành phần
phân tán vào nhau mà không tan vào nhau.
- Thành phần của vật liệu compozit gồm chất nền (polime) và chất
độn, ngoài ra còn 1 số phụ gia khác.
- Vật liệu compozit tính chất của cả polime và chất độn, nhưng
độ bền, độ chịu nhiệt,… của vật liệu tăng lên rất nhiều so với polime
nguyên chất.
II. MỘT SỐ POLIME DÙNG LÀM CHẤT DẺO
1. Polietilen (PE) : ( CH
2
-CH
2
)
a. Phương pháp điều chế: trùng hợp etilen điều kiện t
o
, áp suất, xúc
tác.
n CH
2
=CH
2
(CH
2
-CH
2
)
n
+nH
2
O
b. Tính chất:
- Vật lý: Polyetylen là chất dẻo mềm, nóng chảy ở trên 110
o
C màu
trắng, hơi trong, không dẫn điện và không dẫn nhiệt, không
cho nước và khí thấm qua.
- Hóa học: Polyetylen không tác dụng với các dung
dịch axít, kiềm, thuốc tím và nước brôm.Ở nhiệt độ cao hơn
70
o
C PE hòa tan kém trong các dung môi
polime 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
polime 12 - Người đăng: thúy hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
polime 12 9 10 835