Ktl-icon-tai-lieu

Polymer tự chữa lành

Được đăng lên bởi Jose Kudo
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VẬT LIỆU COMPOSITE CẤU TRÚC TỰ LÀNH
Tóm tắt
Một vật liệu tổng hợp được gia cố bằng sợi trong kết cấu polymer nền tự lành
được chứng minh. Trong composite, một viên nang siêu nhỏ chủ động tự lành
và chất xúc tác rắn được phân tán trong pha polymer nền.Chế độ tự lành được
kích hoạt bằng cách lan truyền thông qua các vết nứt của các viên nang siêu
nhỏ, mà sau đó phóng thích các tác nhân tự lành vào các bề mặt nứt. Sau đó
viên nang tự lành tiếp xúc với chất xúc tác khơi mào trùng hợp và liên kết lại
của các bề mặt vết nứt. Tự chữa lành (cơ chế tự lành) được chứng minh bởi
những tia vết nứt của mẫu được giảm dần theo chiều rộng ở hai đầu trong đó
một sự phân tách giữa mặt phẳng được cho vào và sau đó cho phép để tự
lành. Cơ chế tự lành tự động tại nhiệt độ phòng có hiệu suất 45% hồi phục độ
bền của vết gãy, trong khi tự lành tại 80oC làm tăng sự hồi phục lên trên 80%.
Trong động lực học của cơ chế tự lành trong cấu trúc vật liệu tổng hợp được
khảo sát so với nhựa epoxy một cách kỹ càng.
1. Giới thiệu
Polyme giòn và các vật liệu tổng hợp có cấu trúc dễ gãy dễ bị vết nứt nhỏ khi
chịu tác động nhiệt và cơ lặp đi lặp lại. Đối với cấu trúc vật liệu tổng hợp, các
vết nứt nhỏ trong nền polymer có thể liên kết lại và dẫn đến hư hỏng khác
bao gồm cả vật liệu sợi/nhựa nền và debonding ply phân lớp [1-3]. Thoái hóa
của vật liệu trong thời gian dài là yếu tố hiển nhiên của nhiều yếu tố ảnh
hưởng và ta có thể dự đoán được tổn thương và suy thoái cấu trúc vật liệu.
Hư hại này là khó để phát hiện và thậm chí còn khó khăn hơn để khắc phục vì
hư hại này tồn tại sâu hơn bên trong cấu trúc. Khi hư hại này đã được phát
triển, sự toàn vẹn của cấu trúc bị tổn thương rất nhiều.
Hiện nay, các phần của vật liệu tổng hợp đã bị hư hỏng trong các bộ phận
kiểm tra thủ công để xác định mức độ hư hỏng. Đối với bộ phận quan trọng,
khâu kiểm tra này có thể bao gồm kiểm tra không phá hủy vật liệu(NDT) như
kỹ thuật như siêu âm, đo nhiệt hồng ngoại, chụp cắt lớp X-ray, và vi tính ghi
nhiệt rung động[4]. Nếu hư hại là quá nghiêm trọng trong cấu trúc thì vật liệu

được thay thế hoàn toàn. Đối với hư hại ít sâu rộng, thì cố gắng khắc phục.
Nếu sự phân tách cục bộ xảy ra nó có thể được sửa chữa bằng cách tiêm nhựa
thông qua các lỗ thông vào khu vực hư hại. Một phương pháp phổ biến để
sửa chữa là sử dụng một bản vá gia cố bên ngoài hoặc bắt vít vào cấu trúc
composite. Nhiều nghiên cứu về những điều này và phương pháp sửa chữa
tổng hợp khác đã được công bố [12/5], nhưng tất cả đòi hỏi tốn nhiều thời
g...
VẬT LIỆU COMPOSITE CẤU TRÚC TỰ LÀNH
Tóm tắt
Một vật liệu tổng hợp được gia cố bằng sợi trong kết cấu polymer nền tự lành
được chứng minh. Trong composite, một viên nang siêu nhỏ chủ động tự lành
và chất xúc tác rắn được phân tán trong pha polymer nền.Chế độ tự lành được
kích hoạt bằng cách lan truyền thông qua các vết nứt của các viên nang siêu
nhỏ, mà sau đó phóng thích các tác nhân tự lành vào các bề mặt nứt. Sau đó
viên nang tự lành tiếp xúc với chất xúc tác khơi mào trùng hợp và liên kết lại
của các bề mặt vết nứt. Tự chữa lành (cơ chế tự lành) được chứng minh bởi
những tia vết nứt của mẫu được giảm dần theo chiều rộng ở hai đầu trong đó
một sự phân tách giữa mặt phẳng được cho vào và sau đó cho phép để tự
lành. Cơ chế tự lành tự động tại nhiệt độ phòng có hiệu suất 45% hồi phục độ
bền của vết gãy, trong khi tự lành tại 80
o
C làm tăng sự hồi phục lên trên 80%.
Trong động lực học của cơ chế tự lành trong cấu trúc vật liệu tổng hợp được
khảo sát so với nhựa epoxy một cách kỹ càng.
1. Giới thiệu
Polyme giòn và các vật liệu tổng hợp có cấu trúc dễ gãy dễ bị vết nứt nhỏ khi
chịu tác động nhiệt và cơ lặp đi lặp lại. Đối với cấu trúc vật liệu tổng hợp, các
vết nứt nhỏ trong nền polymer có thể liên kết lại và dẫn đến hư hỏng khác
bao gồm cả vật liệu sợi/nhựa nền và debonding ply phân lớp [1-3]. Thoái hóa
của vật liệu trong thời gian dài là yếu tố hiển nhiên của nhiều yếu tố ảnh
hưởng và ta có thể dự đoán được tổn thương và suy thoái cấu trúc vật liệu.
Hư hại này là khó để phát hiện và thậm chí còn khó khăn hơn để khắc phục vì
hư hại này tồn tại sâu hơn bên trong cấu trúc. Khi hư hại này đã được phát
triển, sự toàn vẹn của cấu trúc bị tổn thương rất nhiều.
Hiện nay, các phần của vật liệu tổng hợp đã bị hư hỏng trong các bộ phận
kiểm tra thủ công để xác định mức độ hư hỏng. Đối với bộ phận quan trọng,
khâu kiểm tra này có thể bao gồm kiểm tra không phá hủy vật liệu(NDT) như
kỹ thuật như siêu âm, đo nhiệt hồng ngoại, chụp cắt lớp X-ray, và vi tính ghi
nhiệt rung động[4]. Nếu hư hại là quá nghiêm trọng trong cấu trúc thì vật liệu
Polymer tự chữa lành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Polymer tự chữa lành - Người đăng: Jose Kudo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Polymer tự chữa lành 9 10 468