Ktl-icon-tai-lieu

PP giải bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt

Được đăng lên bởi congduc1710-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp giải bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HỖN HỢP SẮT VÀ OXIT SẮT
I. CÁC ĐỊNH LUẬT CẦN VẬN DỤNG
1. Định luật bảo toàn khối lượng:
Nội dung: Khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng khối lượng các chất được tạo thành sau
phản ứng.
Trong đó chúng ta cần vận dụng các hệ quả
Hệ quả 1: Gọi mT là tổng khối lượng các chất trước phản ứng, m s là khối lượng các chất sau
phản ứng. Dù phản ứng xảy ra với hiệu suất bất kỳ ta đều có: mT = mS.
Hệ quả 2: Khi cation kim loại kết hợp với anion phi kim để tạo ra các hợp chất ta luôn có:
Khối lượng chất = khối lượng của cation+khối lượng anion. Khối lượng của cation hoặc anion ta
coi như bằng khối lượng của nguyên tử cấu tạo thành.
2. Định luật bảo toàn nguyên tố
Nội dung định luật: Tổng khối lượng một nguyên tố trước phản ứng bằng tổng khối lượng
của nguyên tố đó sau phản ứng. Nội dung định luật có thể hiểu là tổng số mol của một nguyên tố
được bảo toàn trong phản ứng.
3. Định luật bảo toàn electron
Trong phản ứng oxi hóa khử: Số mol electron mà chất khử cho đi bằng số mol electron mà
chất oxi hóa nhận về.
Khi vận dụng định luật bảo toàn electron vào dạng toán này cần lưu ý:
-

Trong phản ứng hoặc một hệ phản ứng chỉ cần quan tâm đến trạng thái đầu và trạng thái
cuối mà không cần quan tâm đến trạng thái trung gian.

-

Nếu có nhiều chất oxi hóa và chất khử thì số mol electron trao đổi là tổng số mol của tất cả
chất nhường hoặc nhận electron.

II. TỔNG QUAN VỀ BÀI TẬP HỖN HỢP SẮT VÀ OXIT SẮT:
Bài tập Fe và hỗn hợp oxit sắt thường có dạng cho khối lượng và cho phản ứng với một chất
oxi hóa như H2SO4 đặc nóng hoặc HNO3 hoặc thậm chí là axit thường như HCl.
Giải quyết bài toán: Với giả thiết là cho m gam hỗn hợp gồm Fe và các oxit FeO, Fe 3O4,
Fe2O3 tác dụng với HNO3 thu được khí NO2 : Ta coi như trong hỗn hợp có x mol Fe, y mol O như

GV Nguyễn Quốc Tuấn

Trang 1

Phương pháp giải bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt
vậy ta xét trong phản ứng thì chỉ có chất nhường electron đó là Fe còn chất nhận electron là O và
chất oxi hóa HNO3 sản phẩm là V lít NO2 (đktc) và Fe3+ ta sẽ có:
Theo định luật bảo toàn khối lượng: 56x + 16y = m (1)
Theo định luật bảo toàn electron
Chất khử

Chất oxi hóa

O  2e  O 2

Fe  Fe3  3e
x
3x

y

2y

5

y

4

N  1e  N O2

Tổng electron nhường: 3x mol

V
V
22, 4
22, 4
Tổng electron nhận:

Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 3x = 2y +

(2)

2y +

V
22, 4

V
22, 4

 56 x  16 y  m
V

 3 x  2 y  22, 4


Từ (1) và (2) ta có hệ 

Việc giải hệ này khi một k...
Phương pháp giải bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HỖN HỢP SẮT VÀ OXIT SẮT
I. CÁC ĐỊNH LUẬT CẦN VẬN DỤNG
1. Định luật bảo toàn khối lượng:
Nội dung: Khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng khối lượng các chất được tạo thành sau
phản ứng.
Trong đó chúng ta cần vận dụng các hệ quả
Hệ quả 1: Gọi m
T
là tổng khối lượng các chất trước phản ứng, m
s
là khối lượng các chất sau
phản ứng. Dù phản ứng xảy ra với hiệu suất bất kỳ ta đều có: m
T
= m
S
.
Hệ quả 2: Khi cation kim loại kết hợp với anion phi kim để tạo ra các hợp chất ta luôn có:
Khối lượng chất = khối lượng của cation+khối lượng anion. Khối lượng của cation hoặc anion ta
coi như bằng khối lượng của nguyên tử cấu tạo thành.
2. Định luật bảo toàn nguyên tố
Nội dung định luật: Tổng khối lượng một nguyên tố trước phảnng bằng tổng khối lượng
của nguyên tố đó sau phản ứng. Nội dung định luật thể hiểu là tổng số mol của một nguyên t
được bảo toàn trong phản ứng.
3. Định luật bảo toàn electron
Trong phản ứng oxi a khử: Số mol electron chất kh cho đi bằng số mol electron
chất oxi hóa nhận về.
Khi vận dụng định luật bảo toàn electron vào dạng toán này cần lưu ý:
- Trong phản ứng hoặc một hệ phản ứng chỉ cần quan tâm đến trạng thái đầu trạng thái
cuối mà không cần quan tâm đến trạng thái trung gian.
- Nếu có nhiều chất oxi achất khử tsố mol electron trao đổi là tổng smol của tất cả
chất nhường hoặc nhận electron.
II. TỔNG QUAN VỀ BÀI TẬP HỖN HỢP SẮT VÀ OXIT SẮT:
Bài tập Fe và hỗn hợp oxit sắt thường có dạng cho khối lượng và cho phản ứng với một chất
oxi hóa như H
2
SO
4
đặc nóng hoặc HNO
3
hoặc thậm chí là axit thường như HCl.
Giải quyết bài toán: Với giả thiết cho m gam hỗn hợp gồm Fe các oxit FeO, Fe
3
O
4
,
Fe
2
O
3
tác dụng với HNO
3
thu được khí NO
2
: Ta coi như trong hỗn hợp x mol Fe, y mol O như
GV Nguyễn Quốc Tuấn Trang
1
PP giải bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PP giải bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt - Người đăng: congduc1710-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
PP giải bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt 9 10 162