Ktl-icon-tai-lieu

protein

Được đăng lên bởi Hoàng Yến
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1958 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 3: Protein

Protein
Đại phân tử sinh học
Có mặt nhiều trong tế bào
sống
Tham gia vào nhiều phản
ứng sinh hóa
Thành phần của nhiều
phức hợp

Chương 3: Protein

Protein
 Cấu

tạo từ 20 loại acid amin cơ bản
 Cấu trúc của chung của acid amin

Chương 3: Protein

Acid amin
 Cơ

bản có 20 loại acid amin cấu trúc nên các
phân tử protein
 Acid amin đầu tiên được tìm thấy là
asparagine ở cây măng tây năm 1806
 Acid amin cuối cùng trong 20 loại trên được
tìm thấy là threonine năm 1983
 Các acid amin được gọi tên theo nguồn gốc
phát hiện ra chúng

Chương 3: Protein

Acid amin (tên gọi và viết tắt)

Chương 3: Protein

Acid amin (tên gọi và viết tắt)

Chương 3: Protein

Acid amin (cấu trúc không gian)
 Acid

amin không phân cực với mạch bên là
nhóm hydratcacbon

Chương 3: Protein

Acid amin (cấu trúc không gian)
 Acid

amin phân cực với mạch bên tích điện
dương

Chương 3: Protein

Acid amin (cấu trúc không gian)
 Acid

âm

amin phân cực với mạch bên tích điện

Chương 3: Protein

Acid amin (cấu trúc không gian)
 Acid

amin với mạch bên không tích điện

Chương 3: Protein

Acid amin (cấu trúc không gian)
 Acid

amin với mạch bên là vòng thơm

Chương 3: Protein

Acid amin (cấu trúc không gian)
 Acid

amin đặc biệt

Chương 3: Protein

Một số acid amin ít gặp trong protein

Chương 3: Protein

Các acid amin không gặp trong protein

Chương 3: Protein

Acid amin không thay thế
 Rất

quan trọng đối với cơ thể
 Cơ thể không thể tự tổng hợp được
 Phải cung cấp cho cơ thể bằng con đường
thực phẩm
 Isoleucin, methionin, phenylalanin, valin,
leucin, lysin, threonin cần cho cơ thể trưởng
thành
 Arginin, histidin cần cho trẻ nhỏ

Chương 3: Protein

Tính chất của các acid amin
 Tính
–
–

quang học

Do có Cα nên các acid amin có đồng quang học
(L và D) ngoại trừ glycin
Trong cơ thể sống thường gặp dạng đồng phân L
và cơ thể cũng chỉ hấo thu dạng đồng phân này

Chương 3: Protein

Tính chất của các acid amin
 Tính
–
–

lưỡng tính

Acid amin thường ở dạng ion lưỡng tính do cùng
mang cả hai nhóm điện tích dương và âm
Tùy thuộc pH của môi trường mà sự tích điện
khác nhau

Chương 3: Protein

Các phản ứng đặc trưng của acid amin
 Liên
–
–

kết peptid

Là phản ứng khử nước tạo liên kết giữa hai acid
amin kế cận nhau
Sản phẩm là mạch polypeptid với đầu bên trái là
nhóm amin, đầu bên phải là nhóm cacboxyl

Chương 3: Protein

Các phản ứng đặc trưng của acid amin
 Cầu
–
–

nối disulphur

Tạo nên những cấu trúc không gian rất đặc trưng
Hình thành do những ...
Protein
Đại phân tử sinh học
mặt nhiều trong tế bào
sống
Tham gia vào nhiều phản
ứng sinh hóa
Thành phần của nhiều
phức hợp
Chương 3: Protein
protein - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
protein - Người đăng: Hoàng Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
protein 9 10 430