Ktl-icon-tai-lieu

Protein

Được đăng lên bởi Nguyễn Mai Anh
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1261 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1. Protein

1.
2.
3.
4.
5.

Cấu trúc
Tính chất
Hệ thống, nguồn, sử dụng
Phân tích
Nghiên cứu

Các liên kết cơ bản trong phân tử sinh học
4 dạng liên kết yếu phân tử sinh học trong
môi trường nước

Bản chất liên kết

1. Liên kết tĩnh điện:

Liên kết tĩnh điện giữa các
nhóm tích điện tạm thời,
lưỡng cực

Liên kết hydro
- các nhóm trung tính
- liên kết peptit

Năng lượng liên
kết/mol
12-29 KJ

Liên kết tĩnh điện giữa các
nhóm tích điện

~ 20 kJ

Sự sắp xếp các phân tử có
cực quanh phân tử không
cực (hoặc ngược lại),

4-30 KJ

Liên kết ion
- Lực hút
- Lực đẩy

2. Tương tác kỵ nước

3. Tương tác Van der
Waal

Lkết giữa hai nguyên tử
không tiếp xúc do tương
tác các lớp điện tử ngoài,

4-8 KJ
Sự góp chung cặp điện tử
của các nguyên tử

Cộng hoá trị

350-400 KJ

Cấu trúc

Axit amin
Công thức tổng quát:
R-CH-COOH
NH2
R: nhóm bên

“CORN“

•

Chỉ có 20 (21) L- axitamin cấu tạo protein

•

Axit amin không thay thế (phụ thuộc loài,
sinh lý) (10: Histidine, Isoleucine, Leucine,
Lysine, Methionine, Phenylalanine,
Threonine, Tryptophan, Valine

Phân nhóm axit amin (R)
1. A. acit: bao gồm aspartic acid (aspartate) và glutamatic acid
(glutamate). Tại pH 7, R chứa COOH mang điện âm.
2. A. kiềm: lysine, arginine, histidine. Tại pH 7, R chứa COOH
mang điện dương. Liên kết giữa các R mang điện trái dấu tạo cầu
muối, làm mạnh cấu trúc protein
3. A. thơm: tyrosine, tryptophan, phenylalanine (tạo liên kết
amin/amid)
4. Sulfur: cysteine, methionine. R chứa (S). Cầu S-S (disulfide
bond) giữa các gốc cysteine tạo cấu trúc bền vững protein. Mọi
chuỗi peptit đều bắt đầu bằng methionine.
5. Có cực: serine, threonine, asparagine, glutamine. R có cực, có khả
năng tạo liên kết hydrro.
6. Kỵ nước: glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine. R kỵ nước,
ít tham gia các phản ứng hóa học, thường nằm bên trong cấu trúc
Protein, liên kết Val Der Wall
7. Đặc biệt: như proline. Proline là a.a đặc biệt có mạch R khép
vòng với –NH2. Proline thường có mặt ở các vùng xoắn protein.

20 L- axit amin tiêu chuẩn
(tổng hợp protein)

Selenocysteine
• axit amin hiếm gặp (axit amin
thứ 21) (thay thế S = Se)
• Mã hóa bởi UGA (stop codon)
• mRNA chứa cấu trúc quanh
UGA đặc biệt, riboxom không
nhận biết, dẫn tới tổng hợp
selenocysteinyl (thông qua
selenocysteinyl –tRNA)

Đặc điểm các axit amin

Các axit amin khác:
Axit amin không tạo protein

S-Adenosylhomocysteine
S-Adenosylmethionine
-Alanine

Citrulline
-Cyanoalanine

L-Homoserine
L-Ornithine

D-Glutamic Acid

Sarcosine

D-Alanine

Amino but...
Chương 1. Protein
1. Cu trúc
2. Tính cht
3. H thng, ngun, s dng
4. Phân tích
5. Nghiên cu
Protein - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Protein - Người đăng: Nguyễn Mai Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Protein 9 10 230