Ktl-icon-tai-lieu

proteomics trong sinh học cây trồng

Được đăng lên bởi giang_c0j_14
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI:
Ứng dụng của proteomics
trong sinh học cây trồng

GVHD : Th.s Lưu Thảo Nguyên
SVTH : Nhóm 7

NỘI DUNG

2

CÁC NGHIÊN CỨU HỆ PROTEIN TRONG SH CÂY TRỒNG
Năm 2003,
Heazlewood et al.
đã sử dụng ty thể
cây gạo nhằm phân
tích các protein cần
xác định.
Bykova et al. đã sử
dụng điện di 2
chiều để xác định
14
phosphoproteins
mới trong ti thể củ
khoai tây.

Năm 2004, .
Tanaka và các
cộng sự đã sử
dụng các tế bào
như màng
plasma, không
bào, màng Golgi,
ti thể, và lạp lục
là nguyên liệu
để phân tích hệ
protein trên cây
gạo

Năm 2005,
Giavalisco đã phân
tích hệ protein
thực vật hạt kín
A. thaliana
Vensel et al. (2005)
Nghiên cứu hệ
protein chi tiết về
phát triển đối với
lúa mì.
3

K ết lu ận :
Đặc tính hoàn chỉnh của hệ protein là khó nắm bắt bởi vì
nó luôn thay đổi liên tục, thành phần của nó phụ thuộc
vào nhiều yếu tố, như các vật liệu sinh học sử dụng (ví
dụ, mô, bào quan), các giai đoạn phát triển và sự hiện
diện của tác nhân kích thích bên ngoài. Sự xuất hiện, biến
mất hoặc thay đổi hậu dịch mã của protein trong quá trình
sinh học có thể làm thay đổi các chức năng của chúng
trong cơ thể.
4

Quy trình làm việc của hai thí nghiệm protein điển hình

(A) Phương pháp này
được sử dụng bởi
Giavalisco et al. (2005)

(B) Một trong những chiến
lược được sử dụng bởi
5
Heazlewood et al. (2003

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

...
1
ng d ng c a proteomics
trong sinh h c cây tr ng
ĐỀ TÀI:
GVHD : Th.s Lưu Thảo Nguyên
SVTH : Nhóm 7
proteomics trong sinh học cây trồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
proteomics trong sinh học cây trồng - Người đăng: giang_c0j_14
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
proteomics trong sinh học cây trồng 9 10 479