Ktl-icon-tai-lieu

pt vô tỉ

Được đăng lên bởi Đỗ Minh Heo
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 4597 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề: PT- BPT - HPT VÔ T CAO HOÀNG NAM
Caohoangnamvn@gmail.com - 0907894460 Trang 1
1.
2
4 2x x x 2
2.
x 4 1 x 1 2x
3.
2
x 4x 5 3x 17
4.
2
3x 19x 20 4x 4
5.
x 12 2x 1 x 3
PHN I
------------------------------------------------------------------
PHƢƠNG TRÌNH BẤT PHƢƠNG TRÌNH
-------------------------------------------------------------------
2
B0
AB
AB

B0
AB
AB

B0
AB
AB

2
B0
A B A 0
AB
2
A0
B0
AB
B0
AB


TNG QUÁT:
Đối vi nhng những phƣơng trình, bất phƣơng
trình không có dng chuẩn nhƣ trên, ta thực hin:
- Đặt điều kin cho căn thức có nghĩa,
- Chuyn vế sao cho 2 vế đu không âm,
- Bình phƣơng cả hai vế đ kh căn.
VÍ D - BÀI TP
Ví d 1: Giải các phƣơng trình, bất phƣơng trình sau:
1.
2
4 2x x x 2
2
2
2
x 2 0
4 2x x x 2
x2
x2
x3
x 0 x 3
x 3x 0



Vy:
x3
2.
x 4 1 x 1 2x
x 4 1 x 1 2x
Điu kin:
x 4 0
1
1 x 0 4 x
2
1 2x 0


2
x 4 2 3x 2 2x 3x 1
2
2x 1 2x 3x 1
22
2x 1 0
(2x 1) 2x 3x 1

22
2x 1 0
4x 4x 1 2x 3x 1

2
1
x
2
2x 7x 0


1
x
2
x0
7
x 0 x
2

So điều kin nhn
x0
Vy:
x0
3.
2
x 4x 5 3x 17
2
22
2
x 4x 5 0
3x 17 0
x 4x 5 (3x 17)
x 1 x 5 x 1 x 5
17 17
xx
33
21
8x 98x 294 0
x x 7
4
x7
   





Vy:
x7
4.
2
3x 19x 20 4x 4
2 2 2
4x 4 0 4x 4 0
3x 19x 20 0 3x 19x 20 (4x 4)




2
x1
x1
4
x 5 x
13x 51x 4 0
3


x1
4
x 5 x 1
1
3
x4
13
4
x 5 x 1 1 x 4
3
Vy:
4
x 5 x 1 1 x 4
3
5.
x 12 2x 1 x 3
x 12 x 3 2x 1
(*)
CÁC DNG BN
www.MATHVN.com
www.mathvn.com
pt vô tỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pt vô tỉ - Người đăng: Đỗ Minh Heo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
pt vô tỉ 9 10 691