Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình Cracking trong công nghệ lọc hóa dầu

Được đăng lên bởi khainq01pvu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 6439 lần   |   Lượt tải: 16 lần
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

BÀI TIỂU LUẬN

CÔNG NGHỆ CRACKING
TRONG LỌC HÓA DẦU

Nhóm I lớp 2:
Giảng viên hướng dẫn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lê Hải
Nguyễn Quang Khải
Trịnh Thị Cẩm Nhung
Lâm Khánh Tuấn
Lê Tú Anh
Nguyễn Văn Đạt
Phạm Văn Thạnh

TS. Trịnh Quang Trung

Vũng Tàu, tháng 1 năm 2013

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU
Phần I: Cracking nhiệt .......................................................................................... 1
Phần II: Cracking xúc tác ..................................................................................... 3
1. Cơ chế ............................................................................................... 3
2. Xúc tác .............................................................................................. 3
3. Sản phẩm........................................................................................... 6
Phần III: Công nghệ FCC ..................................................................................... 7
1. Khái niệm và lịch sử phát triển .......................................................... 7
2. Công nghệ FCC ở nhà máy lọc dầu Dung Quốc ................................ 8
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 9

LỜI NÓI ĐẦU
Trong công nghiệp chế hoá và lọc dầu, quá trình cracking chiếm một vị trí quan
trọng. Do đó, phương pháp cracking và công nghệ cracking là hết sức quan trọng đối
với những ai đã, đang và sẽ làm việc trong lĩnh vực lọc hoá dầu. Cracking là quá trình
phá vỡ các phân tử lớn thành các phần tử nhỏ hơn, được thực hiện bằng các phương
pháp nhiệt hay sử dụng chất xúc tác.Phản ứng cracking có thể diễn ra theo hai cơ chế
khác nhau: Cơ chế gốc tự do (cracking nhiệt) và Cơ chế ion (cracking xúc tác).
Trong tiểu luận này, chúng tôi giới thiệu cái nhìn tổng quát nhất về Phương pháp
Cracking trong công nghiệp chế biến dầu khí, đồng thời cũng dành sự quan tâm đến
thực tế áp dụng kĩ thuật này ở nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Trong giới hạn được phép, các phương trình phức tạp cũng như những nguyên
liệu, quá trình mang tính chuyên môn và chi tiết không được đề cập trong bài tiểu
luận. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trong các tài liệu ở phần tài liệu tham khảo cuối
bài viết.
Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng bài tiểu luận khó tránh khỏi những sai sót, vì
vậy rất mong sự góp ý của độc giả.
Nhóm biên tập

I – Cracking nhiệt
Cracking nhiệt là quá trình phân hủy dưới tác dụng của nhiệt, thực hiện ở điều
kiện nhi...
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM
BÀI TIỂU LUẬN
CÔNG NGHỆ CRACKING
TRONG LỌC HÓA DẦU
Nhóm I lớp 2:
Giảng viên hưng dẫn
1. Lê Hải
2. Nguyễn Quang Khải TS. Trịnh Quang Trung
3. Trịnh Thị Cẩm Nhung
4. Lâm Khánh Tuấn
5. Lê Tú Anh
6. Nguyễn Văn Đạt
7. Phạm Văn Thạnh
ng Tàu, tháng 1m 2013
Quá trình Cracking trong công nghệ lọc hóa dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình Cracking trong công nghệ lọc hóa dầu - Người đăng: khainq01pvu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Quá trình Cracking trong công nghệ lọc hóa dầu 9 10 776