Ktl-icon-tai-lieu

QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM FeC VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG

Được đăng lên bởi Quởn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1510 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
---   ---

MÔN HỌC: VẬT LIỆU HỌC
Tiểu luận 1
Nhóm thực hiện: Nhóm 7
Tên thành viên:
Nguyễn Ngọc Duy
Phạm Bá Phúc Lộc
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Đức Toàn
Lê Văn Thi

Mục lục

PHẦN 1: VAI TRÒ CỦA THÉP

Trong thời đại hiện nay, vật liệu thép đóng một vai trò quan trọng đến hoạt động
sản xuất và cả quá trình CNH-HĐH đất nước. Ta có thể kể tên một vài công dụng
của Thép như sau:
Thép chất lượng thường: các loại Thép xây dựng, théo đường ray xe lửa,
thép dễ cắt. Loại thép này được ứng dụng rộng rãi trong quá trình xây dựng (các
thanh tròn, ống tròn, vuông, hình chữ nhật … làm Cốt thép trong các công trình
xây dựng, làm đường ray xe lửa, vv….)
Thép chất lượng cao:

+ Thép chế tạo máy : dùng trong các bộ phận Ô tô

(lò xo, nhíp xe ), ổ lăn, khuôn dập ( khuôn dập trục truyền, khung dập đầu bu-lông,
khuôn đúc nhôm…), Chốt Piston, trục cam, bánh răng, đĩa xích, vv….
+ Thép dụng cụ: các thép được sử dụng làm dụng
cụ cơ khí chính xác (panme, thước kẹp, vv..) dụng cụ gia công gỗ, khuôn dập cắt
nguội, dụng cụ cắt gọt tốc độ cao, vv…
+ Thép đặc biệt: thép không gỉ (inox)
Từ đó, ta có thể thấy, Thép đóng vai trò rất quan trọng với cuộc sống chúng ta,
thép xuất hiện ở rất nhiều nơi mà ta dễ dàng thấy được

1

PHẦN 2: QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM Fe-C VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C
KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG
A.

GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI Fe-C VÀ CÁC TỔ CHỨC
I.Giải thích các thuật ngữ
Một cách tổng quát,trong KHVL, giản đồ pha được hiểu là một loại đồ thị biểu
diễn các điều kiện cân bằng giữa các pha riêng biệt (các pha có thể phân biệt về
mặt nhiệt động).
Hai loại giản đồ pha hay gặp: giản đồ nhiệt độ – áp suất (của nước chẳng hạn – rất
nổi tiếng trong Hóa Lý ) và giản đồ nhiệt độ – thành phần ( của hệ Fe–C, rất nổi
tiếng trong KHVL).
Giản đồ pha Fe–C cho biết tại mỗi tọa độ (nhiệt độ, thành phần) xác định, tổ chức
của hợp kim sắt –cacbon như thế nào. Tất cả các tổ chức (pha) đề cập ở đây dựa
trên giả thiết là các quá trình chuyển biến xảy ra vô cùng chậm (cân bằng)

Hình 1. giản đồ trạng thái
2

II .Tương tác giữa Fe- C
1. Tạo Ferit
Ferit (có thể ký hiệu bằng α hay F hay Feα) là dung dịch rắn xen kẽ của cacbon
trong Feα với mạng lập phương tâm khối.
2. Tạo Auxtenit [có thể ký hiệu bằng γ, A, Feγ(C) ]
Auxtenit là dung dịch rắn xen kẽ của cacbon trong Feγ với mạng lập phương tâm
mặt
3. Tạo pha xen kẽ:
Xêmentit (có thể ký hiệu bằng Xe, Fe3C) là pha xen kẽ với kiểu mạng phức tạp
III.Giản đồ pha Fe- C
Giản đồ pha Fe-C (Fe–Fe3C) được trình ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
- - - - - -
MÔN HỌC: VẬT LIỆU HỌC
Tiểu luận 1
Nhóm thực hiện: Nhóm 7
Tên thành viên:
Nguyễn Ngọc Duy
Phạm Bá Phúc Lộc
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Đức Toàn
Lê Văn Thi
QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM FeC VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM FeC VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG - Người đăng: Quởn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM FeC VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG 9 10 81