Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình khuếch tán trong vật liệu kim loại

Được đăng lên bởi meoconcokhimay1994
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2187 lần   |   Lượt tải: 52 lần
Nhóm 99 – Bài tiểu luận 3

Quá trình khuếch tán trong vật liệu kim loại, các định luật
khuếch tán
1.Giới thiệu
Khoa học nghiên cứu về khuếch tán đã được bắt đầu ở những năm đầu thế kỷ XIX,
mặc dù các nghệ nhân kim loại của thời cổ đại đã sử dụng hiện tượng này để làm cho các
đối tượng như luyện kiếm bởi quá trình gắn kết bằng đồng và đồng mạ vàng từ hỗn hợp
vàng. Thủy ngân trong hỗn hợp sau đó đã được oxy hóa, năm 1808 được ghi nhận là
người đầu tiên mô tả và nghiên cứu hiện tượng khuếch tán là John Dalton. Các mốc quan
trọng tiếp theo trong lý thuyết khuếch tán đến từ Adolf Fick, một thanh niên nghiên cứu
bệnh học tại đại học Ziirich. Ông đã quan tâm đến phong trào của con nước fi xác định
bởi màng, một quá trình cơ bản của sự sống hữu cơ như chúng ta đã biết. Tác phẩm của
ông có tựa đề “ Uber Diffusion” đã được xuất bản trong prestigious Poggdorf `s Annalen
der physik.. Công thức ban đầu của Physikw fick vẫn được coi là một cơ sở để sau này
các nà khoa học đáng chú ý bởi Albert-Einstein. Về chuyển động Brown trong chất lỏng.
Công nhận phỏ biến trong các vật rắn hải đợi tới năm 1896, khi WC Robert- Austen báo
cáo đo fi đầu tiên của Au trong kim loại Pb. Sự khuếch tán hiện được coi là phổ biến
trong tất cả ba trạng thái của vật chất. Trong các chất liệu công nghệ, phổ biến giả định rất
quan trọng trong thiết kế , chế tạo của họ . Nghiên cứu khuếch tán trong hàng trăm năm
qua là trang bị đầy đủ cho nhiều lĩnh vực công nghệp như thiêu kết, phát điện, chiếu sáng
kim loại hình thành, hàng không, không gian, và công nghệ thông tin. Mục tiêu của bài
tiểu luận là để cung cấp một số khía cạnh cơ bản, hửu ích của khếch tán cho vật liệu kỹ
thuật.

[Type text]

Page 1

Nhóm 99 – Bài tiểu luận 3
2. Quá trình khuếch tán trong vật liệu kim loại
2.1. Khuếch tán
Khuếch tán là sự chuyển chỗ ngẫu nhiên của các nguyên tử ( ion, phân tử) do dao
động nhiệt, khuếch tán của nguyên tử A trong chính nền loại nguyên tử đó (A) gọi là tự
khuyếch tán. khuếch tán của nguyên tử khác loại B với nồng độ nhỏ trong nền A gọi là
khuếch tán khác loại . Điều kiện để có khuếch tán khác loại là B phải hoà tan trong A.
Khuyếch tán có vai trò quan trọng trong nhiều quá trình công nghệ chế tạo vật liệu
như kết tinh, thiêu kết, tạo lớp bán dẫn p – n, …
Trong công nghệ xử lý nhiệt như ủ đồng đều thành phần, ủ kết tinh lại, chuyển pha
khi nung và làm nguội chậm, hoá già, hoá nhiệt luyện … và trong sử dụng vật liệu: quá
trình ôxy hoá, dão …

Các cơ chế của quá trình khuếch tán gồm khuếch tán qua các n...
Nhóm 99 – Bài ti u lu n 3
Quá trình khuếch tán trong vật liệu kim loại, các định luật
khuếch tán
1.Giới thiệu
Khoa học nghiên cứu về khuếch tán đã được bắt đầu những năm đầu thế kỷ XIX,
mặc dù các nghệ nhân kim loại của thời cổ đại đã sử dụng hiện tượng này để làm cho các
đối tượng như luyện kiếm bởi quá trình gắn kết bằng đồng đồng mạ vàng từ hỗn hợp
vàng. Thủy ngân trong hỗn hợp sau đó đã được oxy hóa, năm 1808 được ghi nhận
người đầu tiên mô tảnghiên cứu hiện tượng khuếch tánJohn Dalton. Các mốc quan
trọng tiếp theo trong thuyết khuếch tán đến t Adolf Fick, một thanh niên nghiên cứu
bệnh học tại đại học Ziirich. Ông đã quan tâm đến phong trào của con nước fi xác định
bởi màng, một quá trình bản của sự sống hữu như chúng ta đã biết. Tác phẩm của
ông tựa đề Uber Diffusion” đã được xuất bản trong prestigious Poggdorf `s Annalen
der physik.. Công thức ban đầu của Physikw fick vẫn được coi một sở để sau này
các khoa học đáng chú ý bởi Albert-Einstein. Về chuyển động Brown trong chất lỏng.
Công nhận phỏ biến trong các vật rắn hải đợi tới năm 1896, khi WC Robert- Austen báo
cáo đo fi đầu tiên của Au trong kim loại Pb. Sự khuếch tán hiện được coi phổ biến
trong tất cả ba trạng thái của vật chất. Trong các chất liệu công nghệ, phổ biến giả định rất
quan trọng trong thiết kế , chế tạo của h. Nghiên cứu khuếch tán trong hàng trăm năm
qua là trang bị đầy đủ cho nhiều lĩnh vực công nghệp như thiêu kết, phát điện, chiếu sáng
kim loại hình thành, hàng không, không gian, công nghệ thông tin. Mục tiêu của bài
tiểu luận để cung cấp một số khía cạnh bản, hửu ích của khếch tán cho vật liệu kỹ
thuật.
[Type text] Page 1
Quá trình khuếch tán trong vật liệu kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình khuếch tán trong vật liệu kim loại - Người đăng: meoconcokhimay1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Quá trình khuếch tán trong vật liệu kim loại 9 10 544