Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý môi trường

Được đăng lên bởi Hung Mai Cong
Số trang: 410 trang   |   Lượt xem: 1778 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo sư MANFRED SCHREINER
Trường Ðại học Fulda, CHLB Ðức
. . . . . . . o0o . . . . . . . .
QUẢN LÝ MÔI trường
Con đường kinh tế để dẫn đến nền kinh tế sinh thái

Xuất bản lần thứ 4, 1996

Sách Giáo khoa
Nhà xuất bản GABLER

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Quyển sách giáo khoa này giới thiệu cơ sở cho sự chỉ đạo doanh nghiệp định
hướng theo môi trường.
Nội dung được cô đọng trong 22 chương, mỗi chương là một bài khoá hoàn chỉnh dùng cho
giảng dạy và học tập. Từng vấn đề trong mỗi Chương đều có nêu lên những gợi ý và được giải thích
bằng các hình ảnh, ví dụ cụ thể; mỗi bài khoá đều có câu hỏi, bài tập và tài liệu tham khảo.
Trong lần xuất bản thứ 4 này đặc biệt có đưa thêm vào nội dung mới của Luật Kinh
tế chu trình. Ðề tài “Nghiệp vụ quản lý môi trường - Hệ thống kiểm toán - Kiểm toán sinh
thái“ đã thay cho Chương “Nguyên lý chính sách môi trường xí nghiệp“ mà nó đã tồn tại
trước đây. Trong lần tái bản này có nhấn mạnh đến sự phát triển mới trong lĩnh vực “Kinh
tế Vật tư, Kinh tế Gia công, Ngạch kế toán định hướng theo môi trường và Cân đối sinh
thái“ .
Tác giả, Giáo sư Tiến sĩ Schreiner, giảng dạy các môn: Kế toán, Quản lý môi trường,
Chính sách môi trường và Cơ sở kỹ thuật môi trường tại Trường Ðại học Fulda, Cộng hoà
Liên bang Ðức
Nhà xuất bản

Chương I
Kinh tế và sinh thái

Những đặc điểm của hệ thống kinh tế
Những đặc điểm của kinh tế sinh
thái
Kinh tế

Sinh thái
Sự tương quan của các hệ thống
Kinh tế hoá sinh thái
Sinh thái hoá kinh tế

Mâu thuẫn
Hoà hợp

1.1. Kinh tế trong sự mâu thuẫn
với Sinh thái
Vấn đề cư xử với tài nguyên
thiên nhiên là: không khí, nước, đất, nguyên liệu, phong cảnh, cây và súc vật ngày càng
trở nên cấp bách hơn. Không có ngày nào trôi qua mà không có tin tức về sự ô nhiễm môi
trường và hậu quả của nó. Một trong những nguyên nhân của nó mà chúng ta đã biết và
đồng thời nó còn là một vấn đề môi trường, đó là cách thức của sự hoạt động kinh tế, của
dân số thế giới ngày càng tăng trưởng nhanh chóng. Sự chuyển hoá về mặt kinh tế các trí
thức khoa học tự nhiên và sư phát triển kỹ thuật trong thời gian gần đây của nhân loại đã
dẫn đến một trạng thái mà các nước công nghiệp Phương tây tìm cách miêu tả và định
lượng dưới khái niệm “Tiêu chuẩn đời sống cao“. Ðại lượng đo của nó là tổng sản phẩm xã
hội và sự tăng tiến của nó là châm ngôn của hành động trong một xã hội với sự tăng
trưởng liên tục. Trong quá khứ thì điều đó được phép và là chính đáng và nó đáp ứng quan
điểm giá trị của phần lớn dân chúng. Sự phê phán từ lâu của khoa học đối với đại l...
Giáo sư MANFRED SCHREINER
Trường Ðại học Fulda, CHLB Ðức
. . . . . . . o0o . . . . . . . .
QUẢN LÝ MÔI trường
Con đường kinh tế để dẫn đến nền kinh tế sinh thái
Xuất bản lần thứ 4, 1996
Sách Giáo khoa
Nhà xuất bản GABLER
Quản lý môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý môi trường - Người đăng: Hung Mai Cong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
410 Vietnamese
Quản lý môi trường 9 10 693