Ktl-icon-tai-lieu

Quan trắc môi trường không khí

Được đăng lên bởi hangdao17
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1228 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Ch ng 2.
Quan tr c môi tr ng không khí
2.1.Tổng quan một số vấn đề về ô nhiễm không khí
2.1.1. Đ c đi m ÔNKK
Tác hại trực tiếp đến sức khỏe con người, động vật
Tác động diện rộng, có thể ở quy mô toàn cầu (vd,
biến đổi khí hậu toàn cầu)
Sự phát tán, chuyển hóa chất ô nhiễm không khí
phức tạp, liên quan đến các yếu tố khí tượng
Nguồn ô nhiễm có thể cố định hoặc di động
Kỹ thuật lấy mẫu, phân tích khó hơn so với MT
nước

Ch

ng 2. Quan tr c…không khí
2.1. Ô nhi m không khí

2.1.2. Tác nhân ô nhiễm không khí
5 tác nhân ÔN chính (đóng góp 90% ÔNKK toàn cầu):
1.
2.
3.
4.
5.

SO2 (sulfur dioxide)
NOx (nitrogen oxides)
CO (carbon monoxide)
HC (hydrocarbons)
PM (particulate matters hay suspended PM, bụi).

Các chất ÔN thường được quan tâm khác:
•
•
•
•
•
•

Ozone
Chì
NH3
Formaldehyd
PAHs
Các chất độc hữu cơ (acrylonitril,…)

Ch

ng 2. Quan tr c…không khí
2.1. Ô nhi m không khí

2.1.3. Qu n lý ch t l ng không khí
Tiêu chuẩn chất lượng không khí
TC CL không khí xung quanh
TC phát thải (nguồn tĩnh, nguồn động)

WHO đưa ra mức khuyến cáo các chất ÔN KK
xung quanh (mới nhất là năm 2002)
Ở Hoa Kỳ: EPA phân biệt TC CL KK xung quanh
thành TC chính (primary standard) và TC phụ
(secondary standard) theo 2 nhóm mục tiêu:
primary standard → bảo vệ sức khỏe con người
secondary standard → ngăn ngừa sự phá hủy môi
trường, tài sản

Ch

ng 2. Quan tr c…không khí
2.1. Ô nhi m không khí

Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh

Source: 

Ch

ng 2. Quan tr c…không khí
2.1. Ô nhi m không khí

US National Ambient Air Quality Standards

Source: 

Ch

ng 2. Quan tr c…không khí
2.1. Ô nhi m không khí

Tiêu chuẩn chất lượng không khí ở Việt Nam
TCVN 5937-2005: Chất lượng không khí - Tiêu
chuẩn chất lượng không khí xung quanh
TCVN 5938-2005: Chất lượng không khí - Nồng
độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong
không khí xung quanh
TCVN 5939-2005: Chất lượng không khí - Tiêu
chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất
vô cơ
TCVN 5940-2005: Chất lượng không khí - Tiêu
chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu
cơ
TCVN 6438: 1998 Chất lượng không khí - khí thải
phương tiện giao thông đường bộ - giới hạn tối đa
cho phép…

Ch

ng 2. Quan tr c…không khí
2.1. Ô nhi m không khí

Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh TCVN 5937:2005

Ch

ng 2. Quan tr c…không khí
2.1. Ô nhi m không khí

Nồng độ chất ÔN trong không khí: mg/m3 và ppm(v)
Ở 0oC, 1 atm

1 ppm(v) =

MW
mg/m 3
22,4

(MW: khối lư...
Ch ng 2.
Quan tr c môi tr ng không khí
2.1.Tổng quan một số vấn đề về ô nhiễm không khí
2.1.1. Đc đim ÔNKK
Tác hại trực tiếp đến sức khỏe con người, động vật
Tác động diện rộng, có thể ở quy mô toàn cầu (vd,
biến đổi khí hậu toàn cầu)
Sự phát tán, chuyển hóa chất ô nhiễm không khí
phức tạp, liên quan đến các yếu tố khí tượng
Nguồn ô nhiễm có thể cố định hoặc di động
Kỹ thuật lấy mẫu, phân tích khó hơn so với MT
nước
Quan trắc môi trường không khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan trắc môi trường không khí - Người đăng: hangdao17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Quan trắc môi trường không khí 9 10 351