Ktl-icon-tai-lieu

Quan trắc môi trường nước mặt

Được đăng lên bởi vietthanh-buon
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại Học Phương Đông

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC & MÔI TRƯỜNG
----------

BÁO CÁO
Môn: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Chuyên Đề : Quan trắc môi trường nước mặt

Người thực hiện : Phạm Gia Tới
MSSV : 512303016

1

Mở Đầu
Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của cuộc sống và
môi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của đất nước, mặt khác, nước
cũng có thể gây tai họa cho con người và môi trường.
Việt Nam là quốc gia có hệ thống sông ngòi dày đặc với tổng lượng dòng chảy
nước mặt hàng năm lên đến 830-840 tỷ mét khối. Tuy nhiên, Việt Nam không phải là
quốc gia giàu về nước. Tài nguyên nước của nước ta phụ thuộc nhiều vào các nước
có chung nguồn nước phía thượng lưu, với gần 2/3 tổng lượng nước mặt hàng năm
là từ ngoài biên giới chảy vào. Chất lượng nước mặt của Việt Nam đang có chiều
hướng ngày càng bị suy thoái, ô nhiễm, cạn kiệt bởi nhiều nguyên nhân. Trong đó, sự
gia tăng dân số, gia tăng nhu cầu về nước do gia tăng chất lượng cuộc sống, đô thị
hoá cũng như quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước kém hiệu quả,
thiếu bền vững đang là mối đe doa an ninh nguồn nước và có nguy cơ sẽ kéo theo
nhiều hệ luỵ khó lường.
Chất lượng các nguồn nước mặt đang suy giảm rõ rệt. Nhiều sông, hồ, kênh,
rạch ở các thành phố lớn, các khu dân cư tập trung đang dần biến thành nơi chứa các
chất thải đô thị, chất thải công nghiệp chưa qua xử lý. Ở khu vực nông thôn, tình trạng
ô nhiễm môi trường nước mặt từ nguồn nước thải sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp,
chăn nuôi và sản xuất của các làng nghề cũng đang cần sự quan tâm kịp thời. Vì vậy,
giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nước đang là vấn đề cấp bách, không chỉ đòi
hỏi trách nhiệm của các cấp quản lý, các doanh nghiệp mà còn là trách nhiệm của cả
hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Với mục tiêu cung cấp một cách nhìn tổng quan về chất lượng nước mặt, đánh giá
các nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm nguồn nước ở nước ta trong thời gian qua
cũng như đưa ra những khuyến nghị, giải pháp cho các vấn đề này trong thời gian tới,
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chọn “Môi trường nước mặt” là chủ đề của Báo cáo
Môi trường quốc gia năm 2012. Báo cáo được hoàn thiện với sự tham gia đóng góp ý
kiến của các Bộ, ngành và địa phương trên cả nước, các cán bộ quản lý, nhà khoa
học và các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường nói chung và môi trường nước nói
riêng.
Quan trắc và phân tích môi trường (QT&PTMT) là một hoạt động quan trọng của công
tác quản lý nhà nước ...
Trưng Đi Hc Phương Đông


!"#$%&'()$%*+,*-'(.$
,*+)$/')012()#-)
3456787859
5
Quan trắc môi trường nước mặt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan trắc môi trường nước mặt - Người đăng: vietthanh-buon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Quan trắc môi trường nước mặt 9 10 581