Ktl-icon-tai-lieu

Quan trắc môi trường

Được đăng lên bởi vietthanh-buon
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TrườngĐạiHọcPhươngĐông
KhoaCôngNghệMôiTrườngVàSinhHọc

Môn:QuanTrắcMôiTrường
Đềbài:Quantrắcnướcmặt

NgườiThựcHiện:
NgọViếtThành: 512303014
PhạmGiaTới: 512303016

MởĐầu
 Chấtlượngcácnguồnnướcmặtđangs
uygiảmrõrệt.Nhiềusông,hồ,kênh,rạc
hởcácthànhphốlớn,cáckhudâncưtập
trungđangdầnbiếnthànhnơichứacác
chấtthảiđôthị,chấtthảicôngnghiệpc
hưaquaxửlý.

Mục tiêu quan trắc

1.Mục .tiêu quan trắc

Thiết kế chương trình quan trắc
Kiểu quan trắc

Thời gian và tần suất quan trắc

Lấymẫutheothờigian

 Lấyliêntụctheothờigiannghiêncứu
-Đểtheodỏi1 quátrìnhdiễnbiếnnhưthếnào
-Cáchlấylấyliêntục5-10ptheotừnggiờ haytừngtuần
-chươngtrìnhthờigiantheotừngvùngtầngkhônggiankhácnhau

 Lấyđịnhky
- Định ky phát hiện các chất mong muốn
- Định ky thời gian theo ngày tuần, tháng, quý, theo thủy triều lên xuống

 Lấy theo xác xuất bất ky khi nào cần kiểm tra
- Thỉnh thoảng cần phát hiện các chất mong muốn thì lấy mẫu
- Lấy theo nhu cầu mong muốn kiể tra đột xuất tại những vùng những vị trí mong muốn kiểm tra thì
lấy mẫu

Thực hiện chương trình quan trắc

1

Đối với hồ

Đối với hồ
Lựa chọn
Nếu
vị có
trí xáo
quan
trộn
trắctốt và lượng nước gia nhập lớn thì 1 vị trí gần giữa hồ là đủ

Đối với suối

Đối với suối
 Quan trắc tác động
 Ở những nơi có nguồn thải, chọn vị trí dưới nguồn xã nước trộn đều
 Khi có dòng nhánh vào dòng chính



1.

Lấy ở thượng lưu điểm rẽ nhánh

2.

Hạ lưu đủ xa để nó trộn hoàn toàn

các sông bị ảnh hưởng triều cần nắm rõ chế độ triều và lấy mẫu khi triều
kiệt

 a) Tần suất quan trắc môi trường nước mặt lục địa được quy định như sau:
- Tần suất quan trắc nền: tối thiểu 01 lần/tháng;

 Tần suất quan trắc tác động: tối thiểu 01 lần/quý.

 b) Vị trí chịu ảnh hưởng thuỷ triều ,thay đổi lớn về tính chất, lưu tốc dòng chảy
thì số lần lấy mẫu nước mặt tối thiểu là02lần/ngày

 Ta có thể lấy mẫu bằng cac chai đựng như chai nhữa, bình đựng , lọ ….

 Không được để mẫu vừa lấy ở ngoai => hãm nước làm mẫu không được chính
xác

 Mẫu vừa lấy phải để trong môi trường lanh để chánh gây ra các quá trình trao
đổi hóa học cũng nhu vi sinh

Lấy mẫu



Ghi nhãn chai đựng mẫu

Lấy mẫu và số hiệu tiêu chuẩn

STT

Loại mẫu

1

Mẫu nước sông, suối

2

Mẫu nước ao hồ

3

Mẫu phân tích vi sinh

4

Mẫu trầm tích

Số hiệu tiêu chuẩn, phương pháp

•TCVN 6663-6:2008 (ISO 5667-6:2005);
•APHA 1060 B

TCVN 5994:1995 (ISO 5667-4:1987)

ISO 19458

TCVN 666...
TrườngĐạiHọcPhươngĐông
KhoaCôngNghệMôiTrườngVàSinhHọc
Môn:QuanTrcMôiTrường
Đbài:Quantrcnư"cm$t
NgườiTh%cHiện:
NgọVi&tThành: 512303014
PhạmGiaT"i: 512303016
Quan trắc môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan trắc môi trường - Người đăng: vietthanh-buon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Quan trắc môi trường 9 10 152