Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị

Được đăng lên bởi Trần Trang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HUỲNH BÁ HỌC

1

BÀI TẬP GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
TÌNH HUỐNG 1
Lan và Hương cùng làm ở một công ty, hai người cùng một vị trí, trách nhiệm công việc
như nhau. Nhưng gần đây, Lan mới biết là lương của Hương cao hơn mình. Nếu anh (chị) là Lan
trong tình huống này, anh (chị) sẽ phản ứng ra sao?
GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 1
Lương và thưởng được trả cho nhân viên dựa trên hiệu quả công việc, kinh nghiệm và khả năng
của họ. Vì thế mà dù cùng một công việc nhưng mức lương của mỗi người có thể khác nhau. Quay lại
với tình huống nêu trên, nếu em là Lan thì trước hết, em phải cần đánh giá lại tình hình không nên vội
vàng ghen tỵ với Hương và cũng đừng vội vàng tới phòng sếp đòi tăng lương, bởi vì có thể cô ta có
những kỹ năng chuyên môn ít người có, hoặc cô ta có nhiều đóng góp nhiều hơn bạn và những người
khác trong phòng và đáng được hưởng mức lương cao. Bởi vì hai người cùng một vị trí, trách nhiệm
công việc như nhau nhưng chưa chắc đóng góp của hai người cho công ty là như nhau. Thứ đến, tạm
ngưng việc so sánh tiền lương giữa bạn và Hương mà hãy nghĩ về những đóng góp của bạn với công
ty. Bạn hãy nhìn nhận một cách khách quan nhất về bản thân mình. Bạn có tự tin về trình độ học vấn
của bạn? Bạn có tự tin về khả năng chuyên môn của mình? Bạn có tự tin với những thành tích của
mình đối với công ty. Mỗi khi có trách nhiệm hoặc thách thức trong công việc, bạn có luôn sẵn sàng
nhận lời? Bạn có luôn học hỏi và trau dồi kỹ năng cho bản thân? Bạn có phải là người giữ trọng trách
lớn trong các dự án? Hãy nhìn nhận những thành tích của mình một cách khách quan để xem bạn xứng
đáng hưởng mức lương bao nhiêu.
Sau khi trả lời tất cả các câu hỏi trên, bạn cảm thấy Hương xứng đáng được mức lương như vậy
thì bạn cũng đừng có thái độ ganh tị với bạn ấy mà hãy bằng lòng với những gì mà mình có và đừng
ngại tích cực học hỏi bạn bè nhiều hơn, chăm chỉ làm việc nhiều hơn để cải thiện thành tích của mình.
Trong trường hợp ngược lại, nghĩa là lương mà bạn nhận được chưa xứng đáng với những gì mà
bạn đóng góp thì bạn mới nghĩ đến việc đòi hỏi nâng lương với lãnh đạo. Bạn nên nói chuyện bình tĩnh
và cởi mở. Bạn hãy thành thật trình bày và đừng ngại hỏi đâu là nguyên nhân dẫn đến việc lương của
mình chưa được cao khi so với Hương (Vì đây là vấn đề hết sức tế nhị nên bạn cần phải khéo léo trao
đổi). Và cũng đừng quên xin lời khuyên từ cấp trên của bạn để từ đó bạn hiểu ra được đâu là ưu và
nhược điểm của mình, nếu nhược điểm thì bạn cố gắng khắc phục, hạn chế, nếu có ưu điểm thì bạn cố
gắng phát ...
HUỲNH BÁ HỌC 1
BÀI TẬP GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
TÌNH HUỐNG 1
Lan Hương cùng làm một công ty, hai người cùng một vị trí, trách nhiệm công việc
như nhau. Nhưng gần đây, Lan mới biết là lương của Hương cao hơn mình. Nếu anh (chị) là Lan
trong tình huống này, anh (chị) sẽ phản ứng ra sao?
GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 1
Lương thưởng được tr cho nhân viên dựa trên hiệu quả công việc, kinh nghiệm khả năng
của họ. Vì thế mà dù cùng một công việc nhưng mức lương của mỗi người có thể khác nhau. Quay lại
với nh huống nêu trên, nếu em là Lan thì trước hết, em phải cần đánh giá lại tình hình không nên vội
vàng ghen tỵ với Hương và cũng đừng vội vàng tới phòng sếp đòi tăng lương, bi có thể cô ta có
những kỹ ng chuyên môn ít người có, hoặc ta có nhiều đóng góp nhiều hơn bạn và những người
khác trong phòng và đáng được hưởng mức lương cao. Bởi hai người cùng một vị trí, trách nhiệm
công việc như nhau nhưng chưa chắc đóng góp của hai người cho công ty như nhau. Thứ đến, tạm
ngưng việc so sánh tiền lương giữa bạn Hương hãy nghĩ về những đóng góp của bạn với công
ty. Bạn hãy nhìn nhận một cách khách quan nhất về bản thân nh. Bạn tự tin về trình độ học vấn
của bạn? Bạn có tự tin về khả năng chuyên môn của mình? Bạn tự tin với những thành tích của
mình đối với công ty. Mỗi khi trách nhiệm hoặc thách thức trong công việc, bạn luôn sẵn sàng
nhận lời? Bạn có luôn học hỏitrau dồi kỹ năng cho bản thân? Bạn có phải là người giữ trọng trách
lớn trong các dự án? Hãy nhìn nhận những thành tích của mình một cách khách quan để xem bn xứng
đáng hưởng mức lương bao nhiêu.
Sau khi trlời tất c các câu hỏi trên, bạn cảm thấy Hương xứng đáng được mức ơng như vậy
thì bạn cũng đừng thái độ ganh tị với bạn ấy hãy bằng lòng với những mình có đừng
ngại tích cực học hỏi bạn bè nhiều hơn, chăm chỉ làm việc nhiều hơn để cải thiện thành tích của mình.
Trong trường hợp ngược lại, nghĩa là lương mà bạn nhận được chưa xứng đáng với những gì
bạn đóng góp thì bạn mi nghĩ đến việc đòi hỏi nâng lương với lãnh đạo. Bạn nên nói chuyện bình tĩnh
cởi mở. Bạn hãy thành thật trình bày và đừng ngại hỏi đâu nguyên nhân dẫn đến việc lương của
mình chưa được cao khi so với Hương (Vì đâyvấn đề hết sức tế nhị nên bạn cần phải khéo o trao
đổi). Và cũng đừng quên xin lời khuyên từ cấp trên của bn để t đó bạn hiểu ra được đâu ưu và
nhược điểm của mình, nếu nhưc điểm thì bạn cố gắng khắc phục, hạn chế, nếu có ưu điểm thì bạn c
gắng phát huy trong thời gian tới. Nếu lãnh đạo của bạn một người công tâm thì ông (bà) ấy sẽ có
các hành động đúng đắn để biết mình nên làm gì tiếp theo để cải thiện tình hình.
Lương thưởng yếu tố đầu tiên mà mi người đều quan tâm khi m việc nhưng nó không phải
tất cả. Bạn hãy tưởng ợng bạn m việc trong một công ty mặc dù lương của bạn rất cao nhưng ở đó
mọi người ganh tỵ, ghét bỏ lẫn nhau chỉ vấn đlương thưởng thì tốt nhất bạn nên nghỉ làm thì tốt
hơn.
TÌNH HUỐNG 2
Một người bạn của Tuấn đang làm việc tại một công ty khác và anh ta báo cho Tuấn biết về
một vị trí đang tuyển dụng mà Tuấn rất thích nhưng Tuấn vẫn không bỏ công việc hiện tại?
GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 2:
tình huống nêu trên đưa ra ít thông tin nên để giải quyết tình huống này ta cần phải đặt ra
nhiều giả thiết khác nhau. Bởi vì một người có ý định nghỉ việc tại công ty này sang làm việc cho công
ty khác phụ thuộc vào một, hoặc một vài nguyên nhân chứ không hẵn là phụ thuộc vào vị trí, chức vụ
mà bạn thích hay không.
Trước khi rời công ty hiện tại, Tuấn phải trả lời các câu hỏi sau đây:
- Tuấn thật sự hài lòng, thích thú với công việc hiện tại hay không, phải sở trường,
chuyên môn của bạn không?
http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba https://sites.google.com/site/huynhbahoc/
Quản trị - Trang 2
Quản trị - Người đăng: Trần Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quản trị 9 10 327