Ktl-icon-tai-lieu

quản trị học

Được đăng lên bởi cafedangvamua12
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ DU LỊCH

Là Q.trình làm cho những
hoạt động đc hoàn thành
với hiệu quả cao thông qua
người khác

...
BỘ CÔNG THƯƠNG
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ DU LỊCH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ DU LỊCH
quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị học - Người đăng: cafedangvamua12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
quản trị học 9 10 607