Ktl-icon-tai-lieu

Quy định về sản xuất đồ hộp thực phẩm acid acid hóa của Cục Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA (CFR 114)

Được đăng lên bởi nguyễn thắng duy
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 3296 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chủ đề 7
Quy định về sản xuất đồ hộp thực
phẩm acid/ acid hóa của Cục Quản lý
Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA (CFR
114)

GVHD: Mai Thị Tuyết Nga
Lớp: 53TP2
11

Nội dung
I. Tổ chức FDA
II. Định nghĩa TP acid hoá (Phần A)
114.3: Các định nghĩa
114.5: Thực hành sản xuất
114.10: Nhân sự
III. Sản xuất và kiểm soát quá trình (Phần E)
114.80: Thanh trùng và kiểm soát
114.83: Xây dựng chế độ thanh trùng
114.89: Sự sai lệch khỏi chế độ thanh trùng
114.90: Phương pháp
IV. Lưu hồ sơ và báo cáo (Phần F)
114.100: Lưu hồ sơ
2

I, Tổ chức FDA
• Food and Drug
Administration
• Thành lập năm
1906, thuộc Bộ
Y tế và Dịch vụ
Nhân sinh Hoa
Kỳ
3

II, Định nghĩa TP acid hoá
Phần A: Các quy định chung
114.3: Các định nghĩa

4

a) TP acid là những TP có pH tự nhiên b ằng
4,6 hoặc thấp hơn.
b) TP acid hoá là những loại TP acid th ấp
được bổ sung acid hoặc là các TP acid, có
pH cân bằng cuối
4,6 và ho ạt độ n ước

aw
0,85. Bao gồm (nhưng không h ạn
chế) những loại TP như
: đậu, dưa chuột,
cải bắp, súp lơ, atiso, ớt…

5

Những TP này có thể được gọi là TP
“dầm giấm”. Đồ uống có ga, kẹo, mứt,
thạch, trái cây ngâm đường, TP chua
(bao gồm cả nước sốt và gia vị TP đã
được tiêu chuẩn hoá và chưa được tiêu
chuẩn hoá) có chứa 1 lượng nhỏ TP
acid thấp và làm thay đổi không đáng
kể pH cân bằng cuối của các acid
chiếm ưu thế hoặc TP acid, và các loại
TP được bảo quản, phân phối ở điều
kiện lạnh thì không thuộc nhóm TP này.
6

Một số ví dụ

Dưa chuột dầm giấm

Ớt ngâm giấm

77

c) Lô (sản xuất) là các sản phẩm sản
xuất trong khoảng thời gian chỉ định
bởi một mã cụ thể.
d) TP acid thấp là những loại TP (trừ
thức uống có cồn) có pH cân bằng
cuối 4,6 và hoạt độ nước aw 
0,85. Cà chua và các sản phẩm cà
chua có pH cân bằng cuối < 4,7, không
được xếp vào nhóm TP acid thấp.
8

e) Chế độ thanh trùng quy định: nhà
sản xuất lựa chọn chế độ thanh
trùng thích hợp theo điều kiện sản
xuất thực phẩm sao cho đạt được
và ổn định thực phẩm, không cho
phép sự phát triển của vi sinh vật
gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người
tiêu dùng.

9

Nó bao gồm kiểm soát pH và các yếu tố
tới hạn khác trong chế độ thanh trùng
thiết lập bởi cơ quan có thẩm quyền.
f) "Phải" được dùng để nêu các yêu cầu
bắt buộc.
g) "Nên" được dùng để đưa ra các đề
nghị, tư vấn thủ tục, hoặc để xác định
các thiết bị đã được đề nghị.
10

h) "Hoạt độ nước aw"
là lượng nước tự
do có trong sản
phẩm, được xác
định bằng tỷ lệ
giữa áp suất hơi
nước có trong sản
phẩm và áp suất
hơi nước tinh khiết
trong cùng điều
kiện nhiệt độ.
11

114.5: Thực hàn...
1
1
Ch đ 7
Ch đ 7
Quy đ nh v s n xu t đ h p th c
Quy đ nh v s n xu t đ h p th c
ph m acid/ acid hóa c a C c Qu n lý
ph m acid/ acid hóa c a C c Qu n lý
D c và Th c ph m Hoa Kỳ FDA (CFR ượ
D c và Th c ph m Hoa Kỳ FDA (CFR ượ
114)
114)
GVHD: Mai Th Tuy t Nga ế
L p: 53TP2
Quy định về sản xuất đồ hộp thực phẩm acid acid hóa của Cục Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA (CFR 114) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định về sản xuất đồ hộp thực phẩm acid acid hóa của Cục Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA (CFR 114) - Người đăng: nguyễn thắng duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Quy định về sản xuất đồ hộp thực phẩm acid acid hóa của Cục Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA (CFR 114) 9 10 629