Ktl-icon-tai-lieu

Quy hoạch môi trường

Được đăng lên bởi hovuhiep
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1363 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÁO CÁO THẢO LUẬN
ĐỀ TÀI: QUY HOẠCH BÃI XỬ LÝ VÀ THU GOM CHẤT THẢI RẮN HUYỆN
HƯNG NGUYÊN – TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020
PHẦN MỞ ĐẦU
I.Vị trí địa lý- Điều kiện tự nhiên
Hưng Nguyên là một huyện đồng bằng tả ngạn sông Lam nằm ở phía nam
tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Phía tây giáp huyện Nam Đàn, phía đông giáp thành phố Vinh, phía nam giáp
huyệnĐức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh, phía đông nam giáp huyện Nghi Xuân, phía
bắc và đông bắc giáp huyện Nghi Lộc.
Hưng Nguyên là huyện ngoại vi thành phố Vinh. Phía bắc và đông Bắc giáp
huyện Nghi Lộc; phía tây giáp huyện Nam Đàn; phía đông giáp thành
phố Vinh; sông Lam uốn khúc và bao bọc huyện từ phía tây nam đến đông nam.
Đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn và 22 xã
II. Hiện trạng môi trường trên địa bàn huyện
Rác thải trên địa bàn huyện phát sinh chủ yếu từ các hộ gia đình, chợ, khu
thương mại, cơ quan, công sở, công trờng xây dựng,rác đường và bệnh viện.
Qua phân tích thực trạng rác thải trên địa bàn huyện có thể nhận thấy một số
tác nhân chính gây ô nhiễm môi trờng nh sau:
- Rác từ hộ gia đình: Chứa chủ yếu thành phần rác thực phẩm, giấy, nylon và
nhựa. Các thành phần khác thỉnh thoảng xuất hiện với phân trăm dao động khá
lớn. Theo thống kê khoảng 79% khối lợng rác thải sinh hoạt là rác thực phẩm.
- Rác từ cơ quan, trường học: Thành phần rác sinh hoạt từ các trường học
chứa chủ yếu là rác thực phẩm, giấy, nylon và nhựa. Thành phần có thể tái chế khá
lớn như: giấy, nhựa…
- Rác thải từ chợ: Thành phần thay đổi tùy theo lĩnh vực hoạt động của chợ;
trên địa bàn chủ yếu là chợ kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thông thường, nên
rác chủ yếu là rác thực phẩm, chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy và nylon.
Hồ Vũ Hiệp – 1053071854- Quy hoạch bãi xử lý CTR huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ
An
Page 1

- Rác thải y tế: Phát sinh trong chẩn đoán, điều trị hoặc tiêm chủng cho người,
động vật. Thành phần chủ yếu: bông băng, kim tiêm, bệnh phẩm. Có khả năng là
mầm bệnh nếu không đợc xử lý.
- Rác thải nông nghiệp: Phát sinh trong hoạt động nông nghiệp, đặc biệt là chai lọ,
vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật.
Bảng 2.1. Dự báo khối lượng chất thải rắn phát sinh đến năm 2020.
Loại chất thải rắn

Đến năm2015(tấn/ng Đến năm 2020
ày)
(tấn/ngày)

- Chất thải rắn thông thường

55

75

0.5
Chất thải rắn nguy hại công ng
hiệp

1.3

0.1
Chất thải rắn nguy hại bệnh việ
n

0.5

- Chất thải rắn xây dựng

60

90

- Chất thải rắn nông thôn

90

215

Tổng

205.6

381.8

PHẦN NỘI DUNG QUY HOẠCH
I. Thiết kế quy hoạch quản lý bãi xử lý CTR trên địa bàn huyện Hưng
Nguyên-...
BÁO CÁO THẢO LUẬN
ĐỀ TÀI: QUY HOẠCH BÃI XỬ LÝ VÀ THU GOM CHẤT THẢI RẮN HUYỆN
HƯNG NGUYÊN – TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020
PHẦN MỞ ĐẦU
I.Vị trí địa lý- Điều kiện tự nhiên
Hưng Nguyên là một huyện đồng bằng tả ngạn sông Lam nằm ở phía nam
tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Phía tây giáp huyện Nam Đàn, phía đông giáp thành phố Vinh, phía nam giáp
huyệnĐức Thọthị xã Hồng Lĩnh, phía đông nam giáp huyện Nghi Xuân, phía
bắc và đông bắc giáp huyện Nghi Lộc.
Hưng Nguyên là huyện ngoại vi thành phố Vinh. Phía bắc và đông Bắc giáp
huyện Nghi Lộc; phía tây giáp huyện Nam Đàn; phía đông giáp thành
phố Vinh; sông Lam uốn khúc và bao bọc huyện từ phía tây nam đến đông nam.
Đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn và 22 xã
II. Hiện trạng môi trường trên địa bàn huyện
Rác thải trên địa bàn huyện phát sinh chủ yếu từ các hộ gia đình, chợ, khu
thương mại, cơ quan, công sở, công trờng xây dựng,rác đường và bệnh viện.
Qua phân tích thực trạng rác thải trên địa bàn huyện có thể nhận thấy một số
tác nhân chính gây ô nhiễm môi trờng nh sau:
- Rác từ hộ gia đình: Chứa chủ yếu thành phần rác thực phẩm, giấy, nylon và
nhựa. Các thành phần khác thỉnh thoảng xuất hiện với phân trăm dao động khá
lớn. Theo thống kê khoảng 79% khối lợng rác thải sinh hoạt là rác thực phẩm.
- Rác từ cơ quan, trường học: Thành phần rác sinh hoạt từ các trường học
chứa chủ yếu là rác thực phẩm, giấy, nylon và nhựa. Thành phần có thể tái chế khá
lớn như: giấy, nhựa…
- Rác thải từ chợ: Thành phần thay đổi tùy theo lĩnh vực hoạt động của chợ;
trên địa bàn chủ yếu là chợ kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thông thường, nên
rác chủ yếu là rác thực phẩm, chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy và nylon.
Hồ Vũ Hiệp – 1053071854- Quy hoạch bãi xử lý CTR huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ
An
Page 1
Quy hoạch môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy hoạch môi trường - Người đăng: hovuhiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quy hoạch môi trường 9 10 994