Ktl-icon-tai-lieu

Quy luật di truyền

Được đăng lên bởi Phạm Đan Quỳnh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 672 lần   |   Lượt tải: 4 lần
A. Đặt vấn đề:
“Quy luật di truyền’’ là một chương quan trọng trong chương trình Sinh
học 12. Trong các đề thi học sinh giỏi và trong đề thi tuyển sinh Đại học- Cao
đẳng, thi tốt nghiệp những năm vừa qua, tỉ lệ các câu hỏi trắc nghiệm dạng bài
tập các quy luật di truyền chiếm tỉ lệ khá lớn và thường là những câu khó (theo
cấu trúc đề thi đại học năm 2009, phần tính quy luật của hiện tượng di truyền
chiếm 10/50 câu; trong đề thi tốt nghiệp chiếm 8/40 câu). Tuy nhiên thời lượng
chương trình lại rất ngắn (chương trình nâng cao có 9 tiết trong đó có 1 tiết thực
hành và 1 tiết bài tập). Do đó nếu không biết cách xác định quy luật di truyền và
cách giải nhanh bài tập di truyền thì sẽ mất rất nhiều thời gian và khó để đạt
điểm cao.
Mặt khác, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của dạy học Sinh học là
phát triển tư duy sáng tạo và khả năng phân tích của học sinh, vì vậy việc dạy
bài tập quy luật di truyền có một vai trò rất lớn trong quá trình hình thành cho
học sinh những kĩ năng đó.
Qua thực tế giảng dạy ở trường THPT Đông Sơn I, luyện thi chọn học
sinh giỏi tỉnh và luyện thi Đại học tôi nhận thấy học sinh vẫn bị vướng mắc và
gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết các bài tập quy luật di truyền, trong đó
có bài tập về tương tác gen đặc biệt là sự di truyền của các tính trạng chịu sự chi
phối của quy luật tương tác gen- phân li độc lập, tương tác gen-liên kết gen hoàn
toàn; tương tác gen- hoán vị gen; tương tác gen- di truyền liên kết với giới tính,
các bài tính xác suất liên quan đến tương tác gen.
Từ năm học 2006-2007 Bộ GD&ĐT đã áp dụng hình thức thi trắc nghiệm
với ưu điểm là phổ kiến thức rộng, tránh ‘‘học lệch, học tủ’’. Để đạt được kết
quả cao học sinh không chỉ phải trả lời chính xác mà còn phải nhanh để đỡ tốn
thời gian. Đối với các bài tập quy luật di truyền trong đó có quy luật tương tác
gen học sinh cần phải nhận dạng nhanh để loại bỏ bớt những phương án sai và
có cách giải khoa học, chính xác.
Trước thực trạng trên tôi mạnh dạn đưa ra sáng kiến kinh nghiệm qua
thực tế giảng dạy của bản thân:

“ Nhận dạng nhanh và phương pháp giải bài tập tương
tác gen nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 12”
Với sáng kiến này tôi mong muốn các em học sinh chủ động vận dụng
thành công trong giải các bài tập quy luật di truyền tương tác gen trong các đề
thi để đạt kết quả cao, qua đó phát triển kĩ năng phân tích, tư duy sáng tạo.
Xin được trao đổi với các bạn đồng nghiệp!

1

B. Nội dung
I. Tổng quát về tương tác gen:
1) Nội dung:
+ Nhiều gen không alen có thể tươ...
A. Đặt vấn đề:
“Quy luật di truyền’’ một chương quan trọng trong chương trình Sinh
học 12. Trong các đề thi học sinh giỏi trong đề thi tuyển sinh Đại học- Cao
đẳng, thi tốt nghiệp những năm vừa qua, tỉ lệ các câu hỏi trắc nghiệm dạng bài
tập các quy luật di truyền chiếm tỉ lệ khá lớn và thường những câu khó (theo
cấu trúc đề thi đại học năm 2009, phần tính quy luật của hiện tượng di truyền
chiếm 10/50 câu; trong đề thi tốt nghiệp chiếm 8/40 câu). Tuy nhiên thời ợng
chương trình lại rất ngắn (chương trình nâng cao có 9 tiết trong đó có 1 tiết thực
hành và 1 tiết bài tập). Do đó nếu không biết cách xác định quy luật di truyền và
cách giải nhanh bài tập di truyền thì sẽ mất rất nhiều thời gian khó để đạt
điểm cao.
Mặt khác, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của dạy học Sinh học
phát triển duy sáng tạo khả năng phân tích của học sinh, vậy việc dạy
bài tập quy luật di truyền một vai trò rất lớn trong quá trình hình thành cho
học sinh những kĩ năng đó.
Qua thực tế giảng dạy trường THPT Đông Sơn I, luyện thi chọn học
sinh giỏi tỉnh và luyện thi Đại học tôi nhận thấy học sinh vẫn bị vướng mắc
gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết các bài tập quy luật di truyền, trong đó
có bài tập về tương tác gen đặc biệt là sự di truyền của các nh trạng chịu sự chi
phối của quy luật tương tác gen- phân li độc lập, tương tác gen-liên kết gen hoàn
toàn; tương tác gen- hoán vị gen; tương tác gen- di truyền liên kết với giới tính,
các bài tính xác suất liên quan đến tương tác gen.
Từ năm học 2006-2007 Bộ GD&ĐT đã áp dụng hình thức thi trắc nghiệm
với ưu điểm phổ kiến thức rộng, tránh ‘‘học lệch, học tủ’’. Để đạt được kết
quả cao học sinh không chỉ phải trả lời chính xác còn phải nhanh để đỡ tốn
thời gian. Đối với các bài tập quy luật di truyền trong đó quy luật tương tác
gen học sinh cần phải nhận dạng nhanh để loại bỏ bớt những phương án sai
có cách giải khoa học, chính xác.
Trước thực trạng trên tôi mạnh dạn đưa ra sáng kiến kinh nghiệm qua
thực tế giảng dạy của bản thân:
“ Nhận dạng nhanh và phương pháp giải bài tập tương
tác gen nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 12”
Với sáng kiến này tôi mong muốn c em học sinh chủ động vận dụng
thành công trong giải các bài tập quy luật di truyền tương tác gen trong các đề
thi để đạt kết quả cao, qua đó phát triển kĩ năng phân tích, tư duy sáng tạo.
Xin được trao đổi với các bạn đồng nghiệp!
1
Quy luật di truyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy luật di truyền - Người đăng: Phạm Đan Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Quy luật di truyền 9 10 310