Ktl-icon-tai-lieu

Quy tắc an toàn đề phòng tai nạn vật rơi đổ trên công trường xây dựng

Được đăng lên bởi Bố Susu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy tắc an toàn đề phòng tai nạn vật rơi đổ trên
công trường xây dựng
Công trường xây dựng phải có các phương án thi công, các biện pháp an toàn lao động đề
phòng tai nạn vật rơi đổ.
Khi làm việc trên cao phải có túi đựng dụng cụ thi công, không được bỏ trong túi quần áo. Sử
dụng dụng cụ đồ nghề, máy móc thiết bị, phương tiện bảo vệ cá nhân (như nón bảo hộ lao
động),……đúng chủng loại có chất lượng tốt đảm bảo an toàn phù hợp với công việc và điều
kiện làm việc. Không đùa nghịch, tung ném dụng cụ, vật liệu hay bất cứ vật gì trong khu vực thi
công.
Khi giàn dáo cao hơn 6m, phải có ít nhất hai tầng sàn. Sàn thao tác bên trên, sàn bảo vệ bên
dưới. Khi làm việc đồng thời làm việc trên hai sàn thì giữa hai sàn có sàn hay lưới bảo vệ. Sàn
công tác bên trong nhà để xây, thì bên ngoài nhà phải đặt rào hoặc biển cấm, cách chân
tường 1,5m nếu xây ở độ cao không hơn 7m hoặc cách chân tường 2m nếu xây ở độ cao lớn
hơn 7m. không được thi công cùng một lúc ở hai tầng hoặc nhiều tầng trên một phương thẳng
đứng nếu không có thiết bị bảo vệ an toàn cho người làm việc ở dưới.
Khi tháo dỡ coffa phải tháo dỡ theo trình tự hợp lý, phải có biện pháp đề phòng coffa rơi hoặc
kết cấu công trình bị sập đổ bất ngờ, phải có rào chắn và biển báo các lỗ hổng của công trình.
Coffa sau khi tháo dỡ phải được nhổ đinh và xếp vào nơi qui định, không để coffa lên sàn
công tác, chiếu nghỉ của cầu thang, ban công, các mặt dốc, các lối đi sát cạnh lỗ hổng hoặc
các mép ngoài của công trình hoặc ném coffa từ trên cao xuống.
Các hố cầu thang, mép sàn tầng, lổ tường……phải có lan can, rào chắn, biển báo, luới bảo vệ
che đậy. Các lối đi qua lại phìa dưới giàn dáo và giá đỡ phải có che chắn bảo vệ phía trên,
Trong phạm vi có người thường làm việc gần các khối nhà cao tầng phải có sàn, lưới bảo vệ
bên trên để tránh vật liệu, dụng cụ từ trên cao rơi vào người.
Khi chuyển vật liệu thừa, vật liệu thải từ trên cao trên 3m xuống phải có máng trượt hoặc các
thiết bị nâng khác. Miệng dưới máng trượt đặt cách mặt đất không quá 1m. không được đổ vật
liệu thừa, thải từ trên cao xuống khi bên dưới chưa có rào chắn, chưa đặt biển báo và chưa có
người cảnh giới. Các vật liệu, dụng cụ trên mái phải có biện pháp chống lăn, trượt theo mái
dốc, kể cả trường hợp do tác động của gió. Không xếp tải lên giàn dáo, giá đỡ, thang, sàn
công tác……không đúng nơi qui định.
Không đi vào vùng nguy hiểm, nơi đã ngăn rào, giăng dây hoặc biển báo……trường hợp làm
việc trong vùng nguy hiểm phải thực hiện các biện pháp an toàn thích ứng. ...
Quy tắc an toàn đề phòng tai nạn vật rơi đổ trên
công trường xây dựng
Công trường xây dựng phải có các phương án thi công, các biện pháp an toàn lao động đề
phòng tai nạn vật rơi đổ.
Khi làm việc trên cao phải có túi đựng dụng cụ thi công, không được bỏ trong túi quần áo. Sử
dụng dụng cụ đồ nghề, máy móc thiết bị, phương tiện bảo vệ cá nhân (như nón bảo hộ lao
động),……đúng chủng loại có chất lượng tốt đảm bảo an toàn phù hợp với công việc và điều
kiện làm việc. Không đùa nghịch, tung ném dụng cụ, vật liệu hay bất cứ vật gì trong khu vực thi
công.
Khi giàn dáo cao hơn 6m, phải có ít nhất hai tầng sàn. Sàn thao tác bên trên, sàn bảo vệ bên
dưới. Khi làm việc đồng thời làm việc trên hai sàn thì giữa hai sàn có sàn hay lưới bảo vệ. Sàn
công tác bên trong nhà để xây, thì bên ngoài nhà phải đặt rào hoặc biển cấm, cách chân
tường 1,5m nếu xây ở độ cao không hơn 7m hoặc cách chân tường 2m nếu xây ở độ cao lớn
hơn 7m. không được thi công cùng một lúc ở hai tầng hoặc nhiều tầng trên một phương thẳng
đứng nếu không có thiết bị bảo vệ an toàn cho người làm việc ở dưới.
Khi tháo dỡ coffa phải tháo dỡ theo trình tự hợp lý, phải có biện pháp đề phòng coffa rơi hoặc
kết cấu công trình bị sập đổ bất ngờ, phải có rào chắn và biển báo các lỗ hổng của công trình.
Coffa sau khi tháo dỡ phải được nhổ đinh và xếp vào nơi qui định, không để coffa lên sàn
công tác, chiếu nghỉ của cầu thang, ban công, các mặt dốc, các lối đi sát cạnh lỗ hổng hoặc
các mép ngoài của công trình hoặc ném coffa từ trên cao xuống.
Các hố cầu thang, mép sàn tầng, lổ tường……phải có lan can, rào chắn, biển báo, luới bảo vệ
che đậy. Các lối đi qua lại phìa dưới giàn dáo và giá đỡ phải có che chắn bảo vệ phía trên,
Trong phạm vi có người thường làm việc gần các khối nhà cao tầng phải có sàn, lưới bảo vệ
bên trên để tránh vật liệu, dụng cụ từ trên cao rơi vào người.
Khi chuyển vật liệu thừa, vật liệu thải từ trên cao trên 3m xuống phải có máng trượt hoặc các
thiết bị nâng khác. Miệng dưới máng trượt đặt cách mặt đất không quá 1m. không được đổ vật
liệu thừa, thải từ trên cao xuống khi bên dưới chưa có rào chắn, chưa đặt biển báo và chưa có
người cảnh giới. Các vật liệu, dụng cụ trên mái phải có biện pháp chống lăn, trượt theo mái
dốc, kể cả trường hợp do tác động của gió. Không xếp tải lên giàn dáo, giá đỡ, thang, sàn
công tác……không đúng nơi qui định.
Không đi vào vùng nguy hiểm, nơi đã ngăn rào, giăng dây hoặc biển báo……trường hợp làm
việc trong vùng nguy hiểm phải thực hiện các biện pháp an toàn thích ứng. Trong quá trình
cẩu lắp, không được để người đứng, bám trên kết cấu, cấu kiện đi qua phía trên đầu người.
Sau khi buộc móc, phải nâng tải lên đến độ cao 20cm rồi dừng lại kiểm tra mức độ cân bằng
và ổn định của tải.
Quy tắc an toàn đề phòng tai nạn vật rơi đổ trên công trường xây dựng - Người đăng: Bố Susu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quy tắc an toàn đề phòng tai nạn vật rơi đổ trên công trường xây dựng 9 10 221