Ktl-icon-tai-lieu

Quy Trình Khoan Địa Chất

Được đăng lên bởi dockhongthonoi246
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Quy trình khoan khảo sát địa chất
Trong hoạt độngy dựng, công tác khảo sát địa chất công trình - Địa kỹ thuật (ĐCCT-
ĐKT) giúp ích nhà thiết kế chọn lựa giải pháp móng cùngc hạng mục khác hợp về
mặt kinh tế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên, ngoài việc triển khai theo đúng quy
trình quy phạm hiện hành, để được sản phẩm đáp ứng được yêu cầu thiết kế không
hề đơn giản! Trong những năm gần đây, nhà cao tầng được xây dựng nhiều c thành
phố lớn. Khi đó, công việc tính toán ổn định hạng mục hmóng sâu (tầng hầm) biện
pháp thi công phụ thuộc rất nhiều vào chất ợng tài liệu khảo t ĐCCT-ĐKT. Nếu tài
liệu khảo sát ĐCCT-ĐKT không đầy đủ thông tin hay chất lượng thấp sẽ dẫn đến việc
thiết kế không chính xác, thiếu độ tin cậy,... thậm chí sự cố xảy ra trong quá trình thi
công tầng hầm.
Công tác triển khai khảo sát ĐCCT phụ thuộc vào kinh nghiệm người chủ trì khảo sát.
Bài viết này h thống từng bước thực hiện công tác khảo sát ĐCCT-ĐKT trong hoạt
động xây dựng và những vấn đề liên quan khác…
1. Mục đích công tác khảo sát ĐCCT:
Trước hết, chúng ta phải hiểu được mục đích của công tác khảo sát ĐCCT là gì? Nói một
cách đơn giản, khảo sát ĐCCT nhằm mục đích sau:
- Làm sáng tỏ điều kiện ĐCCT khu vực nghiên cứu, trên sở đó sẽ lựa chọn vị trí xây
dựng tối ưu.
- Cung cấp số liệu cho thiết kế, tính toán nền móng, hạng mục hạ tầng, biện pháp thi
công... cho công trình đảm bảo kỹ thuật và hợp lý về mặt kinh tế.
- Dự báo vấn đề ĐCCT cũng như sự biến đổi môi trường địa chất thể xảy ra đề ra
các giải pháp phòng chống.
Trong những m vừa qua, khá nhiều sự cố công trình đã xảy ra liên quan đến điều
kiện ĐCCT. Ví dụ như không khảo sát ĐCCT và thiết kế móng “mò”, khảo sát ĐCCT sơ
sài, không đầy đủ, không đảm bảo chất lượng,...
Quy Trình Khoan Địa Chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy Trình Khoan Địa Chất - Người đăng: dockhongthonoi246
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quy Trình Khoan Địa Chất 9 10 190