Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình sản xuất enzyme tapolymerase

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Chỉnh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 40 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY TRÌNH SẢN XUẤT ENZYM TAQ DNA POLYMERASE
+ buffer A:

50mM Tris- HCl pH=7.9;
50 mM Glucose,
1mM EDTA.

+ lysis buffer: 10mM Tris – HCl pH=7.9;
50mM KCl;
1mM EDTA;
1mM PMSF;
0,5% Tween 20;
0.5% Nonidet P40 (IGEPAL CA-630).
+ storage buffer:

50mM Tris- HCl pH=7.9;
50 mM KCl;
0,1 mM EDTA;
0.5 mM PMSF;
50% glycerol.

STT
1

THỰC HIỆN
MỤC ĐÍCH
Cấy vi khuẩn E. coli có chứa gen taq vào đĩa môi trường Tạo khuẩn lạc.
LB đặc + kan ( 50µg/ml), điều kiện vô trùng, ở 37 độ, để
qua đêm.
Cấy khuẩn lạc thu được ở trên vào LB lỏng có chứa Tạo điều kiện để vi khuẩn sinh

2

kháng sinh kannamiroxin, nuôi trong starter v= 5ml, lắc sản.
200 vòng, 37 độ, qua đêm.
Đo thử giá trị OD595 của dung dịch nuôi cấy vi khuẩn .

3

chuyển tất cả các vi khuẩn vừa nuôi được vào các ống
tam giác sạch có các môi trường LB lỏng có chứa kan.
Đem Lắc ở 37 độ, 200 vòng, lắc trong một thời gian nhất

4

định, để giá trị OD đạt 0,6. (giá trị OD sẽ tăng gấp đôi cứ
sau 30 phút lắc). kết quả cho thấy, nuôi vi khuẩn trong
môi trường loại 1 thì giá trị do OD cao nhất.
Đưa IPTG 1mM vào các bình tam giác trên, 100l IPTG IPTG là một chất có cấu hình

5
6
7

1M cho 100 ml dung dịch.
Lắc ở 37độ, 200 vòng , 5 tiếng.
Li tâm 2000 vòng, 5 phút, nhiệt độ phòng. Sau đó, đổ

tương tự như glactose là một chất
có chức năng cảm ứng biểu hiện.
Cho protein được biểu hiện.

8
9
10

dịch đi, thu lại phần kết tủa.
Đổ buffer A vào phần kết tủa ,vontex, cứ 40 ml buffer A/ Rửa tế bào.
1l dung dịch gốc ( xét cho lúc chưa đổ phần dịch di)
Để qua đêm, bảo quản ở 4 độ, qua đêm (vì hết time nếu
không thì có thể tiến hành li tâm luôn để thu kết tủa luôn)
Li tâm 2800 vòng, 5 phút, 4độ , sau đó đổ dịch di.
Thêm buffer A và lysis buffer ( 40 ml ( 20ml A và 20 ml Chú y : khi dùng lysis buffer thì
Lysis)/ 1lit dung dịch khi chưa đổ ) vào kết tủa thu được mới cho PMSF vào . vì PMSF

11

khi li tâm, vontex, để các ống vào trong đá.

khi cho vào đệm thì sau 30 phút
thì tác dụng của nó giảm đi một
nửa.(là chất ức chế nhóm serin

12

Phá tế bào 3 lần , 1 phút / lần. Năng lượng 35%

protease)
Phá vỡ tế bào. ( khi siêu âm vẫn

Đặt dịch pha vào bể nóng ( warter bath) 1h ở 75 độ.

để chai trong đá)
Làm biến tính những protein
không có khả năng chịu nhiệt.
Hầu hết các protein đều bị biến

13

tính khi ở nhiệt độ cao, taq DNA
polymerase thì có khả năng chịu
nhiệt nên không bị biến tính.
Li tâm dung dịch vừa luộc : 9000 vòng/ 30 phút/ 4 độ. Thu taq dna polymerase la phần

14

Bằng máy li tâm lạnh, sau đấy lấy phần dịch đổ vào bình dung dịch. ...
QUY TRÌNH SẢN XUẤT ENZYM TAQ DNA POLYMERASE
+ buffer A: 50mM Tris- HCl pH=7.9;
50 mM Glucose,
1mM EDTA.
+ lysis buffer: 10mM Tris – HCl pH=7.9;
50mM KCl;
1mM EDTA;
1mM PMSF;
0,5% Tween 20;
0.5% Nonidet P40 (IGEPAL CA-630).
+ storage buffer: 50mM Tris- HCl pH=7.9;
50 mM KCl;
0,1 mM EDTA;
0.5 mM PMSF;
50% glycerol.
STT THỰC HIỆN MỤC ĐÍCH
1
Cấy vi khuẩn E. coli chứa gen taq vào đĩa môi trường
LB đặc + kan ( 50µg/ml), điều kiện trùng, ở 37 độ, để
qua đêm.
Tạo khuẩn lạc.
2
Cấy khuẩn lạc thu được trên o LB lỏng chứa
kháng sinh kannamiroxin, nuôi trong starter v= 5ml, lắc
200 vòng, 37 độ, qua đêm.
Tạo điều kiện để vi khuẩn sinh
sản.
3
Đo thử giá trị OD595 của dung dịch nuôi cấy vi khuẩn .
chuyển tất cả các vi khuẩn vừa nuôi được vào các ống
tam giác sạch có các môi trường LB lỏng có chứa kan.
4
Đem Lắc ở 37 độ, 200 vòng, lắc trong một thời gian nhất
định, để giá trị OD đạt 0,6. (giá trị OD sẽ tăng gấp đôi cứ
sau 30 phút lắc). kết quả cho thấy, nuôi vi khuẩn trong
môi trường loại 1 thì giá trị do OD cao nhất.
5
Đưa IPTG 1mM vào các bình tam giác trên, 100l IPTG
1M cho 100 ml dung dịch.
IPTG một chất cấu hình
tương tự như glactose một chất
có chức năng cảm ứng biểu hiện.
6 Lắc ở 37độ, 200 vòng , 5 tiếng. Cho protein được biểu hiện.
7 Li tâm 2000 vòng, 5 phút, nhiệt độ phòng. Sau đó, đổ
Quy trình sản xuất enzyme tapolymerase - Trang 2
Quy trình sản xuất enzyme tapolymerase - Người đăng: Nguyễn Ngọc Chỉnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quy trình sản xuất enzyme tapolymerase 9 10 94