Ktl-icon-tai-lieu

quy trình tái chế lốp xe cao su phế thải

Được đăng lên bởi Việt Kim
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1615 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ TÁI SINH & THU HỒI TÀI NGUYÊN

ĐỀ TÀI:
TÁI CHẾ LỐP CAO SU PHẾ THẢI

GVHD:Th.SLÊ TẤN THANH LÂM

NỘI DUNG CHÍNH
I. TỔNG QUAN VỀ TÁI CHẾ LỐP XE
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁI CHẾ
LỐP XE
III. ỨNG DỤNG.
IV. TỔNG KẾT.

I. TỔNG QUAN VỀ TÁI CHẾ LỐP XE
1. LỐP XE LÀ GÌ?

1. LỐP XE LÀ GÌ???
Cấutạobởi4phầnchính:
-Khungvỏ.
-Vònglốp.
-Mặtlốp
-Hônglốp

Côngdụng:

-

Truyềnlựcdẫnđộngtừđộngcơvàlựcphanhtừbànđạpphanhtớimặtđường

-Điềukhiểnvàchiphốitoànbộquátrìnhdichuyển,tăngtốc,giảmtốc,đỗxehayquayvòng.

-

Đỡtoànbộtrọnglượngcủaxevàlàmgiảmchấnđộngdocác

mấpmôtừmặtđườnggâyra.

2. TÌNH HÌNH LỐP XE PHẾ LIỆU
Trênthếgiới,mỗinămcókhoảngmộttỷlốpxeđượcthảira, dẫnđầu về số lượng vỏ xe phế thải là:Bắc Mĩ, cácnước
TâyÂu,Viễn đông…

50% :Vứtbỏtrênmặtđất
40% :Đốt(táisửdụng)
Việctáisửdụnglàvấnđềhiểnnhiênvàthựcsựcầnthiếtđốivớimỗiquốcgia,chỉcótáisửdụnglạimớicóthểgiảiquyếtđượcv
ấnđềvỏxephếthảinhưhiệnnay.
10% :Táichế

3. CÁC VẤN ĐỀ TỪ LỐP XE PHẾ LIỆU

Vấnđềbệnhtật:
Muỗiđẻtrứngnócóthểsinhsôitừtrongnhữngđốngvỏxebịvứtb
ỏvàcảnhữngvũngnướcđonglại bêntrongvỏxesaumỗiđợttrời
mưa.
VirutWest
Nilelàloạinguyhiểmcóthểgâyrachếtngườiđượctruyềntừcácl
oàimuỗimangmầmbệnhnày.
Theothốngkênăm1999lầnđầutiênpháthiệnloạivirutnàythìđ
ếnnăm2002nóđãlangrộngra44
bangcủaMỹvàđãcóhơn4000trườnghợpnhiễmbệnh,trongđó
có263ngườiđãchết.

Bãilốpxephếliệusaucơnmưa

 Vấnđềmôitrường:

Việcđốtvàchônlấpvỏxekhôngchỉlàmônhiễmnguồnnước,khôngkhívàmôitrườngđấtmànócònlàmchotrá
iđấtngàycàngnónglên.

4. HIỆN TRẠNG TÁI CHẾ LỐP XE

Trongnước:
Hoạtđộngtáichế caosumangtínhthủcông,sảnphẩmc
hủyếulàchậuđựngcâycảnh,máng,dâythun,…

Ướctínhmỗinămthảiramôitrường400.000tấncaosup
hếliệu,trongkhiđócáccơsởtáichếcaosukhôngnhiều,h
oạtđộngthủcônggâyônhiễmmôitrường.

 Trênthếgiới:

TheobáocáocủaHiệphộicácnhàsảnxuấtlốpxecủaChâuÂucó2.621.000tấnlốpxeđượcsửdụngtáichế
ỞMỹ,thuhồi4.595.700tấnvàtáichế4.105.800tấn. ỞNhậtthuhồi814.000tấnvàtáichế737.000tấn.

 Trênthếgiới:

TheobáocáocủaHiệphộicácnhàsảnxuấtlốpxecủaChâuÂucó2.621.000tấnlốpxeđượcsửdụngtáichế
ỞMỹ,thuhồi4.595.700tấnvàtáichế4.105.800tấn. ỞNhậtthuhồi814.000tấnvàtáichế737.000tấn.

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁI CHẾ

1. PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC

2. PHƯƠNG PHÁP KHỬ LƯU HUỲNH

3. PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHÂN

LỐP XE

1. PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC

Sảnphẩmsaukhiđượcxửlýcơhọcđượcphânrathànhkimloại,sợivàbộtcaosu

MÁY, THIẾT BỊ DÙNG TRONG QUI TRÌNH

1.Máycắtvòng

2.Máycắtthànhdảidài.

3.Máycắtthànhkhối.

4.Máycắtvòngkimloại.

5.Hệthốngnghiềnmịn.

Saukhit...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ TÁI SINH & THU HỒI TÀI NGUYÊN
ĐỀ TÀI:
TÁI CHẾ LỐP CAO SU PHẾ THẢI
GVHD:Th.SLÊ TẤN THANH LÂM
quy trình tái chế lốp xe cao su phế thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy trình tái chế lốp xe cao su phế thải - Người đăng: Việt Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
quy trình tái chế lốp xe cao su phế thải 9 10 397