Ktl-icon-tai-lieu

RÈN LUYỆN TƯ DUY HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢI TOÁN

Được đăng lên bởi vietcuongpld
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1038 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

RÈN LUYỆN TƯ DUY HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢI TOÁN

1. Họ và tên tác giả: Đỗ Thị Thu Hiền
2. Chức vụ: Giáo viên
3. Đơn vị công tác: Trường THCS Lý Tự Trọng
4. Lý do chọn đề tài:
Toán học là một học lí thú nhưng cũng rất dễ chán đối với những đối tượng
mất căn bản không biết hay không nắm được phương pháp học và đặc điểm của học
sinh THCS luôn nóng lòng muốn giải được ngay những bài toán được giao nhưng
chưa nắm chắc phương pháp giải một cách tường minh.
Việc giải các bài toán là một quá trình mò mẫm, tìm tòi dựa trên hiểu biết của
người giải toán. Có người phải mò mẫm rất lâu, thử hết cách này cách khác mới giải
được, trong khi đó có người lại tìm được cách giải rất nhanh. Vậy đâu là bí quyết
cho khả năng giải toán nhanh gọn và chính xác? Cách rèn luyện như thế nào?
Vì vậy là một giáo viên dạy toán tôi thiết nghĩ việc rèn luyện khả năng giải
toán cho học sinh nhằm rèn luyện tư duy cho học sinh là điều hết sức quan trọng.
Để có thể giải quyết bớt những trăn trở trên thì trong quá trình dạy toán việc
giúp học sinh có kĩ năng thay đổi hướng giải quyết vấn đề, biết tìm ra phương pháp
mới để giải quyết vấn đề, dễ dàng chuyển từ dạng hoạt động trí tuệ này sang hoạt
động trí tuệ khác, có kĩ năng tự mình phát hiện và tìm ra phương pháp giải quyết vấn
đề hay nói một cách khác là người giáo viên dạy toán điều tiên quyết nhất là phải
rèn luyện tư duy cho học sinh qua việc giải bài tập toán, cho nên trong quá trình
giảng dạy tôi cũng đã tìm hiểu nguyên nhân, năng lực tư duy của các em trong quá
trình giảng dạy để có thể rút ra một số kinh nghiệm giúp các em giải toán nhanh và

rèn luyện tư duy cho các em được phát triển toàn diện và qua đó chất lượng giáo dục
cũng được nâng lên một cách rõ rệt hơn.
5. Nội dung giải pháp hữu ích:
5.1. Khó khăn, thuận lợi và sự cần thiết của giải pháp hữu ích:
5.1.2. Khó khăn:
Phần lớn học sinh học bộ môn toán một cách máy móc còn khá phổ biến, năng
lực nắm chắc các dấu hiệu bản chất của các khái niệm, định nghĩa tính chất chưa
được sâu sắc dẫn đến việc phát huy tính năng động sáng tạo trong một giờ lên lớp
còn hạn chế.
Bên cạnh đó đa số các em sợ học toán do đặc thù bộ môn đòi hỏi có năng lực
tư duy sáng tạo cao hơn bộ môn khác.
Trong một tiết học luôn luôn đòi hỏi học sinh phải có nhiều thao tác tư duy, kĩ
năng trình bày lời giải bài toán, kiểm tra lời giải ... Vì vậy mức độ yêu cầu đối với
hoc sinh trong giờ luyện tập cao hơn. Cho nên việc nâng cao phẩm chất tư duy cho
...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
RÈN LUYỆN TƯ DUY HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢI TOÁN
1. Họ và tên tác giả: Đỗ Thị Thu Hiền
2. Chức vụ: Giáo viên
3. Đơn vị công tác: Trường THCS Lý Tự Trọng
4. Lý do chọn đề tài:
Toán học một học thú nhưng cũng rất dễ chán đối với những đối tượng
mất căn bản không biết hay không nắm được phương pháp học và đặc điểm của học
sinh THCS luôn nóng lòng muốn giải được ngay những bài toán được giao nhưng
chưa nắm chắc phương pháp giải một cách tường minh.
Việc giải các bài toán là một quá trình mò mẫm, tìm tòi dựa trên hiểu biết của
người giải toán. Có người phải mò mẫm rất lâu, thử hết cách này cách khác mới giải
được, trong khi đó người lại tìm được cách giải rất nhanh. Vậy đâu quyết
cho khả năng giải toán nhanh gọn và chính xác? Cách rèn luyện như thế nào?
vậy một giáo viên dạy toán tôi thiết nghĩ việc rèn luyện khả năng giải
toán cho học sinh nhằm rèn luyện tư duy cho học sinh là điều hết sức quan trọng.
Để thể giải quyết bớt những trăn trở trên thì trong quá trình dạy toán việc
giúp học sinh năng thay đổi hướng giải quyết vấn đề, biết tìm ra phương pháp
mới để giải quyết vấn đề, dễ dàng chuyển từ dạng hoạt động trí tuệ này sang hoạt
động trí tuệ khác, có kĩ năng tự mình phát hiện và tìm ra phương pháp giải quyết vấn
đề hay nói một cách khác người giáo viên dạy toán điều tiên quyết nhất là phải
rèn luyện duy cho học sinh qua việc giải bài tập toán, cho nên trong quá trình
giảng dạy tôi cũng đã tìm hiểu nguyên nhân, năng lực duy của các em trong quá
trình giảng dạy để thể rút ra một số kinh nghiệm giúp các em giải toán nhanh và
RÈN LUYỆN TƯ DUY HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢI TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
RÈN LUYỆN TƯ DUY HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢI TOÁN - Người đăng: vietcuongpld
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
RÈN LUYỆN TƯ DUY HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢI TOÁN 9 10 486