Ktl-icon-tai-lieu

Rifominh

Được đăng lên bởi Trân Võ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Rifominh là quá trình dùng xúc tác và nhiệt biến đổi cấu trúc của hiđrocacbon
từ không phân nhánh thành phân nhánh,từ không thơm thành thơm.
- Mục đích của Rifominh: Xăng thu được từ chưng cất dầu mỏ chứa chủ yếu là
những ankan không phân nhánh vì vậy có chỉ số octan thấp,để tăng chỉ số
octan,người ta dùng phương pháp rifominh

...
- Rifominh là quá trình dùng xúc tác và nhiệt biến đổi cấu trúc của hiđrocacbon
từ không phân nhánh thành phân nhánh,từ không thơm thành thơm.
- Mục đích của Rifominh: Xăng thu được từ chưng cất dầu mỏ chứa chủ yếu là
những ankan không phân nhánh vì vậy có chỉ số octan thấp,để tăng chỉ số
octan,người ta dùng phương pháp rifominh
Rifominh - Người đăng: Trân Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Rifominh 9 10 685