Ktl-icon-tai-lieu

Sắc ký bản mỏng và khí

Được đăng lên bởi John Nguyen
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 13205 lần   |   Lượt tải: 52 lần
CHỦ ĐỀ :

THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY
GAS CHROMATOGRAPHY
Nhóm 11 : Nguyễn Văn Lực
Nguyễn Văn Công
Nguyễn Trung Dũng

0953012370
0953012058
0953010102

I.
THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY (TLC)
A. LÝ THUYẾT
Sắc ký lớp mỏng (TLC) là kĩ thuật rất quan trọng cho phân tách nhanh
và phân tích định tính hợp chất với số lượng nhỏ. Dựa chủ yếu vào hiện
tượng hấp thụ trong đó pha động là một dung môi hoặc hỗn hợp các
dung môi, di chuyển ngang qua pha tĩnh là một chất hấp thụ trơ như :
silicagel hoặc alumin … pha tĩnh được tráng thành một lớp mỏng, đều,
phủ lên một nền phẳng như tấm kiếng, nhôm.
Mẫu chất : thường là hỗn hợp gồm nhiều chất có độ phân cực khác
nhau. Sử dụng khoảng 1 micolit có độ pha loãng 2-5%
Pha tĩnh : một lớp mỏng khoảng 0,25mm của một loại chất hấp thụ
như : Silicagel hoặc alumin … chất hấp thụ trên giá đỡ được nhờ sunfat
calci khan hoặc polymer hữu cơ
Pha động : dung môi hoặc hỗn hợp dung môi di chuyển chậm dọc theo
tấm lớp mỏng và lôi kéo mẫu chất di theo nó, dung môi di chuyển lên
cao nhờ tính mao dẫn, mỗi thành phần của mẫu chất sẽ di chuyển với
vận tốc khác nhau tùy thuộc vào lực tương tác tĩnh điện mà pha tĩnh
muốn lưu giữ lại và tùy thuộc vào độ tan của mẫu chất trong dung môi
Bình sắc ký: một chậu, hũ, lọ bằng thủy tinh có nắp đậy

I.1

Các nguyên tắc của sắc ký lớp mỏng
Sắc ký lớp mỏng (TLC) là một kĩ thuật phân tách rắn-lỏng. Tuy nhiên,
pha động lỏng không được phép thẩm thấu xuống chất hấp thụ, nó được
gây ra để di chuyển lên bản mỏng của chất hấp thụ bao phủ trên một bề

mặt chất trơ. Lớp mỏng của chất hấp thụ được trải ra tấm kính phẳng và
để cho khô. Một tấm kính phẳng, hay tấm kim loại và được bao phủ
được gọi là một bản mỏng hoặc một lớp trượt bản mỏng. Khi một bản
mỏng được đặt thẳng đứng trong một cái bình chứa một ít dung môi,
dung môi di chuyển lên theo lớp của chất hấp phụ trên bản mỏng bằng
lực mao dẫn.
Trong TLC, mẫu được chấm vào bản mỏng trước khi dung môi
được cho di chuyển lên bản hấp thụ. Mẫu thường được chấm vào như
một vết nhỏ gần gốc của bản mỏng; kĩ thuật này thường được xem như
kĩ thuật chấm. Bản mỏng được chấm bởi sự chấm lặp đi lặp lại của một
dung dịch mẫu từ một pipet mao dẫn nhỏ. Khi pipet đầy chạm vào đĩa,
phản ứng mao dẫn chuyển dung lượng của nó lên bàn mỏng và một vết
nhỏ được tạo thành.
Khi dung môi di chuyển lên bản mỏng, mẫu bị chia ra giữa pha
động lỏng và pha tĩnh rắn. Trong suốt quá trình này, các thành phần khác
nhau trong hỗn hợp đưa vào được tách ra. Sự tách dựa trên sự tác động
của hợp chất cần phân tíc...
CHỦ ĐỀ :
THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY
GAS CHROMATOGRAPHY
Nhóm 11 : Nguyễn Văn Lực 0953012370
Nguyễn Văn Công 0953012058
Nguyễn Trung Dũng 0953010102
Sắc ký bản mỏng và khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sắc ký bản mỏng và khí - Người đăng: John Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Sắc ký bản mỏng và khí 9 10 354