Ktl-icon-tai-lieu

Sắc tố thực vật

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 6475 lần   |   Lượt tải: 15 lần
SẮC TỐ THỰC VÂT
( Anthocyanine và những hợp chất liên quan )
1 / Đại cương :
Mặc dù anthocyanine và những hợp chất liên hệ không phải là lipide nhưng thường
chúng được xếp cùng với carotenoide và chlorophyl là nhóm sắc tố chính của thực vật. Ở
cây xanh chlorophyl hiện diện ở hạt grana của diệp lạp (chloroplast) cùng với
carotenoide. Còn những sắc tố khác thường thì tan tự do trong nước và thường tìm thấy ở
dịch không bào của tế bào thực vật. Những màu đỏ, xanh lam ( blue) và tím là những
glucoside chứa 1 hay 2 đơn vị glucide với 1 aglycone gọi là anthocyanidine.
Anthocyanidine là dẫn suất của 3,5,7 – trihydroxyflavilyum hydroxide (2 – phenyl – 3, 5,
7 trihydroxybenzopyrylium hydroxide )

B

A

Anthocyanidine
Ba nhóm chính của anthocyanidine được phân chia dựa trên nhóm thêm của nhân B .
Phần lớn anthocyanidine có thể chứa từ 4 đến 6 nhóm OH và một vài nhóm OH này có
thể được thay thế bằng CH3 ; và số đơn vị glucid có thể thay đổi từ 1 đến 2 ( ở vị trí 3 và 5
của aglycone).
Màu sắc của sắc tố tùy thuộc vào số nhóm OH và chiều dài của nhóm methoxyl
thay thế nhóm OH ( CH3 O )
111

Ngòai ra màu của sắc tố còn tùy thuộc pH, ở pH acid thì màu đỏ, pH trung tính thì
màu tím ( hoặc đỏ thẩm ), pH kiềm thì xanh lơ (blue)
2/ PHÂN LỌAI SẮC TỐ:
1/ Anthocyanine là sắc tố chính của hoa và trái.
2/ Flavone là sắc tố phụ của hoa, trái và lá.
3/ Flavonoide ( Chalcone & Aurones )
2.1/ Anthocyanine
Là sắc tố chính của hoa và trái, chúng làm cho hoa và trái có màu xanh, đỏ và các sắc tố
khác. Chúng có thể là 1 glucoside của anthocyanidine. Sự hiện diện của nhóm metoxy
OCH3 làm cho đỏ hơn. Các nhóm OH của vòng B cũng là yếu tố điều hòa màu sắc ; nếu
nhóm OH tăng thì màu đỏ giảm, màu xanh tăng

2.2/ Flavone & Flavonol
Là một nhóm sắc tố hiện diện phổ biến ở thực vật liên hệ đến anthocyanidine, chúng có
màu vàng và phần lớn những chuyển hóa hydroxy của nó như flavone, flavonol và
flavanone có màu vàng

OH

Flavone

Flavonol
112

2.3/ Chalcone & Aurone
Thường có màu vàng ; ở dạng tự do hay liên kết với một glucide

Chalcone

Aurone

Sinh tổng hợp :
Aglycone của những sắc tố thực vật đều có một sườn căn bản là
C6 – C3 – C6 ; nên theo Seshadri và Peach nên có thể 1 sườn phenylpropan kết hợp với 1
polyphenol để cho ra sườn C6 – C3 – C6 , phenylpropan có thể là acide –p- coumarique và
acide caffeique

HOOC - CH = CH-

Acid -p-coumaric

- OH

HOOC - CH = CH-

Acid caffeic

- OH
OH

113

...
111
SẮC TỐ THỰC VÂT
( Anthocyanine và những hợp chất liên quan )
1 / Đại cương :
Mặc dù anthocyanine và những hợp chất liên hệ không phải là lipide nhưng thường
chúng được xếp cùng với carotenoide chlorophyl là nhóm sắc tố chính của thực vật.
cây xanh chlorophyl hiện diện hạt grana của diệp lạp (chloroplast) cùng với
carotenoide. Còn những sắc tố khác thường thì tan tự do trong nước thường tìm thấy ở
dịch không bào của tế bào thực vật. Những màu đỏ, xanh lam ( blue) tím những
glucoside chứa 1 hay 2 đơn vị glucide với 1 aglycone gọi anthocyanidine.
Anthocyanidine dẫn suất của 3,5,7 trihydroxyflavilyum hydroxide (2 phenyl 3, 5,
7 trihydroxybenzopyrylium hydroxide )
B
A
Anthocyanidine
Ba nhóm chính của anthocyanidine được phân chia dựa trên nhóm thêm của nhân B .
Phần lớn anthocyanidine thể chứa từ 4 đến 6 nhóm OH một vài nhóm OH y
thể được thay thế bằng CH
3
; và số đơn vị glucid có thể thay đổi từ 1 đến 2 ( ở vị trí 3 và 5
của aglycone).
Màu sắc của sắc tố tùy thuộc vào số nhóm OH chiều dài của nhóm methoxyl
thay thế nhóm OH ( CH
3
O )
Sắc tố thực vật - Trang 2
Sắc tố thực vật - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sắc tố thực vật 9 10 87