Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm : Ứng dụng BĐT JenSen vào các bài toán sơ cấp

Được đăng lên bởi Linh Đỗ
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1035 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
----------  ----------

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài: ỨNG DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC JENSEN VÀO GIẢI CÁC
BÀI TOÁN SƠ CẤP

Giáo viên thực hiện đề tài: Nguyễn Thế Tâm
Tổ: Toán - Tin
1

Hưng Nguyên, tháng 02 năm 2014
MỤC LỤC:
tran
g
MỤC LỤC……………………………………………………………………………1
ĐẶT VẤN ĐỀ………...………………………………………………………………2
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ……………………………………………………………...3
A. Cơ sở khoa học……..……………….……………………………………………..3
B. Ứng dụng của bất đẳng thức Jensen……………………………………………....6
1. Ứng dụng của bất đẳng thức Jensen trong đại số để giải các bài toán cực trị
có ràng buộc……………………………………………………………………….6
2. Ứng dụng bất đẳng thức Jensen để giải các bài toán về bất đẳng thức
thường gặp…………………………………………………………………………9
3. Ứng dụng bất đẳng thức Jensen để giải các bài toán về bất đẳng thức trong
hình học và trong lượng giác……………………………………………………11
BÀI TẬP ĐỀ XUẤT……………………………………………………………..14
KẾT LUẬN………………………………………………………………………17
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………….18

2

ỨNG DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC JENSEN VÀO GIẢI CÁC BÀI TOÁN SƠ CẤP
ĐẶT VẤN ĐỀ

Bất đẳng thức và cực trị là một trong những vấn đề lớn của chương trình
toán học bậc trung học phổ thông. Nội dung, cách phân loại và phương pháp giải
cũng như ứng dụng của nó vào những vấn đề khác của toán học và đời sống là vô
cùng đa dạng. Bất đẳng thức cũng là một chuyên đề giảng dạy bắt buộc đối với các
kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, kỳ thi Đại học và Cao đẳng, Bộ
giáo dục và Đào tạo đề ra.
Như ta đã biết phép chứng minh quen thuộc của các bất đẳng thức cổ điển
như Cauchy, Bunhiacowski, Holder, Bernoulli… là dựa trên phép chứng minh quy
nạp. Tuy nhiên, phép chứng minh này còn dài dòng và phức tạp. Bất đẳng thức
Jensen thật sự là một cách giải quyết tối ưu trong các trường hợp này. Thêm vào đó
gần đây trong các bài báo khoa học, các giáo trình trong nước và quốc tế đã đưa ra
các kết quả ứng dụng của bất đẳng thức Jensen trong hình học về các yếu tố trong
tam giác, trong lượng giác rất thú vị, các kết quả về bất đẳng thức trong Số học.
Trong đại số dạng ràng buộc và không ràng buộc cũng rất có ý nghĩa.
Đề tài “ Ứng dụng bất đẳng thức Jensen vào giải các bài toán sơ cấp” sẽ
trình bày bất đẳng thức Jensen dạng tổng quát, các ứng dụng của nó để giải các bài
toán có liên quan đến đạo hàm cấp hai. Đề tài đã được bản thân quan tâm và
nghiên cứu trong quá trình học cao học về chuyên ngành Xác suất - Thống kê,
cũng như trong quá trình dạy học ở trường THPT, đem lại niềm đam mê và kích
...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
---------- ----------
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài: ỨNG DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC JENSEN VÀO GIẢI CÁC
BÀI TOÁN SƠ CẤP
Giáo viên thực hiện đề tài: Nguyễn Thế Tâm
Tổ: Toán - Tin
1
Sáng kiến kinh nghiệm : Ứng dụng BĐT JenSen vào các bài toán sơ cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm : Ứng dụng BĐT JenSen vào các bài toán sơ cấp - Người đăng: Linh Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm : Ứng dụng BĐT JenSen vào các bài toán sơ cấp 9 10 291