Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiếng kinh nghiệm môn vật lý

Được đăng lên bởi Trần Văn Trinh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1049 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MÔN VẬT LÝ
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN
XOAY CHIỀU ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG
SONG VÀ MẠCH HỖN HỢP BẰNG SỐ PHỨC

Người viết : TRẦN VĂN HAI

NĂM HỌC: 2011 – 2012
1

I-ĐẶT VẤN ĐỀ:
1- Lý do và sự cần thiết của đề tài :
Khi giảng dạy vật lý đối với học sinh lớp 12 phần giải bài tập dòng điện xoay chiều
thì giáo viên có thể hướng dẫn học sinh với hai phương pháp giải truyền thống :
+ Một là dùng các công thức của định luật Ôm cho mạch điện xoay chiều đã học
qua các loại đoạn mạch : chỉ có R, chỉ có L, chỉ có C hoặc đoạn mạch có cả R,L và C
mắc nối tiếp để giải các bài tập
+ Hai là dùng giản đồ vectơ Fresnel để giải bài tập ( tùy theo dạng bài tập )
Mặt khác trong chương trình trung học phổ thông ( sau đây ghi tắt là THPT) chỉ học
bài tập điện xoay chiều đối với các mạch điện mắc nối tiếp , còn việc giải các bài tập điện
xoay chiều đối với mạch song song thì không yêu cầu học sinh phải làm.Trong khi đó khi
bồi dưỡng học sinh giỏi để thi vòng tỉnh và vòng quốc gia thì lại yêu cầu học sinh phải biết
giải các bài tập điện xoay chiều đối với mạch song song. Tuy nhiên, dùng hai phương pháp
như trên đã nêu thì vẫn giải được các bài toán điện xoay chiều đối với mạch phức tạp ( mạch
song song, mạch hỗn hợp ), nhưng học sinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi giải và bài giải
thường rất dài dòng, rườm rà và rất phức tạp, khiến nhiều học sinh lúng túng, nản lòng và
thậm chí không biết cách giải .Xuất phát từ thực tế đó , trên cơ sở tham khảo các tài liệu của
nhiều thầy cô có kinh nghiệm tôi xin mạnh dạn đưa ra giải pháp thay thế là “ Phương pháp
giải bài tập điện xoay chiều đối với mạch song song và mạch hỗn hợp bằng số phức để bồi
dưỡng học sinh giỏi vật lý THPT” thì sẽ giúp học sinh giải bài tập diện xoay chiều mạch
song song và hỗn hợp nhanh hơn và đạt hiệu quả cao hơn, tạo được hứng thú và tạo niềm tin
khoa học cho học sinh .
2-Tổng quan những thông tin liên quan đến đề tài:
Việc dùng số phức để giải các bài tập điện xoay chiều đã có một số tài liệu đã viết
như :
-Các đê thi học sinh giỏi Vật lý ( 2001-2010) của hai tác giả Vũ Thanh Khiết và Vũ Đình
Túy do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn hành ( trong đó các bài toán điện xoay chiều
mạch phức tạp ở các năm 2002, 2004, 2007 có nêu cách giải bằng số phức )
- Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý trung học phổ thông của tác giả Vũ Thanh Khiết và Tô
Giang do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn hành.
- Một số bài viết trên mạng như : thuvienvatly.com; n...
1
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MÔN VẬT LÝ
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN
XOAY CHIỀU ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG
SONG VÀ MẠCH HỖN HỢP BẰNG SỐ PHỨC
Người viết : TRẦN VĂN HAI
NĂM HỌC: 2011 2012
Sáng kiếng kinh nghiệm môn vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiếng kinh nghiệm môn vật lý - Người đăng: Trần Văn Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Sáng kiếng kinh nghiệm môn vật lý 9 10 234