Ktl-icon-tai-lieu

Sao chép DNA, phiên mã và tổng hợp Protein

Được đăng lên bởi huynhtoan0711
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 883 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThS.BS. Đinh Thị Hương Trúc
Bm. Sinh lý bệnh – Miễn dịch






Trình bày được các điểm chính của quá trình sao chép
DNA, các yếu tố quan trọng tham gia vào quá trình này.
Trình bày được các điểm chính của quá trình phiên mã.
Trình bày được các giai đoạn của quá trình dịch mã tổng
hợp protein.

Theo mô hình của J. Watson và F. Crick năm 1953



Là 1 nucleotide:



Có 2 nhóm base là purin và pyrimidin.
+ Purin: Adenin (A) và Guacin (G)
A or G

+ Pyrimidin: Thymin (T) và Cytocin (C)
T or C






A phải luôn bắt cặp với T với 2 cầu nối Hydro
G phải luôn bắt cặp với C với 3 cầu nối Hydro
 Số lượng của từng nucleotid trong cặp bổ sung
sẽ giống nhau trên phân tử DNA :
Số lượng của A= T và số lượng của G=C.
Sự khác biệt về số lượng nucleotid của DNA là tùy
theo loài.




Nguyên lý: sao chép theo kiểu bán bảo tồn.
Ý nghĩa: duy trì tính đặc hiệu và tính chất di truyền qua
các tế bào và thế hệ của mỗi loài  sự phát triển, thay
thế tế bào già cỗi, bảo tồn nòi giống.
Theo J.Watson và F.Crick : mỗi sợi DNA trong chuỗi xoắn kép được
dùng làm khuôn mẫu để tổng hợp 1 sợi bổ sung theo quy luật đôi base
 ph/tử DNA con hoàn toàn giống DNA mẹ.





Sự sao chép DNA diễn ra ở vùng nhân (sinh vật
nhân sơ) và trong nhân (sinh vật nhân chuẩn).
Ở sinh vật nhân sơ: diễn ra trong chu kỳ tế bào gọi
tên là trực phân.
Ở sinh vật nhân chuẩn: chu kỳ tế bào có các giai
đoạn: Trong đó
Sự sao chép
diễn ra trong
pha S (synthesis)

S

phase

G1

Gian kỳ

Mitosis
-

Tiền kỳ
Trung kỳ
Hậu kỳ
Mạt kỳ

G2

1. Liên kết Hydro giữa 2 mạch bổ sung của sợi DNA mẹ
bị phá vỡ và tách rời từng bước để làm khuôn.
2. Phải có đoạn RNA mồi (primer) là đoạn RNA đơn
ngắn bắt cặp với mạch đơn DNA khuôn từ vị trí bắt
đầu của mỗi đoạn sao chép.
3. Có đủ 4 loại nucleotid ở dạng triphosphat (dNTP) cần
thiết (dATP, dGTP, dTTP và dCTP).
4. Mạch mới được tổng hợp theo hướng 5’P - 3’OH.
5. Mỗi bước được thực hiện bởi enzyme đặc hiệu một
cách nhanh chóng và chính xác.
6. Có mặt của ion Mg2+ là cofactor của enzyme.
7. Có sự tham gia của các protein đặc hiệu.



Ở sv nhân sơ
- DNA polymerase (I,II và
III)
- DNA helicase
- Topoisomerase
- RNA primase
- DNA ligase
- Protein dính với sơn đơn
DNA (SSB)



Ở sv nhân chuẩn có khác
chút so với nhân sơ
- DNA polymerase α (giống
RNA primase), β (giống Pol I),
δ (giống Pol III) và γ (sao chép
gen ở ty thể).
- Có thêm Các protein tham
gia sao chép như :
+ Protein kháng nguyên nhân
tế bào đang phân chia (PCNA)
+ Các nhân tố sao chép A
(RFA) và C (RFC)

1: Gđ...
ThS.BS. Đinh Thị Hương Trúc
Bm. Sinh lý bệnh – Miễn dịch
Sao chép DNA, phiên mã và tổng hợp Protein - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sao chép DNA, phiên mã và tổng hợp Protein - Người đăng: huynhtoan0711
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Sao chép DNA, phiên mã và tổng hợp Protein 9 10 175