Ktl-icon-tai-lieu

sắt điện

Được đăng lên bởi Trần Luyến
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2361 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiểu luận Vật lý điện môi

MỞ ĐẦU
Vật liệu điện môi là lĩnh vực khoa học rộng lớn nghiên cứu về vật lý các
chất điện môi rắn, lỏng, khí, công nghệ chế tạo vật liệu… Điện môi là nhóm
vật liệu rất hay gặp trong tự nhiên. Đặc trưng của các vật liệu này là độ dẫn
điện bé và điện áp đánh thủng lớn. Hiện tượng đánh thủng điện môi rất dễ làm
hư hỏng các loại dầu cách điện, nhựa… dùng trong các thiết bị, linh kiện.
Nghiên cứu hiện tượng đánh thủng điện môi cho ta sự hiểu biết về các quá
trình vật lý cơ bản để có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như trong sử dụng
cho cách điện cao áp, các bộ ngắt dòng hồ quang hiệu quả đối với nhu cầu của
công nghiệp điện công suất và cho phép công nghiệp truyền tải, phân bố điện
năng một cách an toàn….
Với những lý do trên nên tôi chọn đề tài: “hiện tượng đánh thủng điện
môi”

HV. TRẦN HỒ MINH LUYẾN

-1-

Tiểu luận Vật lý điện môi

NỘI DUNG

I. Hiện tượng đánh thủng điện môi
Đặt điện môi trong điện trường mạnh khi mà chế độ dừng của độ dẫn bị vi
phạm sẽ xảy ra hiện tượng gọi là hiện tượng đánh thủng điện môi. Nguyên
nhân của hiện tượng này là do sự tăng đột ngột và mãnh liệt của dòng điện
qua chất điện môi.
Theo lý thuyết vùng năng lượng thì điện môi có cấu trúc vùng năng lượng.
vùng hóa trị cách với vùng dẫn là vùng cấm với năng lượng ΔE g lớn. Điện
trường ở hai cực điện môi khá lớn thì điện tử ở vùng hóa trị sẽ nhận năng
lượng và vượt qua vùng cấm lên vùng dẫn. Khi dòng qua điện môi tăng mãnh
liệt gây nên sự đánh thủng điện môi. Dẫn đến tồn tại điện áp đánh thủng U đt,
và điện trường gây nên hiện tượng đánh thủng gọi là điện trường đánh thủng
Eđt.
Kênh xuyên suốt từ vùng này sang vùng kia là kênh đánh thủng. Trạng thái
trong vật chất đánh thủng là trạng thái Plasma. Đó là trạng thái hỗn hợp của
các ion và các điện tử. Khi đó độ dẫn của vật liệu rất cao. Khi kênh này xuyên
suốt từ vùng này sang vùng kia thì kênh bị đánh thủng hoàn toàn. Hiện tượng
đánh thủng xảy ra ở điện môi lỏng và khí có sự tái hợp. Đối với điện môi rắn
thì sự đánh thủng không có sự tái hợp.
II. Đánh thủng điện môi rắn
1. Các dạng cơ bản của hiện tượng đánh thủng điện môi rắn
a. Đánh thủng điện
Đánh thủng điện: được gây ra do xuất hiện các điện tử trong điện trường
mạnh dẫn đến sự tạo thành hiện tượng gọi là núi lở (thác lở) tạo nên kênh
đánh thủng trong điện môi.
HV. TRẦN HỒ MINH LUYẾN

-2-

Tiểu luận Vật lý điện môi
* Đặc trưng:
Đảm bảo được độ đồng nhất, tính đồng đều của điện trường thì điện áp đánh
thủng phụ thuộc vào các thông số như nhiệt độ T, thời ...
Tiểu luận Vật lý điện môi
MỞ ĐẦU
Vật liệu điện môi là lĩnh vực khoa học rộng lớn nghiên cứu v vật các
chất điện môi rắn, lỏng, khí, công nghệ chế tạo vật liệu… Điện môi nhóm
vật liệu rất hay gặp trong t nhiên. Đặc trưng của các vật liệu này độ dẫn
điện bé và điện áp đánh thủng lớn. Hiện tượng đánh thủng điện môi rất dễ làm
hỏng các loại dầu cách điện, nhựa… dùng trong các thiết bị, linh kiện.
Nghiên cứu hiện tượng đánh thủng điện môi cho ta sự hiểu biết v các quá
trình vật lý cơ bản để có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như trong sử dụng
cho cách điện cao áp, các bộ ngắt dòng hồ quang hiệu quả đối với nhu cầu của
công nghiệp điện công suất cho phép công nghiệp truyền tải, phân bố điện
năng một cách an toàn….
Với những do trên nên tôi chọn đ tài: hiện tượng đánh thủng điện
môi
HV. TRẦN HỒ MINH LUYẾN -1-
sắt điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sắt điện - Người đăng: Trần Luyến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
sắt điện 9 10 620