Ktl-icon-tai-lieu

Sạt lở bờ sông

Được đăng lên bởi Linh Ngư Ngư
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyên nhân gây sạt lở bờ sông ở nước ta
-

Do chế độ thủy lực dòng chảy

Vào các thời kỳ mùa lũ ,phần đất đá ngập nước nằm trong trạng thái bị đẩy nổi và
trọng lượng của nó không đủ để giữ yên các khối đất đá nằm ở phía trên. Đất đá ở
phía trên gần như mất điểm tựa bắt đầu dịch chuyển và làm cho phần đất đá trong
trạng thái bị đẩy nổi bên dưới bị trượt. Ngoài ra, đất đá ở trạng thái đẩy nổi cũng
làm giảm ứng suất pháp có hiệu ở tại mặt trượt đã xác định hoặc đang dự đoán, do
đó sức chống cắt của đất đá giảm
- Do cấu tạo vùng bờ, hướng bờ :
Cấu tạo vùng bờ, hướng đường bờ là yếu tố quan trọng để quá trình bồi tụ hoặc
xói lở bờ diễn ra .Đặc biệt tại các khu vực có đường bờ mở thuần túy thì quá trình
xói lở xảy ra với cường độ mạnh, những nơi có đường bờ được che kín phần nào
đó thì hoặc diễn ra quá trình bồi tụ - xói lở xen kẽ hoặc chỉ diễn ra quá trình bồi tụ.
Đối với một số sông có thân sông quanh co uốn khúc, vực sâu nằm sát bờ lõm, bờ
cát nằm sát bờ lồi, đoạn uốn cong và đoạn quá độ nằm xen kẽ nối tiếp nhau, mặt
cắt đoạn uốn cong vừa hẹp vừa sâu, có hình tam giác không đối xứng, các trị số
dòng chảy về mùa mưa lũ đều lớn hơn trị số giới hạn xâm thực của đất đá cấu tạo
bờ do đó dẫn đến phát sinh trượt lở bờ.
VD: Sông Đuống
Chiều rộng đoạn cửa Đuống tương đối hẹp, biến động trong khoảng 160-180m,
trong khi đó chiều rộng ổn định của lòng sông Đuống ứng với lưu lượng tạo lòng
yêu cầu là 230m . Do lòng sông hẹp mà sông phải tải một lượng nước lớn dẫn đến
việc xói sâu lòng dẫn như là một cách để bù lại diện tích mặt cắt thoát nước (tại
khu vực kè Xuân 10 năm trước cao trình đáy lòng sông khoảng từ 6m đến 8m thì
nay hố xói có cao trình đáy khoảng 15m đến 16m). Đáy lòng sông hạ thấp kéo theo
độ dốc mái bờ tăng lên, làm cho mái bờ kém ổn định gây sạt lở.

Hình ảnh sạt lở bờ sông Đuống
-

Sóng

Sóng có thể do gió hay do tàu thuyền đi lại trên sông gây ra. Sóng do gió gây ra sạt
lở bờ thường xảy ra ở các vùng cửa sông, nới có đà gió dài. Sự giảm bước sóng
đồng thời với tăng độ cao sóng làm tăng nhanh tốc độ sóng,gây hiện tượng đổ
nhào các ngọn sông
Sóng vỗ vào bờ tạo áp lực, tạo dòng chảy ven bờ gây sạt lở có thể nhận thấy ở hầu
hết các vùng cửa sông và ven biển. Tác động của sóng sẽ tạo nên áp lực lên mái
bờ, dòng chảy ven bờ đoạn cửa sông, ven biển gây nên sự mất ổn định của bờ dẫn
tới bờ bị sạt lở.
- Gió
Gió có là nguyên nhân gây mài mòn , gặm nhấm các lớp đất đá ven bờ sông qua
những tác động của phong hóa vật lý . Dưới tác dụng liên tục , các khe nứt xuất
hi...
Nguyên nhân gây sạt lở bờ sông ở nước ta
- Do chế độ thủy lực dòng chảy
Vào các thời kỳ mùa lũ ,phần đất đá ngập nước nằm trong trạng thái bị đẩy nổi và
trọng lượng của nó không đủ để giữ yên các khối đất đá nằm ở phía trên. Đất đá ở
phía trên gần như mất điểm tựa bắt đầu dịch chuyển và làm cho phần đất đá trong
trạng thái bị đẩy nổi bên dưới bị trượt. Ngoài ra, đất đá ở trạng thái đẩy nổi cũng
làm giảm ứng suất pháp có hiệu ở tại mặt trượt đã xác định hoặc đang dự đoán, do
đó sức chống cắt của đất đá giảm
- Do cấu tạo vùng bờ, hướng bờ :
Cấu tạo vùng bờ, hướng đường bờ là yếu tố quan trọng để quá trình bồi tụ hoặc
xói lở bờ diễn ra .Đặc biệt tại các khu vực có đường bờ mở thuần túy thì quá trình
xói lở xảy ra với cường độ mạnh, những nơi có đường bờ được che kín phần nào
đó thì hoặc diễn ra quá trình bồi tụ - xói lở xen kẽ hoặc chỉ diễn ra quá trình bồi tụ.
Đối với một số sông có thân sông quanh co uốn khúc, vực sâu nằm sát bờ lõm, bờ
cát nằm sát bờ lồi, đoạn uốn cong và đoạn quá độ nằm xen kẽ nối tiếp nhau, mặt
cắt đoạn uốn cong vừa hẹp vừa sâu, có hình tam giác không đối xứng, các trị số
dòng chảy về mùa mưa lũ đều lớn hơn trị số giới hạn xâm thực của đất đá cấu tạo
bờ do đó dẫn đến phát sinh trượt lở bờ.
VD: Sông Đuống
Chiều rộng đoạn cửa Đuống tương đối hẹp, biến động trong khoảng 160-180m,
trong khi đó chiều rộng ổn định của lòng sông Đuống ứng với lưu lượng tạo lòng
yêu cầu là 230m . Do lòng sông hẹp mà sông phải tải một lượng nước lớn dẫn đến
việc xói sâu lòng dẫn như là một cách để bù lại diện tích mặt cắt thoát nước (tại
khu vực kè Xuân 10 năm trước cao trình đáy lòng sông khoảng từ 6m đến 8m thì
nay hố xói có cao trình đáy khoảng 15m đến 16m). Đáy lòng sông hạ thấp kéo theo
độ dốc mái bờ tăng lên, làm cho mái bờ kém ổn định gây sạt lở.
Sạt lở bờ sông - Trang 2
Sạt lở bờ sông - Người đăng: Linh Ngư Ngư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Sạt lở bờ sông 9 10 886