Ktl-icon-tai-lieu

SIÊU PHẨM LUYỆN ĐỀ LÝ lần 2.

Được đăng lên bởi Cua Rang Chua Ngọt
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 4862 lần   |   Lượt tải: 75 lần
NHÀ SÁCH GIÁO DỤC LOVEBOOK.VN

Trích đoạn SIÊU PHẨM LUYỆN
ĐỀ TRƯỚC KỲ THI ĐẠI HỌC
môn VẬT LÝ
Ngày phát hành: 13/04/2014

Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng thưởng thức một đề trong SIÊU
PHẨM LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KỲ THI ĐẠI HỌC môn VẬT LÝ! Hãy đọc và cảm
nhận tâm huyết của chúng tôi dành cho cuốn sách luyện đề này!
Ngay từ bây giờ, các em có thể đặt hàng trên website: hoặc đặt trực tiếp qua điện
thoại: 0963140260
Một số chi tiết:

Số trang: 430 trang. Khổ A4. Bìa gấp khổ A4.
Giá: 129.000 vnđ

NHÀ SÁCH GIÁO DỤC LOVEBOOK.VN

Đề số 6
Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ 13 cm, t = 0 tại biên dương. Sau khoảng thời gian t (kể từ lúc chuyển
động) vật đi quãng đường 135 cm. Vậy trong khoảng thời gian 2t (kể từ lúc chuyển động) vật đi được quãng
đường là bao nhiêu?
A. 263,65 cm.
B. 260,24 cm.
C. 276,15 cm.
D. Đáp án khác.
Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra hai bức xạ có bước sóng lần lượt là 1
= 0,5 m và 2 = 0,75 m . Xét tại M là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng 1, tại N là vân sáng bậc 6 ứng với bước
sóng 2 (M, N ở cùng phía đối với vân trung tâm O), gọi I là trung điểm của đoạn OM. Trong khoảng giữa N và I ta
quan sát được
A. 9 vân sáng.
B. 7 vân sáng.
C. 3 vân sáng.
D. 6 vân sáng.
Câu 3: Đặt một điện áp xoay chiều u vào hai đầu của một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một tụ điện
có điện dung C. Điện áp tức thời hai đầu điện trở R có biểu thức uR  50 2 cos(2 ft   )(V ) . Vào một thời điểm
t nào đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch và hai đầu điện trở có giá trị u  50 2V và uR  25 2V . Xác
định điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện:
A. 60 V.

B. 100V.

C. 50V.

D.

50 3V .

Câu 4: Cho mạch dao động LC lí tưởng. Ban đầu, năng lượng điện trường cực đại. Sau khoảng thời gian là t1 thì
toàn bộ năng lượng điện trường chuyển hóa thành năng lượng từ trường. Sau đó một khoảng thời gian là t2 thì
năng lượng từ trường chuyển hóa một nửa thành năng lượng điện trường. Biết t1 + t2 =0,375. 106 s. Chu kì dao
động riêng của mạch bằng bao nhiêu?
A. 1µs.
B. 2 µs.
C.5µs.
D. 3 µs.
Câu 5: Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 50 cm, phương trình dao động tại điểm A, B lần
lượt là: u A  A cos  20 t   / 6  (cm) , uB  A cos 20 t  5 / 6 ( cm) Tốc độ truyền sóng v = 50 cm/s. Xét tam giác BAC
vuông cân tại A. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên trung tuyến CI ?
A.4
B. 5
C. 6
Câu 6: Xét phản ứng:

232
90

Th →

208
82 Pb

D. 3

+ x 42 He + y 01 β–. ...
NHÀ SÁCH GIÁO DC LOVEBOOK.VN
Trích đoạn SIÊU PHM LUYN
ĐỀ TRƯỚC K THI ĐẠI HC
môn VT LÝ
Ngày phát hành: 13/04/2014
Mi quý thy cô và các em hc sinh cùng thưng thc một đề trong SIÊU
PHM LUYN ĐỀ TRƯỚC K THI ĐẠI HC môn VT LÝ! Hãy đọc và cm
nhn tâm huyết ca chúng tôi dành cho cun sách luyện đề này!
Ngay t bây gi, các em có th đặt hàng trên website:http://lovebook.vn hoặc đt trc tiếp qua điện
thoi: 0963140260
Mt s chi tit:
S trang: 430 trang. Kh A4. Bìa gp kh A4.
Giá: 129.000 vnđ
SIÊU PHẨM LUYỆN ĐỀ LÝ lần 2. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SIÊU PHẨM LUYỆN ĐỀ LÝ lần 2. - Người đăng: Cua Rang Chua Ngọt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
SIÊU PHẨM LUYỆN ĐỀ LÝ lần 2. 9 10 261