Ktl-icon-tai-lieu

sinh học đại cương

Được đăng lên bởi hoangxuanthinh1994-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP
HCM

NHÓM 14
GVHD: NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI

DANH SÁCH NHÓM 14
STT

Họ và tên

MSSV

1
2

Hoàng Xuân Thịnh
Võ Ngọc Tính

2005120126
2006120204

3
4

Kiều Thanh Hoàng Tân
Nguyễn Thị Tiến

2006120107
2001120032

NỘI DUNG
Giới thiệu, cấu trúc của giới nấm
Đa
Đa dạng
dạng sinh
sinh học
học của
của giới
giới nấm
nấm
Vai
Vai trò,
trò, bảo
bảo vệ
vệ sự
sự đa
đa dạng
dạng của
của giới
giới nấm
nấm
Bạn có biết!

I/ GIỚI THIỆU, CẤU TRÚC CỦA GIỚI NẤM
Giới Nấm ( tên khoa học: Fungi ) bao gồm những
sinh vật nhân chuẩn tự dưỡng có thành tế bào
bằng kitin (chitin). Phần lớn nấm phát triển dưới
dang các sợi đa bào được gọi là sợi nấm (hyphae)
tạo nên hệ sợi (mycelium), một số nấm khác lại
phát triển dưới dạng đơn bào .

Một nấm điển hình bao gồm những sợi
mảnh được gọi là sợi nấm tạo một khối sợi
rối hay là hệ sợi. Mỗi sợi nấm có vách tế bào
bao quanh chứa polysaccarit có nitơ là chất
kitin, tức cũng là chất cấu tạo vỏ ngoài của
côn trùng.
Cấu trúc một sợi nấm gồm 4 phần: phần
đỉnh, phần sinh trưởng, phần phân nhánh
và phần trưởng thành.

I/ GIỚI THIỆU, CẤU TRÚC CỦA GIỚI NẤM
Vách ngang hay vách ngăn(septa) có thể phân chia
sợi nấm nhưng ít khi ngăn cách “tế bào” hoàn toàn
và tế bào chất có thể luân chuyển ít nhiều dọc theo
hệ sợi, sự sinh trưởng chỉ có ở tận cùng sợi và nhân
của sợi nấm thường đơn bội.
Thành phần nguyên tố hoá học ở tế bào nấm: quan
trọng nhất là carbon (40%),
oxy (40%), nitơ (7- 8%) và hydro (2 - 3%); còn lại
là các nguyên tố: S, P, K, Mg, Ca, Mn, Fe, Zn, Cu,

Tế bào của nấm là một tế bào thực sự (eucyte) bao
gồm: vách tế bào, màng chất nguyên sinh, chất tế
bào, thể hạt nhỏ, ribosome, nhân, không bào, các
hạt dự trữ…
Vách tế bào ở đa số nấm là chitin, một số ít nấm
vách tế bào bằng cellulose
Màu sắc của nấm do các chất màu có thành phần
và tinh chất khác nhau tạo nên. Chất màu trong tế
bào nấm thuộcloại quinon: anthraquinon,
naptaquinon, dẫn xuất của phenoxaron:
xinnabarin,carotinoit và melanin.

Nhân của tế bào nấm gồm màng nhân, chất nhân,
hạch nhân và thể nhiễm sắc.
Số lượng thể nhiễm sắc có từ 2 - 14. Số lượng nhân
ở trong tế bào nấm rất biến động,mỗi tế bào có 1, 2
hoặc nhiều nhân.
Ty thể của tế bào nấm có nhiều và đa dạng.
Không bào thường hình cầu hoặc hình trứng,
không bào chứa dịch tế bào .

Sự đa dạng sinh học của nấm biểu hiện ở?

dạng
về
phương
thức
sinh
sản

Đa dạng
về môi
trường
sống

Đa
dạng
về loài

Sự đa
dạng sinh
học của
giới nấm
:

Đa dạng
về
phương
thức sinh
dưỡng

Dinh dư...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP
HCM
NHÓM 14
GVHD: NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI
sinh học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh học đại cương - Người đăng: hoangxuanthinh1994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
sinh học đại cương 9 10 702