Ktl-icon-tai-lieu

sinh học đại cương

Được đăng lên bởi minhnguyen1995
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM


BÀI TIỂU LUẬN MÔNSINH HỌC ĐẠI CƯƠNG

CHƯƠNG 3: SINH HỌC THỰC VẬT
GVHD: NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

DANH SÁCH NHÓM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
 

NguyễnThịHồngThúy
NguyễnThanhThủy
TrầnHồngThúy
NguyễnVănTuấn
LêThịBéHồng
TrầnHữuSáng
NguyễnVănMinh

SINH HỌC THỰC
Sựquantrọngcủat

VẬT

Cấutrúcvàchứcnăng

hựcvật

củathựcvật

Sựsinhsảnởthực

Cácđápứngcủat

vật

hựcvật

Sinhsảndinhdưỡng

Sựsinhsảnởthực
vật

Sinhsảnvôtính

Sinhsảnhữutính

Sinhsảndinhdưỡng
Sinhsản dinh dưỡng là hình thức sinh sản thường gặpởcả thực vật bậc thấpvàthực vật
bậc cao.
Trongquá trình sinh sản dinhdưỡng. Cơ thể mới được tạothànhtrực tiếp từ cơ quan
dinh dưỡng của cơ thể mẹhoặctừ một phần của cơ thểmẹ.
Có2 hình thức sinh sản chính: sinh sản dinhdưỡngtự nhiên và sinh sản
dinhdưỡngnhântạo.

Sinhsảnsinhdưỡng

Tựnhiên

•
•
•

Sinhsảntừlá
Sinhsảntừthân
Sinhsảntừthânrễ

Nhântạo

•
•
•
•

Giâmcành
Chiếtcành
Ghépcành
Nuôicấymô

??Nhận
Cây
xét
về
được
hình
sinh
dạng
ra cây
từ bộnon
phận
và cây
nào mẹ
của cây?
Sinh
sảncon
sinh
dưỡng

Các phương pháp nhân giống vô tính ở
thực vật: giâm, chiết, ghép, nuôi cấy tế
bào và mô thực vật

Ghépchồivàghépcành

Khighépchồi,ghépcànhngườitaphảicắt
bỏhếtláởcànhghép
Vì:đểgiảmmấtnướcqua
conđườngthoáthơinướcnhằmtậptrungn
ướcnuôicáctếbàocànhghép,nhấtlàcáctế
bàomôphânsinh

Ghépchồivàghépcành
Lưuýkhighépphảibuộtchặtmắtghépc
ũngnhưcànhghépvàogốcghépđểmôd
ẫn(mạchgỗ)nhanhchóngnốiliềnnhau
bảođảmthôngsuốtchodòngnướcvàcá
cchấtdinhdưỡngtừgốcghépđếnđượct
ếbàocủacànhghéphoặcmắtghépđược
dễdàng

Chiết cành và giâm cành:

Ưu điểm:

-Giữ nguyên được tính trạng tốt mà ta mong muốn.
-Thời gian cho thu hoạch sản phẩm ngắn vì cây mọc
từ cành giâm, cành chiết sớm ra hoa kết quả: chỉ 2 – 5
năm tùy loài cây, tùy tuổi sinh lí của cành
Nêu những ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng
mọc từ hạt?

Nuôicấytếbàovàmôthựcvật:

nuôicấymôtếbàolàgì?
mô

Nuôi mô trong mt dinh
dưỡng

Mô sẹo

Cây con

Phôi

Ưu điểm của nuôi cấy mô

Phương pháp nuôi cấy mô có ưu

- Sản xuất giống mới nhanh trên quy mô công
điểm gì so với các phương pháp

nghiệp.

nhân giống vô tính khác?

- Củng cố các đặc tính di truyền của các giống cây
quý

-Tạo giống sạch bệnh,
-Đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nuôicấymôởhoacẩmchướng

Từ mô phân sinh cẩm chướng có thể tạo ra 50.000 cây trong một thời gian ngắn.

Nuôi cấy mô ở phong lan

A. Hạt phong lan

B. Nhân nhanh cây phong lan

Nếu một hạt giống giá 2000đ nhờ nuôi cấy mô m...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
BÀI TIỂU LUẬN MÔNSINH HỌC ĐẠI CƯƠNG
CHƯƠNG 3: SINH HỌC THỰC VẬT
GVHD: NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG
sinh học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh học đại cương - Người đăng: minhnguyen1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
sinh học đại cương 9 10 374