Ktl-icon-tai-lieu

Sinh học - Mô thực vật

Được đăng lên bởi Quốc Khang Phạm
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1311 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhóm: f11
Lớp: CĐ Dược 7A

Phần 6: Mô Tiết

6.2.1. Mô tiết ngoài: lông tiết, tuyến mật, lỗ
nước
 Lông tiết:
+ Từ biểu bì hoặc từ các tế bào nằm sâu hơn.
Cấu tạo đơn bào hay đa bào.
+ Có ở nhiều cây như: cà chua, thuốc lá…
 Tuyến tiết:
+ Tuyến mật: thường có ở hoa, có khi trên
thân, lá, lá kèm và trục cụm hoa.
+ Tuyến thơm: tế bào biểu bì của cánh hoa.
+ Tuyến tiết chất hôi thối: cây hấp dẫn côn
trùng, ruôi nhặng như cây Bán hạ, cây họ Ráy…

6.2.2. Mô tiết trong:
- Tế bào tiết:
* Riêng lẻ, nằm rải rác trong mô mềm.
* Chứa các chất như: tinh dầu, chất nhầy…
- Túi tiết và ống tiết:
* Túi hay ống có một hay vài lớp tb tiết bao
ngoài. Thường lớn hơn tb mô mềm xung quanh.

H. Túi tiết
Túi tiết dung sinh; Túi tiết phân sinh

- Ống nhựa mủ:
* Hình thành từ các tế bào mô mềm.
* Chứa chất lỏng đặc biệt là chất nhựa mủ.

H.Ống nhựa mủ
A. Ống nhựa mủ phân đốt;
B. Ống nhựa mủ không phân đốt ở cây xương rắn
1. Thành ống; 2. Các hạt tinh bột hình quả t ạ; 3. Ch ất t ế bào

Cảm ơn cô và các bạn
đã theo dõi phần trình bày
của nhóm f11

...
Phần 6: Mô Tiết
Nhóm: f11
Lớp: CĐ Dược 7A
Sinh học - Mô thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh học - Mô thực vật - Người đăng: Quốc Khang Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Sinh học - Mô thực vật 9 10 677