Ktl-icon-tai-lieu

Sinh học thực phẩm

Được đăng lên bởi tranthilanphuong_t58
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ðẠI HỌC ðÀ NẴNG
TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA HOÁ KỸ THUẬT
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

GIÁO TRÌNH
CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM II
THỜI LƯỢNG 45 TIẾT

ðÀ NẴNG 2007

MỞ ðẦU
Công nghệ sinh học là một ngành khoa học ñang ñược thế giới quan tâm. Giá
trị của công nghệ sinh học là ở chỗ ñó là một công cụ có thể áp dụng cho nhiều ngành
kinh tế như sản xuất lương thực thực phẩm, chăn nuôi thú y, công nghiệp dược và
công nghiệp hoá học, chuyển hoá sinh khối thành năng lượng, xử lý phế liệu và phụ
liệu công nông nghiệp, phòng chống ô nhiễm và vệ sinh môi trường…
- Công nghệ sinh học ñã giúp cho các chương trình cải thiện nông nghiệp,
nghề vườn và nghề rừng tăng năng suất cây trồng, tăng chất lượng dinh dưỡng của
nông phẩm, chọn giống chống chịu với sâu bệnh và với thời tiết ñất ñai không thuận
lợi và tạo ra các giống thích nghi với các ñiều kiện thổ nhưỡng và khí hậu nhất ñịnh.
ðồng thời nó cũng tạo ñiều kiện ñể duy trì một sự ña dạng di truyền ñủ rộng giữa các
giống cây trồng và giữ gìn các nguồn gen ñã ñược tạo nên từ các họ hàng hoang dại
của chúng. Tính ña dạng di truyền ñược thể hiện thông qua một số lượng cực lớn các
kiểu kết hợp gen có trong một số cá thể của một loài và thông qua sự khác nhau về
các tính trạng của các giống trong cùng một loài: kiểu sinh trưởng, tính kháng sâu
bệnh, tính kháng với ngoại cảnh (sương muối, hạn, nóng…) và năng suất. Sau khi
nghiên cứu kết quả của nhiều tổ hợp lai một cách cẩn thận và nghiêm túc, các nhà
chọn giống dựa và tính ña dạng di truyền ñể chọn ra các dòng có tính trạng mong
muốn. ðể thành công, nhà chọn giống phải có ñược trong tay vốn di truyền càng lớn
càng tốt. Vốn di truyền này bao gồm các giống cây trồng, các giống chống chịu, các
giống ñịa phương (các giống này thường bị bỏ quên vì do năng suất thấp nhưng nó rất
quý vì có tính chống sâu bệnh và các ñiều kiện ngoại cảnh không thuận lợi). Trong
vốn di truyền còn phải kể ñến các cây hoang dại có tác dụng tăng sức sống cho các
cây giống trồng.
Tính ña ñạng di truyền là nhân tố bảo ñảm cây trồng không bị các tai biến khí
hậu hoặc sâu bệnh tiêu diệt hoàn toàn. Cây trồng càng thuần nhất thì càng dễ bị hại
khi có tai hoạ.
- Công nghệ sinh học cũng ñược ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực thực phẩm
và dinh dưỡng. Ngành công nghệ lên men là một bộ phận của công nghệ sinh học ñã
sản xuất ra nhiều sản phẩm rất thú vị cho ngành thực phẩm. Hoặc việc sản xuất nấm
men cũng có một ỹ nghĩa rất quan trọng. Người ta có thể sử dụng một lượng nhỏ nấm
men ñể bổ sung protein, vitamin và các...
ðẠI HỌC ðÀ NẴNG
TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA HOÁ KỸ THUẬT
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
GIÁO TRÌNH
CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM II
THỜI LƯỢNG 45 TIẾT
ðÀ NẴNG 2007
Sinh học thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh học thực phẩm - Người đăng: tranthilanphuong_t58
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Sinh học thực phẩm 9 10 190