Ktl-icon-tai-lieu

Sinh học thực vật

Được đăng lên bởi nanacnsh94
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1833 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: SINH HỌC THỰC VẬT
CHỦ ĐỀ: THÂN CÂY.
NỘI DUNG TRÌNH BÀY:
*Chứng minh cấu tạo của thân cây phù hợp với chức năng dẫn truyền nước,
muối khoáng và các chất hữu cơ.
*Trình bày đại cương cách thức vận chuyển nước và muối khoáng cũng như các
chất hữu cơ trong thân cây.

I) Cấu tạo sơ cấp của thân cây thực vật hai lá mầm

Tia ruột
Ruột(tủy)

1) BIỂU BÌ
 Là

mô bì sơ cấp của thân, hình thành từ lớp ngoài của mô
phân sinh ngọn.
 Biểu bì gồm một lớp tế bào sống kéo dài dọc theo thân, không
chứa diệp lục, có các lỗ khí nằm xen kẽ.
 Bề mặt của các tế bào biểu bì có thể thấm thêm sáp, cutin, có
thể có lông, gai.
2)VỎ SƠ CẤP
Gồm có mô dày và mô mềm.
a)Lớp hậu mô( mô dày):
Nằm dưới biểu bì, phổ biến nhất là hậu mô góc, mức độ phát
triển hậu mô trong thân không đồng đều nhau
Chúng đặc biệt phát triển mạnh ở một số loài bầu, bí và
một số loài khác.

b) Lớp nhu mô vỏ:
Nằm phía trong mô dày, gồm các tế bào có dạng tròn hay
đa giác và hơi kéo dài ra, giữa các tế bào có khoảng gian bào.
Tế bào nhu mô vỏ thường chứa nhiều diệp lục, ngoài ra
còn chứa tanin, tinh bột, các tinh thể muối khoáng, ống tiết,
túi tiết tinh…
c)Nội bì:
Là lớp trong cùng của vỏ sơ cấp, phát triển kém hơn nội
bì rễ và đôi khi không phân biệt với các phần nhu mô vỏ.
Nội bì gồm một lớp tế bào, chứa rất nhiều tinh bột sắp
xếp sít nhau, cùng dạng với tế bào mô mềm nhưng bé hơn và
hơi kéo dài theo hướng tiếp tuyến.
Ở một số loài thực vật hạt kín, thân thảo các tế bào nội
bì vẫn có sự hình thành đai caspari.

3)TRUNG TRỤ(trụ giữa)
bao gồm: vỏ trụ, hệ dẫn, ruột và tia ruột
a)Vỏ trụ( trụ bì):
-Là lớp ngoài cùng của trụ giữa, có nguồn gốc từ mô phân sinh sơ
cấp.
-Gồm một hoặc vài lớp tế bào ngăn cách giữa libe và nội bì, có kích
thước bé hơn và xếp so le với các tế bào nội bì.
-Vỏ trụ thường là các tế bào nhu mô, vỏ trụ có khả năng hoạt động
phân sinh để hình thành rễ phụ và chồi phụ; tham gia hình thành nên
ống nhựa mủ, ống tiết và các cấu trúc của chu bì.
b)Hệ thống dẫn:
-Gồm các bó dẫn chồng chất hở, một số loài có bó dẫn chồng chất
kép hoặc bó dẫn đồng tâm.
-Các bó dẫn tập trung lại theo kiểu trung trụ thật và trung trụ ống.
- Số lượng bó dẫn thay đổi theo tuổi của cây.
* Gỗ của thân phân hóa theo hướng li tâm, libe phân hóa theo hướng
hướng tâm.
Giữa libe và gỗ là tầng trước phát sinh, gồm các tế bào dẹt theo
hướng xuyên tâm, có màng mỏng.

c)Tia ruột:
Là những dải mô mềm nằm giữa hai bó dẫn, làm nhiệm vụ
dẫn truyền giữa vỏ và ruột.
Số lượng, kích thước của tia ruột phụ thuộc vào từn...
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: SINH HỌC THỰC VẬT
CHỦ ĐỀ: THÂN CÂY.
NỘI DUNG TRÌNH BÀY:
*Chứng minh cấu tạo của thân cây phù hợp với chức năng dẫn truyền nước,
muối khoáng và các chất hữu cơ.
*Trình bày đại cương cách thức vận chuyển nước và muối khoáng cũng như các
chất hữu cơ trong thân cây.
Sinh học thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh học thực vật - Người đăng: nanacnsh94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Sinh học thực vật 9 10 739