Ktl-icon-tai-lieu

Sinh lý thần kinh cấp cao ở người

Được đăng lên bởi Thiên Thanh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 843 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI:
1.

Sự có mặt hệ thống tín hiệu trong hoạt động thần kinh cấp cao ở người:

Hoạt động thần kinh cấp cao ở người có sự khác biệt so với động vật. Điều này
không chỉ do sự phát triển và hoàn thiện liên tục của bộ não cũng như chức năng
của nó trong quá trình tiến hóa của thế giới động vật mà còn do ở loài người xuất
hiện một cơ chế hoạt động mới đó là tiến nói-phương tiện giao tiếp giữa người với
người được hình thành trong quá trình lao động.
Như vậy, ở người trong hoạt động thần kinh cấp cao có sự tham gia của hai hệ
thống tín hiệu: một hệ thống các tín hiệu gồm tất cả những sự vật , những hiện
tượng khách quan và những thuộc tính của chúng được gọi là hệ thống tín hiệu thứ
nhất và một hệ thống khác gồm tiếng nói và chữ viết chỉ có ở người được gọi là hệ
thống tín hiệu thứ hai.
Hệ thống tín hiệu thứ nhất
* Khái niệm
Hệ thống tín hiệu thứ nhất là những tín hiệu xuất phát từ bản thân sự vật hiện
tượng cụ thể, khách quan và tác động trực tiếp vào các giác quan đặc trưng của
người và động vật.Ví dụ: khi nhìn thấy một con bò đang cày ruộng, tức là ta đang
nhìn thấy một con bò cụ thể có kích thước, hình dạng cụ thể (cao, thấp, to, nhỏ),
màu sắc lông cụ thể (đen, đỏ, nâu,...) chứ không phải là một con bò chung chung
nào đó, thậm chí còn có thể biết được chủ sở hữu của con bò đó là ai. Tóm lại, ta
đã tiếp nhận được các thông tin cụ thể, khách quan về con bò qua cả tai nghe
(về tiếng kêu của con bò, tiếng thở khi kéo cày...), mắt nhìn thấy màu sắc của
lông con bò, được nghe kể về tính tình của con bò,...thậm chỉ còn có thể sờ vào
lông bò v.v..., hay nói nôm na là ta đã trực tiếp tiếp nhận các thông tin một cách
khách quan của một con bò cụ thể mà không có sự can thiệp hay tô vẽ thêm từ
ngoài vào.
* Đặc điểm của hệ thống tín hiệu thứ nhất
- Là tín hiệu của sự vật và hiện tượng: Như vậy đã là hệ thống tín hiệu thứ nhất thì
luôn phải là những kính thích thuộc sự vật hiện tượng tác động vào giác quan của
người và động vật.Ví dụ: Cây chuối, cây dừa, con bò, con chó, trời mưa, máy bay
đang bay v.v...

- Phản ánh trực tiếp sự vật hiện tượng cụ thể: Đã là tín hiệu thứ nhất thì nó chỉ
phản ánh sự vật hiện tượng cụ thể. Ví dụ: cây chuối cụ thể nào đó, trận mưa cụ thể
vào ngày giờ cụ thể v.v...
- Phản ánh sự vật hiện tượng đơn lẻ: do đặc điểm phản ánh trực tiếp nên nhưng sự
vật và hiện tượng mà tín hiệu thứ nhất phản ánh bao giờ cũng chỉ mang tính đơn
lẻ,cá biệt, mà không có tính chung nhất khái quát được.
- Tín hiệu thứ n...
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI:
1. Sự có mặt hệ thống tín hiệu trong hoạt động thần kinh cấp cao ở người:
Hoạt động thần kinh cấp cao ở người có sự khác biệt so với động vật. Điều này
không chỉ do sự phát triển và hoàn thiện liên tục của bộ não cũng như chức năng
của nó trong quá trình tiến hóa của thế giới động vật mà còn do ở loài người xuất
hiện một cơ chế hoạt động mới đó là tiến nói-phương tiện giao tiếp giữa người với
người được hình thành trong quá trình lao động.
Như vậy, ở người trong hoạt động thần kinh cấp cao có sự tham gia của hai hệ
thống tín hiệu: một hệ thống các tín hiệu gồm tất cả những sự vật , những hiện
tượng khách quan và những thuộc tính của chúng được gọi là hệ thống tín hiệu thứ
nhất và một hệ thống khác gồm tiếng nói và chữ viết chỉ có ở người được gọi là hệ
thống tín hiệu thứ hai.
Hệ thống tín hiệu thứ nhất
* Khái niệm
Hệ thống tín hiệu thứ nhất là những tín hiệu xuất phát từ bản thân sự vật hiện
tượng cụ thể, khách quan và tác động trực tiếp vào các giác quan đặc trưng của
người và động vật.Ví dụ: khi nhìn thấy một con bò đang cày ruộng, tức là ta đang
nhìn thấy một con bò cụ thể có kích thước, hình dạng cụ thể (cao, thấp, to, nhỏ),
màu sắc lông cụ thể (đen, đỏ, nâu,...) chứ không phải là một con bò chung chung
nào đó, thậm chí còn có thể biết được chủ sở hữu của con bò đó là ai. Tóm lại, ta
đã tiếp nhận được các thông tin cụ thể, khách quan về con bò qua cả tai nghe
(về tiếng kêu của con bò, tiếng thở khi kéo cày...), mắt nhìn thấy màu sắc của
lông con bò, được nghe kể về tính tình của con bò,...thậm chỉ còn có thể sờ vào
lông bò v.v..., hay nói nôm na là ta đã trực tiếp tiếp nhận các thông tin một cách
khách quan của một con bò cụ thể mà không có sự can thiệp hay tô vẽ thêm từ
ngoài vào.
* Đặc điểm của hệ thống tín hiệu thứ nhất
- Là tín hiệu của sự vật và hiện tượng: Như vậy đã là hệ thống tín hiệu thứ nhất thì
luôn phải là những kính thích thuộc sự vật hiện tượng tác động vào giác quan của
người và động vật.Ví dụ: Cây chuối, cây dừa, con bò, con chó, trời mưa, máy bay
đang bay v.v...
Sinh lý thần kinh cấp cao ở người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh lý thần kinh cấp cao ở người - Người đăng: Thiên Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Sinh lý thần kinh cấp cao ở người 9 10 64