Ktl-icon-tai-lieu

Sinh lý thực vật

Được đăng lên bởi ngocchau260294
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 740 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1, Cấu trúc của thành tế bào và chức năng?
Đáp án: Thành tế bào gồm có 3 lớp: Lớp giữa, lớp 1 và lớp 2
Lớp giữa được hình thành khi tế bao phân chia. Phần cấu trúc nằm giữa ranh giới
hai tế bào biến đổi thành lớp giữa và có nhiệm vụ gắn kết các tế bào với nhau.
Thành phần cấu trúc chủ yếu là pectin dưới dạng pectat canxi. Pectat canxi như là “
chất xi măng” gắn các tế bào với nhau thành một khối vững chắc.
Lớp thành thứ 1: được hình thành trong quá trình sinh trưởng của tế bào. Vì lớp
1được hình thành trong quá trình tế bào đang dãn nên nó được cấu tạo từ các vật
liệu vừa mềm dẻo, vừa đàn hồi để điều tiết sự siinh trưởng của tế bào. Lớp này có
khoảng 30% xenlulozo dưới dạng các bó sợi với độ dài phân tử tương đối ngắn và
các bó sợi tương đối lộn xộn. Thành phần còn lại là hemixenlulozo và protopectin
và một số thành phần khác.
Lớp thành thứ 2: được hình thành khi tế bào ngừng sinh trưởng. Nó được hình
thành do bồi đắp thêm vào trong lớp 1 làm cho độ bền cơ học của thành tế bào
được tăng lên. Vì thành tế bào đã ngừng sinh trưởng,nên vai trò của lớp thành thứ
2 là làm tăng tính bền vững cơ học, Do vậy, hàm lượng xenlulozo của lớp thứ 2
tăng lên đến 60% và các bó được sắp xếp song song làm mức độ bền vững tăng
lên. Với cấu trúc thế này thì màng không có tính chất bán thấm mà cho nước và
các chất hòa tan chui qua một cách dễ dàng.
Chức năng của thành tế bào và ứng dụng: Màng bảo vệ làm nhiệm vụ bảo vệ và
giữ cho tế bào có hình dạng không đổi. Ứng dụng trong công nghệ tế bào thực vật:
dung hợp tế bào trần để tạo ra thể lai mang đặc điểm di truyền của hai loài khác
nhau ( giải quyết trong lai khác loài) cho phép lai các lòai khác nhau để tạo ra loài
mới đặc điểm mà con người mong muốn bằng cách phá vách tế bào ( vách không
còn nhưng tế bào vẫn nguyên vẹn nhờ các loại enzim như xenlulaza,
hemixenlulaza, peptidaza…Sau khi có tế bào trần, người ta chuyển gen cần mong
muốn vào cây khác nhờ phương pháp vi tiêm. VD: Để kết hợp 2 loài hoa, một loài
hoa có tính bền nhưng không thơm, còn loài hoa kia thì ngược lại, người ta dùng
dung hợp tế bào trần.
Cấu tạo thành tế bào gồm lớp giữa, lớp thành thứ 1 ( màng sơ cấp), lớp thành thứ 2
( màng thứ cấp). Màng sơ cấp là nơi hình thành nên các cầu nối nguyên sinh chất,

xuất hiện ở các tế bào đang sinh trưởng mạnh, tế bào càng non thì màng sơ cấp
càng dày và ngược lại tế bào già, sắp chết thì không có màng sơ cấp mà chuyển
qua màng thứ cấp ( lớp thành thứ 2). Vận dụng giải phẫu cấu trúc thành tế bào có
thể đoán đươc loài này đa...
1, Cấu trúc của thành tế bào và chức năng?
Đáp án: Thành tế bào gồm có 3 lớp: Lớp giữa, lớp 1 và lớp 2
Lớp giữa được hình thành khi tế bao phân chia. Phần cấu trúc nằm giữa ranh giới
hai tế bào biến đổi thành lớp giữa và có nhiệm vụ gắn kết các tế bào với nhau.
Thành phần cấu trúc chủ yếu là pectin dưới dạng pectat canxi. Pectat canxi như là “
chất xi măng” gắn các tế bào với nhau thành một khối vững chắc.
Lớp thành thứ 1: được hình thành trong quá trình sinh trưởng của tế bào. Vì lớp
1được hình thành trong quá trình tế bào đang dãn nên nó được cấu tạo từ các vật
liệu vừa mềm dẻo, vừa đàn hồi để điều tiết sự siinh trưởng của tế bào. Lớp này có
khoảng 30% xenlulozo dưới dạng các bó sợi với độ dài phân tử tương đối ngắn và
các bó sợi tương đối lộn xộn. Thành phần còn lại là hemixenlulozo và protopectin
và một số thành phần khác.
Lớp thành thứ 2: được hình thành khi tế bào ngừng sinh trưởng. được hình
thành do bồi đắp thêm vào trong lớp 1 làm cho đ bền cơ học của thành tế bào
được tăng lên. thành tế bào đã ngừng sinh trưởng,nên vai trò của lớp thành thứ
2 làm tăng tính bền vững học, Do vậy, hàm lượng xenlulozo của lớp thứ 2
tăng lên đến 60% và các bó được sắp xếp song song làm mức đ bền vững tăng
lên. Với cấu trúc thế này thì màng không tính chất bán thấm cho nước
các chất hòa tan chui qua một cách dễ dàng.
Chức năng của thành tế bào ứng dụng: Màng bảo vệ làm nhiệm vụ bảo vệ
giữ cho tế bào hình dạng không đổi. Ứng dụng trong công nghệ tế bào thực vật:
dung hợp tế bào trần đ tạo ra thể lai mang đặc điểm di truyền của hai loài khác
nhau ( giải quyết trong lai khác loài) cho phép lai các lòai khác nhau để tạo ra loài
mới đặc điểm mà con người mong muốn bằng cách phá vách tế bào ( vách không
còn nhưng tế bào vẫn nguyên vẹn nhờ các loại enzim như xenlulaza,
hemixenlulaza, peptidaza…Sau khi tế bào trần, người ta chuyển gen cần mong
muốn vào cây khác nhờ phương pháp vi tiêm. VD: Để kết hợp 2 loài hoa, một loài
hoa tính bền nhưng không thơm, còn loài hoa kia thì ngược lại, người ta dùng
dung hợp tế bào trần.
Cấu tạo thành tế bào gồm lớp giữa, lớp thành thứ 1 ( màng sơ cấp), lớp thành thứ 2
( màng thứ cấp). Màng cấp nơi hình thành nên các cầu nối nguyên sinh chất,
Sinh lý thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh lý thực vật - Người đăng: ngocchau260294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Sinh lý thực vật 9 10 148