Ktl-icon-tai-lieu

sinh thái môi trường

Được đăng lên bởi huyhoang4040
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÀO MỪNG THẦY VÀ
CÁC BẠN
BÀI THUYẾT TRÌNH
NHÓM 2

Thành Viên Nhóm 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nguyễn Thị Liễu
Trương Hồ Huy Hoàng
Nguyễn Thanh Minh
Lê Văn Cường
Trương Doãn Bảo
Bùi Thị Hiền
Bùi Đình Hiếu
Trần Thị Ngân Hà

ĐỀ TÀI
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT

NỘI DUNG THẢO LUẬN
A. Đặt vấn đề:
B. Nội dung:
I. Đặt điểm tài nguyên đất ở Việt Nam hiện nay.
Nguyên nhân

II. Ô nhiễm môi trường đất:

Hậu quả
Biện pháp

III. Các quá trình thái hóa đất ở Việt Nam.
C. Kết luận:

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Môi trường đất là nơi trú ngụ của con người và hầu hết các
loài sinh vật cạn. Đất còn là nguồn tài nguyên quí giá được
con người sử dụng vào hoạt động sản xuất để đảm bảo nhu
cầu lương thực và các nhu cầu khác của mình.
Gia tăng dân số, phát triển công nghiệp cùng với hoạt động
đô thị hóa như hiện nay làm cho diện tích đất canh tác ngày
càng bị thu hẹp, chất lượng đất ngày càng bị suy giảm.
Các nhà môi trường thế giới đã cảnh báo rằng: cùng với ô
nhiễm không khí, nguồn nước thì ô nhiễm đất cũng là vấn đề
đáng báo động hiện nay.

B. NỘI DUNG
Đặc điểm tài nguyên đất ở nước ta

Ô nhiễm môi trường
đất
Quá trình thái hóa đất ở Việt Nam

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT NƯỚC TA
 Hiện trạng tài nguyên đất Việt Nam hiện nay:
• Diện tích đất tự nhiên của hành tinh chúng ta khoảng 14,477 triệu ha.
• Diện tích đất tự nhiên ở nước ta là 33.168.855 ha, được xếp thứ 59/200
nước trên thế giới. (Tổng cục Địa chính).
• Đất vùng đồi núi, dốc chiếm 22 triệu ha (chiếm 67% diện tích cả nước),
đất tốt có đất bazan 2,4 triệu ha chiếm 7,2%, đất phù sa 3,0 triệu ha
chiếm 8,7%.
• Đất nông nghiệp khoảng 7,36 triệu ha, trong đó 5,9 triệu ha trồng cây
ngắn như lúa, hoa màu, lương thực thực phẩm. Đất rừng khoảng 9,91
triệu ha. Ngoài ra còn có 13.58 triệu ha chưa được sử dụng nhưng phần
lớn là đồi núi trọc và ao hồ…

ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT NƯỚC TA
• Diện tích đất nông nghiệp tăng ít, nhưng do quá trình phát
triển cơ sơ hạ tầng nên diện tích ngày càng bị thu hẹp.
• Ngoại trừ đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu
Long, Tây Nguyên, các vùng đất còn lại đều có tiềm năng
năng suất thấp do bị rửa trôi, nhiễm phèn, nhiễm mặn…
• Cơ cấu sử dụng đất ở Việt Nam có những nét giống với thế
giới,đó là: tăng đất nông nghiệp,đất chuyên dùng và giảm
đất rừng.

ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT NƯỚC TA

Đất trống, đồi trọc

Đất nhiễm phèn

ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT NƯỚC TA
Tài nguyên đất ở Việt Nam rất đa dạng, bao gồm các loại chính sau:
TT

Loại đất

Diện tích (ha)

1

Đất cát

533.434

2

Đất mặn thời vụ
Đất mặn thường xuyên

825.2...
CHÀO MỪNG THẦY VÀ
CÁC BẠN
BÀI THUYẾT TRÌNH
NHÓM 2
sinh thái môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh thái môi trường - Người đăng: huyhoang4040
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
sinh thái môi trường 9 10 864