Ktl-icon-tai-lieu

Sinh tổng hợp Lipid

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 7724 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Sinh tổng hợp Lipid

Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

1.Tổng hợp Acid béo
2.Tổng hợp lipid
3. Tổng hợp Cholesterol
4. Tổng hợp Acid mật
5. Vận chuyển qua phức hợp Lipoprotein

Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Tổng hợp Acid Béo
• Tổng hợp và thoái hoá acid béo theo 2
con đường và 2 cách khác nhau

Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Nguồn Acetyl-CoA trong bào tương
• Thoái hoá Amino acid tạo acetyl-CoA bào
tương
• Oxy hoá AB tạo acetyl-CoA ty thể
• Pyruvate bào tương, sản phẩm của thoái
hoá G chuyển thành acetyl-CoA trong ty
thể
• Chuỗi pư Citrate-malate-pyruvate cung cấp
acetate bào tương và giảm tổng hợp AB
Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Hoạt hoá bởi Malonyl-CoA
Nhóm Acetate được hoạt hoá để đi vào con đường
tổng hợp acid béo nhờ Malonyl-CoA
• AB được tổng hợp từ những mẩu 2-Carbon:
acetyl-CoA
• Acetate được hoạt hoá bằng cách chuyển sang
malonyl-CoA
• Khử carboxyl của malonyl-CoA và sử dụng năng
lượng của NADPH
• Chuỗi carbon kéo dài đến 16C
• Một số enzyme xúc tác cho chuỗi C có liên kết đôi
và kéo dài thêm chuỗi C
Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Acetyl-CoA Carboxylase
"ACC enzyme" chuyển acetate thành AB
• Carboxyl hoá acetyl-CoA để tạo thành dạng
malonyl-CoA không đảo ngược được. Bước
chuyển quan trọng trong tổng hợp AB
• ACC sử dụng bicarbonate and ATP (và biotin)
• Enzyme động vật là một polypeptide có 3 chức
năng - mang biotin carboxyl, biotin carboxylase
và transcarboxylase

Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Ảnh hưởng của sự phosphoryl hoá
• Enz không phosphoryl hoá có ái lực thấp với
citrate và được hoạt hoá với nồng độ citrate
thấp
• Enz không phosphoryl hoá có ái lực cao với
palm-CoA và cần nồng độ cao palm-CoA ức
chế
• E Phosphoryl hoá có ái lực cao với citrate và
cần nống độ cao citrate để hoạt hoá
• Enz Phosphoryl hoá có ái lực thấp với palmCoA và bị ức chế ở nồng đ...
Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham
Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company
Sinh tổng hợp Lipid
Sinh tổng hợp Lipid - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh tổng hợp Lipid - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Sinh tổng hợp Lipid 9 10 8