Ktl-icon-tai-lieu

Sinh tổng hợp và chuyển hóa Lipit

Được đăng lên bởi thuypro_ibt
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 3281 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng Hóa Sinh Học

Sinh tổng hợp và
chuyển hóa Lipid

TS. Nguyễn Đình Thắng

Chức năng sinh học của lipid
 Lipid là đại phân tử sinh học, không tồn
tại dạng polimer, có tính kỵ nước cao.
 Vai trò:
–
–
–
–
–
–
–

Dự trữ năng lượng
Thành phần của màng tế bào
Cofactors của enzymes
Các phân tử truyền tín hiệu
Chất màu
Chất vận chuyển
Chất chống oxi hóa.

1

Phụ thuộc vào lipid, có hai khả năng sắp xếp trong nước
 Cấu trúc micelle (fatty acids)
 Cấu trúc lớp kép (phospholipids)

Bilayer

Spherical Micelle

Lipid
• Các phân tử lipid sinh học quan trọng nhất là mỡ,
phospholipids, và steroids.
• Mỡ được cấu thành từ hai thành phần là: glycerol
và acid béo.

Fatty acid (palmitic acid)

Glycerol

Phản ứng khử nước trong tổng hợp béo

2

Acid béo
Một vào acid béo thông dụng:
14:0 myristic acid
16:0 palmitic acid
18:0 stearic acid
18:1 cis∆9 oleic acid
18:2 cis∆9,12 linoleic acid
18:3 cis∆9,12,15 α-linonenic acid
20:4 cis∆5,8,11,14 arachidonic acid
20:5 cis∆5,8,11,14,17 eicosapentaenoic
acid (omega-3)
Stearate

Oleate

Glycerides
• Glycerol + 1 fatty acid = monoglyceride
• Glycerol + 2 fatty acids = diglyceride
• Glycerol + 3 fatty acids = triglyceride
(hay triacylglycerol hay béo.)
Ester linkage

Fat molecule (triacylglycerol)

3

Béo bão hòa
•
•
•
•

Từ acid béo bão hòa
Hầu hết mỡ động vật ở dạng béo bão hòa
Ở dạng lỏng tại nhiệt độ phòng
Ăn nhiều mỡ động vật có thể là nguyên nhân của
các bệnh về tim mạch.

Béo bão hòa và acid béo bão hòa

Stearic acid

Béo chưa bão hòa
• Từ acid béo chưa bão hòa
• Dầu thực vật và dầu cá thường là dạng béo chưa bão hòa.
• Tồn tại ở trạng thái lỏng ở điều kiện nhiệt độ phòng.

Oleic acid

Acid và béo chưa bão hòa.

Liên kết đôi dạng cis tạo
nên sự uốn khúc

4

Lipid phức tạp

Phospholipids
Choline
Phosphate
Glycerol

Fatty acids

5

Các loại phospholipids
• Glycerophospholipid đơn giản nhất là
phosphatidic acid (PA)
O
O
R1

C

H2C
O

O

CH
H2C

C

R2

O
O

phosphatidate

P

O

O

Glycerophospholipids
 Thành phần quan trọng của màng tế bào.
O
O
R1

C

H2C
O

O

CH
H2C

C

R2

O
O

P

O

X

O

glycerophospholipid

6

Các loại glycerophospholipids dẫn xuất từ PA
O
O
R1

H2C

C

O

O

C

CH

R2

O

H2C

O

P

O

X

O

glycerophospholipid
Pi bị ester hóa với nhóm OH của X.
(X: serine, choline, ethanolamine, glycerol, or inositol).

Các loại glycerophospholipids dẫn xuất từ PA
O
O
R1

C

H2C
O

O

CH
H2C

C

R2

O
O

P

O

O

H
OH

OH
H
OH

phosphatidylinositol

OH
H
H

H
H

OH

Phosphatidylinositol

7

Các loại glyce...
1
Sinh tổng hợp
chuyển hóa Lipid
Bài giảng Hóa Sinh Học
TS. Nguyễn Đình Thắng
Chức năng sinh học của lipid
Lipid là đại phân tử sinh học, không tồn
tại dạng polimer, có tính kỵ nước cao.
Vai trò:
Dự trữ năng lượng
Thành phần của màng tế bào
Cofactors của enzymes
Các phân tử truyền tín hiệu
Chất màu
Chất vận chuyển
Chất chống oxi hóa.
Sinh tổng hợp và chuyển hóa Lipit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh tổng hợp và chuyển hóa Lipit - Người đăng: thuypro_ibt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Sinh tổng hợp và chuyển hóa Lipit 9 10 328