Ktl-icon-tai-lieu

SKKN đạt giải C tỉnh Đăk lăk

Được đăng lên bởi Yến Mai Thị Hải
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn sáng kiến kinh nghiệm
Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường năm học 2008 - 2009 Chủ
tịch nước Nguyễn Minh Triết đã viết: “Trong thời kỳ phát triển và hội nhập
quốc tế hiện nay, đất nước ta đang cần nhiều trí thức và lao động có tay
nghề, có kỹ năng, có bản lĩnh và hoài bão cống hiến vì Tổ quốc, vì hạnh
phúc của nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ này, ngành giáo dục
luôn giữ vai trò nòng cốt”. Điều này đã đặt ra cho ngành giáo dục nước ta
vai trò và nhiệm vụ hết sức quan trọng. Việc đổi mới nội dung và phương
pháp giáo dục phải gắn liền với việc phát triển và ứng dụng công nghệ
thông tin; tổ chức hoạt động dạy học phải được đa dạng hoá bằng nhiều
hình thức để phát huy tinh thần say mê học tập, tích cực hoá hoạt động của
học sinh. Cùng với việc phổ cập Internet và các website, diễn đàn tự học,
trò chơi ô chữ hỗ trợ tích cực cho việc học tập đang là một vấn đề được
quan tâm của ngành giáo dục.
Trò chơi ô chữ là một trong những nguồn tư liệu trò chơi trí tuệ hỗ trợ hữu
ích cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy - học. Đây không chỉ là
một trò chơi đơn thuần mà còn là một hình thức học tập tăng khả năng tư
duy của người chơi nếu được thiết lập và sắp xếp phù hợp với chương trình
học. Bên cạnh đó, hình thức vừa học vừa chơi mang lại cho người học sự
hứng thú, tăng cường khả năng ghi nhớ kiến thức. Đồng thời còn giúp học
sinh ôn luyện kiến thức nhanh phù hợp với hình thức thi trắc nghiệm mà bộ
GD - ĐT đã lựa chọn cho việc kiểm tra đánh giá và thi cử hiện nay.
Các kiến thức về “Di truyền học” không ngừng phát triển, điều này dẫn
đến sự thay đổi và cập nhật những kiến thức mới trong SGK lớp 12 hiện nay.
Muốn tăng khả năng thu nhận những kiến thức mới đó đòi hỏi người học phải có
một nền tảng cơ bản về kiến thức “Di truyền học” và khả năng tư duy tốt.

-1-

Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị trong chương trình Sinh học (SH) lớp 12
có dung lượng tương đối nhiều, các kiến thức hiện đại, nhiều thuật ngữ trừu
tượng đòi hỏi phải có một phương pháp dạy - học thích hợp. Góp phần giúp cho
học sinh chủ động học tốt chương I: “Cơ chế di truyền và biến dị” tôi chọn đề
tài: “Thiết kế và ứng dụng trò chơi ô chữ trong dạy-học các kiến thức thuộc
chương I: Cơ chế di truyền và biến dị, Sinh học 12 – THPT”.
2. Lịch sử sáng kiến kinh nghiệm
2.1. Khái niệm trò chơi ô chữ
Trò chơi ô chữ là hình thức người tổ chức đưa ra những ô vuông để trống,
yêu cầu người chơi phải điền cho đúng những chữ mà người tổ chức đã gợi ý cho
mỗi ô chữ bằ...
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn sáng kiến kinh nghiệm
Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường năm học 2008 - 2009 Chủ
tịch nước Nguyễn Minh Triết đã viết: “Trong thời kỳ phát triển và hội nhập
quốc tế hiện nay, đất nước ta đang cần nhiều trí thức lao động tay
nghề, kỹ năng, bản lĩnh hoài bão cống hiến Tổ quốc, hạnh
phúc của nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ này, ngành giáo dục
luôn giữ vai trò nòng cốt”. Điều này đã đặt ra cho ngành giáo dục ớc ta
vai trò và nhiệm v hết sức quan trọng. Việc đổi mới nội dung phương
pháp giáo dục phải gắn liền với việc phát triển ứng dụng công nghệ
thông tin; tổ chức hoạt động dạy học phải được đa dạng hoá bằng nhiều
hình thức để phát huy tinh thần say học tập, ch cực hoá hoạt động của
học sinh. Cùng với việc ph cập Internet các website, diễn đàn tự học,
trò chơi ô chữ hỗ trợ tích cực cho việc học tập đang một vấn đề được
quan tâm của ngành giáo dục.
Trò chơi ô chữ một trong những nguồn liệu trò chơi trí tuệ hỗ trợ hữu
ích cho giáo viên học sinh trong quá trình dạy - học. Đây không chỉ
một trò chơi đơn thuần còn là một hình thức học tập tăng khả năng
duy của người chơi nếu được thiết lập và sắp xếp phù hợp với chương trình
học. Bên cạnh đó, hình thức vừa học vừa chơi mang lại cho người học sự
hứng t, tăng cường khả năng ghi nhớ kiến thức. Đồng thời còn giúp học
sinh ôn luyện kiến thức nhanh phù hợp với nh thức thi trắc nghiệm mà bộ
GD - ĐT đã lựa chọn cho việc kiểm tra đánh giá và thi cử hiện nay.
Các kiến thức về “Di truyền học” không ngừng phát triển, điều này dẫn
đến sự thay đổi cập nhật những kiến thức mới trong SGK lớp 12 hiện nay.
Muốn tăng khả năng thu nhận những kiến thức mới đó đòi hỏi người học phải có
một nền tảng bản về kiến thức “Di truyền học” và khả năng duy tốt.
-1-
SKKN đạt giải C tỉnh Đăk lăk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN đạt giải C tỉnh Đăk lăk - Người đăng: Yến Mai Thị Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
SKKN đạt giải C tỉnh Đăk lăk 9 10 688