Ktl-icon-tai-lieu

Slide hóa công 3 cô Phương Anh ĐHBKHN

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Quátrìnhhấpthụ

-Kháiniệm
-Cơsởhóa-lý

Qthấpthụ:
1.Kháiniệm

• Đn:qtht(vậtlý,hóahọc,chấtht,chấtđượcht- dungmôi)
• Tínhthuậnnghịchcủahtvl(ưd:sửdụngdungmôinhiềulần,táchkhísạch)
• Vídụ:svtựtìm

Qthấpthụ:
2.Cơsởhóa-lý

• Quitắcphađốivớiq/tck(yếutốcnbênngoàiảnhhưởnglêncânbằngphacủahệlàpvàt):C = k - Φ + 2
 

• Đốivớiqthttrên:thểthayđổitùyý

C =3 - 2 + 2 = 3

C - P, tvànồngđộcấutửphânbốtrongmộtpha(xAhayyA).
KhiPvàtkhôngđổimộtnồngđộcủachấtphânbốtrongmộtphanàytươngứngvớimộtnồngđộhoàntoànxácđịnhc
ủacấutửđótrongphakia.

Qthấpthụ:
2.Cơsởhóa-lý

• ĐịnhlụậtHenry:ápsuấtriêngphầnpicủakhíđượchòatantỷlệthuậnvớinồngđộphầnmolcủanóxitrongdung
dịch.
*
p i=xi
Hay:độhòatancủakhí(cấutửđượchấpthụ)trongchấtlỏngởnhiệtđộchotrướctỷlệ
vớiápsuấtriêngphầncủacấutửđótrêndungdịch.
*
x i=(1/)pi

*
Mặtkhác: p i=yi,pyi* = ( / P )xiyi*= mxi

Qthấpthụ:
2.Cơsởhóa-lý

• trongđó:p*i–
ápsuấtriêngphầncủakhíđượchấpthu(khíởtrạngtháicânbằngvớilỏngcónồngđộphầnmolx i);
*
x i–
nồngđộphầnmolcủakhítrongdungdịch(ởtrạngtháicânbằngvớikhícóápsuấtriêngphầncủacấut
ửđươchấpthụlàpi);-hệsốtỷlệđượcgọilàhệsố(hayhằngsố) Henry.

• Giátrịcủađốivớikhícụthểphụthuộcvàobảnchấtcủachấtlỏnghấpthụ,củakhíđượchấpthụvàvào
nhiệtđộtiếnhànhq/t,nhưngkhôngphụthuộcvàoápsuấtchungtronghệ.

...
Quátrìnhhấpthụ
-Kháiniệm
-Cơsởhóa-lý
Slide hóa công 3 cô Phương Anh ĐHBKHN - Trang 2
Slide hóa công 3 cô Phương Anh ĐHBKHN - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Slide hóa công 3 cô Phương Anh ĐHBKHN 9 10 931