Ktl-icon-tai-lieu

Slide hóa công 3 cô Phương Anh ĐHBKHN

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1755 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Họcphần:Quátrìnhvàthiếtbịcôngnghệ
hóahọc3 (Cácquátrình
chuyểnkhối)
Mãsố:CH3420
Giảngviên:TS.VũThịPhươngAnh
Nơicôngtác:BộmônQTTB CNHH –
ViệnKTHH–TrườngĐHBK HN
Mobile:0973726161
E-mail:anh.vuthiphuong@hust.edu.vn

ChươngI:Cơsởchuyểnkhối

1.Kháiniệmchung
1.1.Mởđầu
Qtchuyểnkhối(qtvậnchuyểnchất):

•

sựdịchchuyển1 haymộtsốchấttừphanàyvàophakiakhicótiếpxúcpha

(→ứngdụngđểphânriênghệđồngthểhaydị
thể)

•
•

thườnglàthuậnnghịch:chiềuphụthuộcđktiếnhànhqt (p, t…)
gồm3giaiđoạn:tronggiớihạncácpha(qtcấpkhối); quabmphânpha

Ch. 1.Cơsởchuyểnkhối
1.Kháiniệmchung
1.1.Mởđầu

•

chiathành2nhóm:

nhóm1cósựthamgiacủaítnhất3chất(hấpthụ,tríchly…):
2chấttạo2pha(2chấtmang),
1chấtdịchchuyểngiữacácpha(chấtphânbố)
Vd: trong q/t hấp thu ammiac bởi nước từ hỗn hợp ammiac-không khí
nhóm2cósựthamgiacủaítnhất2chất(chưngcất):
2chấttạo2phavàtrựctiếpthamgiavàoqttraođổichất

•

Chấtphânbốtronggiớihạn1phadịchchuyểntheocơchếkhuếchtán→qtkh
uếchtán

ChươngI:Cơsởchuyểnkhối
1.Kháiniệmchung
1.2.Phân loại các quá trình chuyển khối
Dựa trên đặc trưng của sự di chuyển vật chất từ pha này sang pha khác và tính chất của 2
pha:

-Hấpthụ;
-TríchlytronghệL-L
-Chưngluyện
-Hấpphụ
-Sấy
-Kếttinh
-Hòatanvàtríchly(tríchlytronghệR-L)

ChươngI:Cơsởchuyểnkhối
2.Cânbằngphatrongqt ck
2.1. Quitắcpha
ɸ + C = K + 2→C = K + 2 - ɸ
Trongđó:
ɸ
-sốpha;
K
–sốcấutửtronghệ;C-sốbậctựdo
(sốbiếnđộclậpmàgiátrịcủachúngcóthểthayđổibấtkỳmàkhônglàmthayđổisốlư
ợnghaydạngcủaphatronghệ)→xđsốcácthôngsốcóthểthayđổitronggiớihạnchot
rướctrongtínhtoáncânbằngpha;
Trongtínhtoánqt cksửdụngcácđồthịphap-x (t=const);
xđểbiểudiễnquanhệphụthuộcgiữacácbiếnđộclập

t-x

(p=const);

y-

ChươngI:Cơsởchuyểnkhối
2.Cânbằngphatrongqt ck
2.1. Quitắcpha

•

Vd:xđsốbậctựdochohệ:

1)gồm2phavà3cấutử:
C=3+2–2=3
2)gồm2phavà2cấutửphânbố, dođó:
C =2 - 2 + 2 = 2

ChươngI:Cơsởchuyểnkhối
2.Cânbằngphatrongqt ck
2.1. Quitắcpha
Trườnghợp1
(C=3):cóthểthayđổitùyýápsuất,nhiệtđộvànồngđộcấutửphânbốtrongmộtph
a(xAhayyA).Khiởnhiệtđộvàápsuấtkhôngđổimộtnồngđộcủachấtphânbốtron
gmộtphanàytươngứngvớimộtnồngđộhoàntoànxácđịnhcủacấutửđótrongph
akia.
Trườnghợp2
(C=3):Thôngthườngcácq/tchuyểnkhốithườngđượctiếnhànhởápsuấtkhôngđ
ổi.KhiđónếuthayđổinồngđộxAthìnhiệtđộsẽthayđổi.Cònnếuq/tchuyểnkhốiđư
ợctiếnhànhởnhiệtđộkhôngđổithìcácgiátrịkhácnhaucủanồngđộsẽtươngứngv
ớicácgiátrịkhácnhaucủaápsuất.

ChươngI:Cơsởchuyểnkhối
2.Cânbằngtrongqt ck
2.2.Cânbẳngpha.Đườngcânbằng
Xétvd:hệgồmchấtphânbốvà2chấtmangtạo2pha;chấtphânbốdịchchuyểnt
ừpha1vàopha2vớivậntốcgiảmdần;đồngthờichấtphânbốdịchchuyểntừpha
2vàop...
Họcphần:Quátrìnhvàthiếtbịcôngnghệ
hóahọc3 (Cácquátrình
chuyểnkhối)
Mãsố:CH3420
Giảngviên:TS.VũThịPhươngAnh
Nơicôngtác:BộmônQTTB CNHH –
ViệnKTHH–TờngĐHBK HN
Mobile:0973726161
E-mail:anh.vuthiphuong@hust.edu.vn
Slide hóa công 3 cô Phương Anh ĐHBKHN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide hóa công 3 cô Phương Anh ĐHBKHN - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Slide hóa công 3 cô Phương Anh ĐHBKHN 9 10 619