Ktl-icon-tai-lieu

Số học qua các định lý và bài toán

Được đăng lên bởi Anh Quân Nguyễn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1337 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Số học qua các định lý và bài toán
Trần Nam Dũng
Trường ĐH KHTN Tp HCM
Quý hồ tinh bất quý hồ đa
Thà giải sai một bài toán đúng, còn hơn giải đúng một bài toán sai.
Với sự xuất hiện của Internet và sự bùng nổ các cuộc thi toán trên toàn thế giới, ngày nay
học sinh không còn thiếu những bài toán để giải mà trái lại, học sinh sẽ có quá nhiều các
đề toán các loại. Nhưng cũng chính vì có quá nhiều như vậy nên học sinh thường không
đủ kiên nhẫn và hứng thú để tự mình giải các bài toán, mà động tác thường gặp nhất là
tham khảo lời giải. Điều này giúp học sinh biết rất nhiều bài toán. Và điều này không
phải là không có ích cho học sinh, đặc biệt là khi “trúng tủ”.
Tuy nhiên, qua kinh nghiệm giảng dạy các đội tuyển những năm qua, chúng tôi nhận thấy
rằng các học thông qua việc giải thật nhiều các bài toán không phải là cách tốt nhất. Bởi
đơn giản là số lượng các bài toán (mới và cũ) là rất lớn, có thể nói là vô hạn, mà thời gian
và trí nhớ của chúng ta là hữu hạn.
Vì vậy học những kiến thức cơ bản, những phương pháp cơ bản, những kỹ thuật tư duy
cơ bản mới là điều quan trọng nhất. Có được những phần cơ bản này, ta có thể áp dụng
và rèn kỹ năng giải toán thông qua một số bài toán tiêu biểu.
Và cách tốt nhất để học được các phương pháp cơ bản, những kỹ thuật tư duy là thông
qua chứng minh của các định lý cơ bản. Học chứng minh định lý, ta vừa nắm được các
định nghĩa, khái niệm, tính chất cơ bản, vừa học được những kỹ thuật chứng minh xuất
sắc nhất được đúc kết và tinh chỉnh qua hàng thế kỷ.
Với cách nhìn nhận như vậy, chúng tôi đã thử nghiệm giảng dạy các chuyên đề Số học,
Tổ hợp, Đại số … qua các định lý và bài toán và thu được những kết quả khá khả quan.
Học sinh nắm vững kiến thức nền tảng, có khả năng tư duy để xử lý vấn đề, có cách tiếp
cận bài toán mới một cách bài bản.

Chuyên đề “Số học qua các định lý và bài toán” được đúc kết từ những bài giảng của
chúng tôi cho các đội tuyển của các trường và các tỉnh và một số tài liệu tham khảo nằm
ở cuối bài viết.
Có 103 định lý và bài toán được chọn lọc cho chuyên đề này, tập trung trong 11 chủ đề
nhỏ (mỗi chủ đề 7 bài) và 2 bộ bài tập tổng hợp (mỗi bộ 13 bài). Các định lý và bài toán
đều không có lời giải và chứng minh chi tiết, vì vậy khi sử dụng phải có sự chuẩn bị
trước khá kỹ lưỡng. Tuy nhiên, cách trình bày của tài liệu mang tính dẫn dắt nên các giáo
viên và học sinh có thể tự khai phá (đó chính là điều mà chúng tôi mong đợi nhất, và nó
cũng sẽ đem lại hiệu quả cao nhất cho người đọc). Một số định lý và bài toá...
Số học qua các định lý và bài toán
Trần Nam Dũng
Trường ĐH KHTN Tp HCM
Quý hồ tinh bất quý hồ đa
Thà giải sai một bài toán đúng, còn hơn giải đúng một bài toán sai.
Với sự xuất hiện của Internet và sự bùng nổ các cuộc thi toán trên toàn thế giới, ngày nay
học sinh không còn thiếu những bài toán để giải trái lại, học sinh sẽ quá nhiều các
đề toán các loại. Nhưng cũng chính quá nhiều như vậy nên học sinh thường không
đủ kiên nhẫn hứng thú để tự mình giải các i toán, động tác thường gặp nhất
tham khảo lời giải. Điều này giúp học sinh biết rất nhiều i toán. điều này không
phải là không có ích cho học sinh, đặc biệt là khi “trúng tủ”.
Tuy nhiên, qua kinh nghiệm giảng dạy các đội tuyển những năm qua, chúng tôi nhận thấy
rằngc học thông qua việc giải thật nhiều các i toán không phải cách tốt nhất. Bởi
đơn giản là số lượng các bài toán (mới và cũ) là rất lớn, có thể nói là vô hạn, mà thời gian
và trí nhớ của chúng ta là hữu hạn.
vậy học những kiến thức bản, những phương pháp bản, những kỹ thuật duy
bản mới điều quan trọng nhất. được những phần bản này, ta thể áp dụng
và rèn kỹ năng giải toán thông qua một số bài toán tiêu biểu.
cách tốt nhất để học được các phương pháp bản, những kỹ thuật duy thông
qua chứng minh của các định bản. Học chứng minh định lý, ta vừa nắm được các
định nghĩa, khái niệm, tính chất bản, vừa học được những kỹ thuật chứng minh xuất
sắc nhất được đúc kết và tinh chỉnh qua hàng thế kỷ.
Với cách nhìn nhận như vậy, chúng tôi đã thử nghiệm giảng dạy các chuyên đề Số học,
Tổ hợp, Đại số qua các định bài toán thu được những kết quả khá khả quan.
Học sinh nắm vững kiến thức nền tảng, khả năng duy để xử vấn đề, cách tiếp
cận bài toán mới một cách bài bản.
Số học qua các định lý và bài toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Số học qua các định lý và bài toán - Người đăng: Anh Quân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Số học qua các định lý và bài toán 9 10 942