Ktl-icon-tai-lieu

Spirulina

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
“Modern Convenience Eating”
Convenient
Fast
Tasty

Are these your favourite
foods?
Curry chicken
Beef & steak
Bacon
Eggs

Required Daily Intake
Our body needs at least 2-4
servings of fruits and 3-5
servings of vegetables per day.

But do you meet this
requirement everyday?

Recommended Usage
Adults
10-20 tablets daily
Pregnant women
20-40 tablets daily
After giving birth
20-40 tablets daily

Thank You
and enjoy your Spirulina
every day

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Spirulina - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Spirulina 9 10 388