Ktl-icon-tai-lieu

Sự đa dạng sinh học ở việt nam

Được đăng lên bởi Lk Vuong
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1117 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lưu Khắc Vương

Đặc trưng đa dạng sinh học của
Việt Nam
• Do vị trí địa lý, Việt Nam rất đa dạng về địa hình,
kiểu đất, cảnh quan, có đặc trưng khí hậu khác
nhau giữa các miền. Đặc điểm đó là cơ sở rất
thuận lợi để giới sinh vật phát triển đa dạng về
thành phần loài, phong phú về số lượng.
• Việt Nam được quốc tế công nhận là một trong
15 nước có tính đa dạng sinh học cao nhất trên
thế giới.là nơi cư trú của 10% tổng số loài
chim,thú hoang dã trên thế giới

Đa dạng các hệ sinh thái của
Việt Nam
1. Hệ sinh thái trên cạn
2. Hệ sinh thái đất ngập nước
3. Hệ sinh thái biển

Đa dạng loài
• Đa dạng loài trong hệ sinh thái trên cạn
• Đa dạng loài trong hệ sinh thái ngập nước
nội địa
• Đa dạng loài ở hệ sinh thái biển và ven bờ

Đa dạng gen trong nông nghiệp
• Theo đánh giá của Jucovski (1970), Việt
Nam là một trong 12 trung tâm nguồn gốc
giống cây trồng của thế giới. Mức độ
ĐDSH của hệ thực vật cây trồng ở Việt
Nam cao hơn nhiều so với dự đoán.

Hệ động thực vật của Việt Nam
•
•
•
•
•

11.373 loài thực vật bậc cao có mạch
1.030 loài rêu
2.500 loài tảo
826 loài nấm
21.000 loài động vật
- 310 loài thú
- 840 loài chim
- 286 loài bò sát,
- 3.170 loài cá,
- 7.500 loài côn trùng và các
độngvậtxương sống khác.

Bảng số liệu cây trồng Việt Nam
Nhóm cây
lương thực

134

Nhóm cây làm
thuốc

179

Nhóm cây rau
+ gia vị

109

Nhóm cây ăn
quả

130

Nhóm cây
nông nghiệp
ngăn ngày

140

Nhóm cây ăn
quả, cây cải tạo
đất

200

Nhóm cây
công nghiệp
dài ngày

28

Nhóm cây hoa,
cây cảnh

150

Tổng số

1066 loài cây trồng

Số lượng giống vật nuôi

T
T

Loài
vật
nuôi

Tổng số hiện
tại
Địa
Nhập
phương vào

Có nguy cơ mật

Được sử dụng
rộng rãi

Mất trong 5 năm
qua

Địa
phương

Nhập
vào

Địa
phương

Nhập
vào

Địa
phương

Nhập
vào

1

Bò

7

17

2

-

5

4

-

-

2

Trâu

2

1

-

1

2

-

-

-

3

Lơn

15

10

6

-

4

6

3

-

4

Gà

17

23

6

-

6

7

1

2

5

Vịt

5

9

4

4

2

3

-

-

6

Ngan

5

9

4

4

2

3

4

-

46

60

18

5

19

20

4

2

Cộng

Những động vật quý hiếm

Sếu đầu đỏ ở vườn quốc gia
Tràm Chim -Đồng Tháp

Tê giác một sừng.
Vườn
Cầy quốc
gấm gia Cát Tiên

L
o
à
i
V
o
ọ
c
n
g
ũ
s
ắ
c
s
ố
n
g
ở
v
ư
ờ
n
q
u
ố
c
g
i
a
B
ạ
c
h
M
ã
.

Rùa
núingũvàng
Loài Voọc
sắc

Ả
n
h
:

v
sống ở vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh:
vtv.vn.
t
v
.

Một loài rắn cây chỉ có ở Việt Nam. dài 80cm.

Vượn ngũ sắc ở vườn quốc gia Bạch

Voọc chà vá chân đen.Khánh Hoà

loài tắc kè mới. Phong Nha - Kẻ Bàng

Culi lớn ở Phú Quốc

Vườn quốc gia Xuân Thuỷ
• Vườn dự trữ sinh quyển
quốc gia (VQ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự đa dạng sinh học ở việt nam - Người đăng: Lk Vuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Sự đa dạng sinh học ở việt nam 9 10 457