Ktl-icon-tai-lieu

SỰ Ô NHIỄM THỰC PHẨM DO TÁC NHÂN VẬT LÝ

Được đăng lên bởi Vũ Hoàng Phương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 830 lần   |   Lượt tải: 1 lần
09/11/2012

SỰ Ô NHIỄM
THỰC PHẨM DO
TÁC NHÂN VẬT LÝ

4.1. KHÁI NIỆM VỀ SỰ Ô NHIỄM VẬT LÝ

* Là sự nhiễm vào TP những dị vật
có nguồn gốc khác nhau, từ đó:
- Giảm chất lượng thực phẩm
- Ảnh hưởng đến sức khoẻ người sử
dụng.
* Thời điểm ô nhiễm:
- Thu hoạch nguyên liệu.
- Quá trình chế biến
- Đóng gói
- Vận chuyển, bảo quản…

4.2. CÁC TÁC NHÂN VẬT LÝ NHIỄM VÀO
THỰC PHẨM
CÁC DỊ VẬT CỦA
CÔN TRÙNG

TẠP CHẤT VÔ CƠ

THỰC PHẨM

TẠP CHẤT HỮU CƠ

SỰ CHIẾU XẠ
THỰC PHẨM

1

09/11/2012

4.3. NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM VẬT LÝ
Do sự bào mòn máy móc
thiết bị, dụng cụ SX

NHỮNG NGUYÊN
NHÂN GÂY
Ô NHIỄM
VẬT LÝ

Thiết bị, máy móc, dụng cụ
SX bị hỏng

Bao bì hư hỏng

Tạp chất từ bên ngoài

SỰ Ô NHIỄM THỰC PHẨM
Mạt sắt

SỰ
BÀO MÒN
MÁY MÓC
THIẾT BỊ
DỤNG CỤ

Mảnh kim loại

Các mảnh
vật liệu khác

Phân xưởng vò chè

2

09/11/2012

SỰ Ô NHIỄM THỰC PHẨM
Gỉ sắt

Mạt sắt

MÁY MÓC
THIẾT BỊ
DỤNG CỤ
BỊ HƯ HỎNG

Mảnh kim loại

Mạt của các
loại vật liệu khác
Mảnh gãy của
các loại vật liệu khác

SỰ Ô NHIỄM THỰC PHẨM

Gỉ sắt

Mảnh kim loại

Mảnh gốm, sứ

Mảnh Crom

BAO BÌ
BỊ HƯ HỎNG

Mảnh thuỷ tinh

Mảnh thiếc

Màng nhôm, giấy,
xenlulô

Mảnh túi PE

Từ nguyên liệu

Ô NHIỄM
TỪ BÊN NGOÀI

Rơi vào
trong quá trình
chế biến

Con người
vô tình
đưa vào

3

09/11/2012

Cát, sỏi

Đất, đá

Bụi bẩn

NGUYÊN LIỆU
CHẾ BIẾN
THỰC PHẨM

Các loại
tạp chất khác

Cành, lá,
vỏ quả

Côn trùng,
sâu, bọ

Cây que
dây buộc

Mảnh bao bì
đựng nguyên liêu

Cát

Đất

Bụi bẩn

Các loại
tạp chất
khác

Đinh ghim
Kim băng

CON NGƯỜI

Cúc áo

Tóc
Vòng, nhẫn, hoa tai

TƯỜNG NHÀ, TRẦN NHÀ

Gỉ sắt

Đất cát

Bụi bẩn

Các tạp
chất khác
Đất cát

Cây que

QUÁ TRÌNH
CHẾ BIẾN

CỬA
RA VAO
CỬA SỔ

Côn trùng
sâu bọ

LỖ
THÔNG
HƠI

Các tạp
chất khác

4

...
09/11/2012
1
S Ô NHIM
THC PHM DO
TÁC NHÂN VT LÝ
4.1. KHÁI NIM V S Ô NHIM VT LÝ
* Là s nhim vào TP nhng d vt
có ngun gc khác nhau, t đó:
- Gim cht lượng thc phm
- nh hưởng đến sc kho người s
dng.
* Thi đim ô nhim:
- Thu hoch nguyên liu.
- Quá trình chế biến
- Đóng gói
- Vn chuyn, bo qun…
4.2. CÁC TÁC NHÂN VT LÝ NHIM VÀO
THC PHM
THC PHM
TP CHT VÔ CƠ
TP CHT HU CƠ
CÁC D VT CA
CÔN TRÙNG
S CHIU X
THC PHM
SỰ Ô NHIỄM THỰC PHẨM DO TÁC NHÂN VẬT LÝ - Trang 2
SỰ Ô NHIỄM THỰC PHẨM DO TÁC NHÂN VẬT LÝ - Người đăng: Vũ Hoàng Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
SỰ Ô NHIỄM THỰC PHẨM DO TÁC NHÂN VẬT LÝ 9 10 661